Για πρώτη φορά οι Άγγλοι άκουσαν Έλληνες πολιτικούς που δεν προσπαθούσαν να κρύψουν τις ευθύνες της χώρας τους. Κι αυτό τους έδωσε το ηθικό δικαίωμα να επισημάνουν και τις ευθύνες της τρόικας για την συνέχιση της ελληνικής κρίσης.

Αγγλικό κείμενο ομιλίας:

Λήψη δελτίου σε μορφή αρχείου PDF      Λήψη δελτίου σε μορφή αρχείου DOC


Ελληνικό κείμενο ομιλίας:

Λήψη σε μορφή αρχείου PDF      Λήψη σε μορφή αρχείου DOC


Δελτίου τύπου Λονδίνου:

Λήψη σε μορφή αρχείου PDF      Λήψη σε μορφή αρχείου DOC

 

 

 

Οι ομιλητές

Από τα αριστερά: Ν. Α. Νικολαΐδης, Φ. Ηλιόπουλος, Θ. Τζήμερος (πρόεδρος της Δημιουργίας Ξανά!), D. Burrowes (κυβερνητικό μέλος Βρετανικού Κοινοβουλίου, The Conservative Party), Μ. Σάββα και Α. Πίκουλας (μέλη της Περιφερειακής Οργάνωσης της Δημιουργίας Ξανά! στην Μ. Βρετανία). (Φωτογραφία: Δημιουργία Ξανά! Περιφερειακή Οργάνωση Μ. Βρετανίας)

Το ακροατήριο

Άποψη της αίθουσας και του κοινού κατά την ομιλία του Θάνου Τζήμερου στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. (Φωτογραφία: Δημιουργία Ξανά! Περιφερειακή Οργάνωση Μ. Βρετανίας)