Κατηγορίες
Κατηγορίες: 6

Οι ομάδες μας οργανώνονται σε θεματικές κατηγορίες

1 Ομάδα | Ανοικτό, Με Επιβεβαίωση, Με Πρόσκληση
Ομάδες υποψηφίων που διεκδικούν μια από τις θέσεις 1-5 στο ψηφοδέλτιο της Δημιουργίας
9 Ομάδες | Ανοικτό, Με Επιβεβαίωση, Με Πρόσκληση
Περιοχή που περιέχει τις επίσημες περιφερειακές ομάδες της δημιουργίας, ξανά. Εδώ μπορείτε επίσης να μάθετε πως να δημιουργήσετε νέα περιφερειακή οργά...
7 Ομάδες | Ανοικτό, Με Επιβεβαίωση, Με Πρόσκληση
Εθελοντικές ομάδες της Δημιουργίας.
4 Ομάδες | Ανοικτό, Με Επιβεβαίωση, Με Πρόσκληση
21 Ομάδες | Ανοικτό, Με Επιβεβαίωση, Με Πρόσκληση
Ανοικτός χώρος όπου φίλοι της Δημιουργίας μπορούν να οργανώνουν δικές τους ομάδες δράσης και ακτιβισμού.
1 Ομάδα | Ανοικτό, Με Επιβεβαίωση, Με Πρόσκληση