Εκτύπωση

Οργάνωση

Συγγραφέας Κεντρική Αρθρογραφία (grarticles) στις . Καταχώριση Το Κίνημα

Η "Δημιουργία, ξανά!" διαθέτει τα εξής διοικητικά όργανα

  1. Τον πρόεδρο
  2. Τους δύο αντιπροέδρους
  3. Το πολιτικό συμβούλιο με 13 μέλη (9 εκλέγονται και 4 διορίζονται από τον πρόεδρο)
  4. Την εθνική επιτροπή με 33 αιρετά μέλη
  5. Τον γραμματέα της εθνικής επιτροπής
  6. Την επιτροπή δεοντολογίας με 5 αιρετά μέλη, 3 εκ των οποίων είναι νομικοί
  7. Το συμβούλιο πολιτικής στρατηγικής που αποτελείται από τον πρόεδρο, τους αντιπροέδρους, τον γραμματέα της εθνικής επιτροπής και έως 11 μέλη που προτείνονται από τον πρόεδρο και εγκρίνονται από την εθνική επιτροπή. 
  8. Τον γενικό διευθυντή 
  9. Τις περιφερειακές οργανώσεις

Περισσότερα για τον ρόλο και τη διαδικασία εκλογής μπορείτε να βρείτε στο Καταστατικό και τον Κανονισμό λειτουργίας της "Δημιουργίας".

Σχηματικά η δομή της "Δημιουργίας, ξανά!" 

Κεντρική δομή του κόμματος

Ζωντανές αναμεταδόσεις

Διαδικτυακές εκπομπές χωρίς τον παραμορφωτικό φακό των ΜΜΕ. Χρειαζόμαστε εθελοντική προσφορά ανθρώπων, χώρων και εξοπλισμού. Όσοι θέλετε να συμβάλλετε με εθελοντική προσφορά εργασίας, χώρων ή/και εξοπλισμού, επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερώστε μας ή αν είστε ήδη χρήστες του site ενσωματωθείτε στην ομάδα εθελοντών για το Web TV.