Η «δημιουργία ξανά!» και η οικονομική διεύθυνση, με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Αντιπροέδρου και της Ελεγκτικής Επιτροπής,  οικειοθελώς επέλεξε να αναβαθμίσει το λογιστικό της σύστημα από απλογραφικό σε διπλογραφικό.

Η μετάπτωση αυτή,  η οποία θα συμπεριλάβει  όλες τις οικονομικές πράξεις από τη αρχή της σύστασης του κόμματος, είναι ιδιαίτερα επίπονη και χρονοβόρα, λόγω της δομικά διαφορετικής φιλοσοφίας των δυο συστημάτων. Θεωρήθηκε όμως αναγκαία, ώστε το κόμμα  να διασφαλίσει  την αξιοπιστία και διαφάνεια των οικονομικών του,  μέσα από ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο λογιστικό σύστημα.

Αν δεν παρεμβληθούν επιπλέον εμπόδια εκτιμούμε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί το πρώτο τετραμήνου του έτους, ώστε  η δημοσιοποίηση των Οικονομικών Καταστάσεων του 2012 να γίνει εντός των νομίμων προθεσμιών για την αντίστοιχη κατηγορία Λογιστικών Βιβλίων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ!