Εκτύπωση

Ο Θ. Τζήμερος γελοιοποιεί τη δομή της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα.

Συγγραφέας Κεντρική Αρθρογραφία (grarticles) στις . Καταχώριση Πρόεδρος