Εγγραφή στην Ταχυδρομική Λίστα

Enter your email address and check the box next to each mailing list you want to join. Then click the Subscribe button. You will receive a confirmation request via email for each selected list. Activate your subscription to each list by responding to the corresponding confirmation email.
e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ   Ηλεκτρονικός εκλογικός κατάλογος e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
Δελτία Τύπου   Αυτός ο κατάλογος αφορά όσους θέλουν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τα δελτία τύπου μας 
Δελτίο Φίλων & Εθελοντών   Κατάλογος φίλων και μελών που επιθυμούν να λαμβάνουν συχνές ανεπίσημες ενημερώσεις για διάφορα θέματα της Δημιουργίας. 
Δημιουργική ματιά   Αυτός ο κατάλογος αφορά όσους θέλουν να λαμβάνουν τα νέα μας μέσω του ηλεκτρονικού μας περιοδικού: Δημιουργική ματιά. 
Εκδηλώσεις   Κατάλογος ενημέρωσης για εκδηλώσεις 
Ενημέρωση Εθελοντών   Κατάλογος ενημέρωσης εθελοντών μας 
Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες   Κατάλογος ατόμων που επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες της Δημιουργίας