Φίλες και Φίλοι

Σας καλούμε, την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 19.00, στα Γραφεία μας (Κομνηνών 23, 4ος όροφος) στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Οργάνωσης Θεσσαλονίκης της  πολιτικής κίνησης «Δημιουργία, Ξανά!»  με θέματα  που αφορούν:

Α)  Στην προσέγγιση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών,

Β)  Στη  θέση της Π.Ο. για την εξόρυξη χρυσού στις Σκουριές

Γ)  Στον ορισμό επιτροπής για την μελέτη του θέματος «Δημόσια ή Ιδιωτική διαχείριση των υδάτινων πόρων»

Θα χαρούμε να σας δούμε και να ακούσουμε τις απόψεις σας

Η Οργανωτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης

 

Ακολουθεί η πρόσκληση Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

Καλείσθε στην ανοιχτή συνεδρίαση της Π.Ο. Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, στα γραφεία μας (Κομνηνών 23, 4ος όροφος)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Οργάνωση προσέγγισης μικρομεσαίων επιχειρηματιών – διανομή έντυπου υλικού 

        1.1 Ορισμός ημερομηνιών δράσης

        1.2 Καταγραφή εθελοντών – Κατανομή ρόλων

        1.3 Εκπαίδευση

Θέμα 2ο: Επένδυση Χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής & Θέση της Περιφερειακής Οργάνωσης – Κατάθεση ψηφίσματος 

 

Θέμα 3ο: Σύσταση Επιτροπής σχετικά με τη μελέτη του θέματος «Δημόσια ή Ιδιωτική διαχείριση των υδάτινων πόρων» 

 

Ο Πρόεδρος           Η Γραμματέας

Α. Πονηρός            Στ. Τσόκου