Διαβάστε την εφημερίδα (PDF)

Παραπομπές

[1] Εδώ στην σελίδα 7 η πηγή του πίνακα με τον δείκτη κοινωνικού κράτους
https://www.social-inclusion-monitor.eu/about-sim-europe/social-justice-index
[2] Δείτε εδώ πόσο δυνατή είναι η σχέση μεταξύ υψηλής φορολογίας και χαμηλής ανάπτυξης, και πως η Ελλάδα εν σχέσει με την οικονομία της έχει την υψηλότερη φορολογία της Ευρώπης https://www.facebook.com/antiantimnimonio/photos/2327161693976001/
[3] Δείτε εδώ τον συγκριτικό πίνακα https://www.facebook.com/antiantimnimonio/photos/1927462567279251/
[4] Δείτε εδώ τους αριθμούς για το συνταξιοδοτικό καθώς μια πρόταση λύσης https://www.facebook.com/notes/1933003290058512/
[5] Εδώ οι λεπτομερείς αριθμοί για τα τεράστια ποσά με τα οποία οι υπόλοιποι επιδοτούμε τα ταμεία. Αυτό πέραν των λεγόμενων φόρων υπέρ τρίτων – που είναι μια ελληνική πατέντα για άλλου είδους επιδότησης των ταμείων
https://www.facebook.com/antiantimnimonio/photos/2148982608460578/
[6] Εδώ τα δεδομένα για την εντός κρίσης πιο εθνικά αυτοκαταστροφική πολιτική απόφαση των κυβερνήσεων που εμείς ψηφίζουμε
https://www.facebook.com/notes/2116390188386487/
[7] Σήμερα είμαστε το πιο κρατικοδίαιτο κράτος του ευρωπαϊκού Νότου, όταν πριν λίγα χρόνια με εξαίρεση την Κύπρο ήμασταν το λιγότερο κρατικοδίαιτο https://www.facebook.com/antiantimnimonio/photos/2007129972645843/
Διανέλος Γεωργούδης, μέλος της Εθνικής Επιτροπής της Δημιουργίας, ξανά!
blog: http://www.mnimonio.info
προσωπική σελίδα: http://bit.ly/fb-Dianelos