Το Πολιτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Διεύθυνση ανακοινώνουν, ότι ολοκληρώθηκε ο Οικονομικός και Διαχειριστικός έλεγχος του Κόμματος. Ο έλεγχος αυτός διενεργήθηκε από τρεις ελεγκτικές εταιρείες, μέσω κλιμακίου τεσσάρων ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, κάλυψε το 90% της οικονομικής δραστηριότητας του κόμματος, και έλεγξε την Οικονομική Διαχείριση κατά το διάστημα των προεκλογικών περιόδων της 6ης Μαΐου και 17ης Ιουνίου και 60 ημέρες μετά από αυτές.

Οι εκθέσεις ελέγχου και των δυο περιόδων επιβεβαιώνουν το αυτονόητο για τη Δημιουργία, ξανά! “Από τον παραπάνω έλεγχο μας δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις του Ν. 3023/2002, ούτε άλλων διατάξεων της σχετικής Νομοθεσίας που ισχύει”.

Στο πιο πάνω συμπέρασμα που κατέληξε το πόρισμα του ελέγχου , προσθέτουμε ότι εντείνουμε τις προσπάθειες μας, ώστε η διαφάνεια και η αξιοπιστία της οικονομικής μας διαχείρισης, στην οποία εμμένουμε με προσήλωση, να επεκταθεί και σε περισσότερο συστηματική  αξιολόγηση της σκοπιμότητας και της αποτελεσματικότητας των δαπανών, με στόχο την άριστη αξιοποίηση των λιγοστών οικονομικών πόρων που διαθέτουμε.

Ήδη στο πλαίσιο της οργάνωσης του κόμματος μας, έχουν γίνει κάποια βήματα προς τη κατεύθυνση αυτή, έπονται όμως περισσότερα.

Τα κείμενα των εκθέσεων είναι: