Αθήνα , 19 Ιανουαρίου 2013

Αγαπητοί φίλοι,

Με ορίζοντα το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου η «δημιουργία, ξανά!» οφείλει να έχει ολοκληρώσει τα εξής:

 1. Τις διαδικασίες για την ανάδειξη των υποψηφίων στις ερχόμενες εκλογές.

 2. Τη χάραξη της στρατηγικής και επικοινωνιακής της πολιτικής και στα δυο μέτωπα, των Ευρωεκλογών και των Τοπικών Αυτοδιοικητικών.

 3. Τη διοικητική και λειτουργική προετοιμασία για τη συμμετοχή στις εκλογές.

 4. Την επικαιροποίηση / συμπλήρωση / βελτίωση των πολιτικών της θέσεων.

Για το πρώτο θέμα αρμόδια και υπεύθυνη είναι η Εθνική Επιτροπή. Επί του θέματος αυτού έχει ήδη ξεκινήσει και γίνεται δημόσια διαβούλευση.

Για τη χάραξη της Πολιτικής Στρατηγικής υπεύθυνο είναι το Πολιτικό Συμβούλιο. Την Επικοινωνιακή Πολιτική θα τη διαμορφώσει η αντίστοιχη Διεύθυνση, η στελέχωση της οποίας ολοκληρώνεται την προσεχή εβδομάδα στα πλαίσια του re-engineering.

Για το τρίτο θέμα, με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου έχει συσταθεί Ειδική Εκλογική Επιτροπή η οποία θα επιμεληθεί όλα τα σχετικά διαδικαστικά και διοικητικά θέματα για τη συμμετοχή του κόμματος στις επερχόμενες εκλογές,

Η επικαιροποίηση / συμπλήρωση / βελτίωση των πολιτικών θέσεων, η διαμόρφωση των πολιτικών προτάσεων του κόμματος και η συγκρότηση σχετικών ομάδων εργασίας και υποστήριξης, είναι το κατ εξοχή πεδίο πολιτικής δράσης των μελών του κόμματος και ειδικότερα αυτών που έχουν εκφράσει την επιθυμία συμμετοχής στα θεσμικά όργανα όπως και στις λειτουργικές δομές του.

Η διαδικασία αυτή θα είναι συνεχής και δυναμική, με ενδιάμεσα παραδοτέα και δημόσιες δράσεις ώστε να προωθείται ο διάλογος με την κοινωνία. Οι ομάδες θα αναλάβουν να εμπλέξουν και να συμβουλευθούν ειδικούς στην διαδικασία εξέτασης των αντίστοιχων θεμάτων και κατάρτισης προτάσεων προς συζήτηση. Θα αναλάβουν επίσης να συμμετέχουν στις αντίστοιχες ομάδες, ημερίδες, εκδηλώσεις που οργανώνονται από επιστημονικούς, τεχνικούς, επαγγελματικούς αλλά και άλλους πολιτικούς φορείς ώστε να παρακολουθούν τη εξέλιξη του δημόσιου διαλόγου, να συζητούν με αντίστοιχους ειδικούς, να καταθέτουν και να λαμβάνουν υπόψη τους αντίστοιχες προτάσεις να τις επεξεργάζονται στο πλαίσιο των αρχών της Δημιουργίας, και να ενημερώνουν τα όργανα σχετικά.  

Για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία αυτή, έγινε μια πρώτη κατανομή σε τομείς, θεματικές ενότητες και πρόσωπα. μεταξύ των

 1. τακτικών και αναπληρωματικών μελών των οργάνων του κόμματος.

 2. όσων εκδήλωσαν ενδιαφέρον να στελεχώσουν τη οργανωτική δομή μέσω του re engineering.

 3. μελών ή και φίλων του κόμματος, επαγγελματιών, επιστημόνων, ειδικών και εμπειρογνωμόνων που έχουν δηλώσει τη διάθεσή τους να βοηθήσουν στους συγκεκριμένους τομείς.

Η κατανομή είναι ενδεικτική και θα οριστικοποιηθεί στις επόμενες πέντε ημέρες, εφόσον μέχρι Τετάρτη 22.01.14 αποσταλεί email στο [email protected] από:

 1. Όσα εκλεγμένα και αναπληρωματικά μέλη των οργάνων δεν έχουν οριστεί , τα οποία μπορούν και οφείλουν να επιλέξουν μέχρι δυο τομείς.

 2. Όσα μέλη του κόμματος θέλουν να συμμετάσχουν προσωπικά ή / και να συστήσουν φίλους - ανθρώπους σχετικούς με κάποιον τομέα, αφού πρώτα έχουν τη σύμφωνη γνώμη τους.

 3. Όποιον θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει καλύτερα σε μια άλλη θέση από αυτή που προτείνεται,.

 4. Όποιον, για συγκεκριμένο σοβαρό λόγο δεν έχει τη δυνατότητα, αυτό το διάστημα, να αναλάβει την ευθύνη και τη δέσμευση συμμετοχής και συνδρομής στη κρίσιμη αυτή διαδικασία

Ακόμα στο ίδιο mail μπορεί να σταλεί αιτιολογημένη πρόταση / εισήγηση για δημιουργία νέου τομέα, διαίρεση ή συγχώνευση υπαρχόντων.

Επιθυμητός αριθμός ανά τομέα είναι 6 άτομα, ο τομέας όμως ενεργοποιείται και με ένα μόνο, αρκεί αυτός που θα τον αναλάβει να είναι σχετικός με το αντικείμενο

Συντονιστής στο συγκεκριμένο έργο είναι ο Ηλίας Κώνστας, του οποίου επισυνάπτω ενημερωτικό περιγραφικό σημείωμα. Ο Ηλίας μαζί με τον Πάνο Κοσμόπουλο και τη βοήθεια του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, θα κάνουν ότι μπορούν καλύτερο, ώστε να γίνει ομαλή κατανομή μεταξύ όλων των εκλεγμένων και αναπληρωματικών μελών των θεσμικών οργάνων και όσων άλλων θελήσουν να συνδράμουν στο έργο αυτό .

Με την ολοκλήρωση των αλλαγών σε πρόσωπα και σε τομείς, κάθε ομάδα θα συγκροτηθεί , θα επιλεγεί ή θα οριστεί ο συντονιστής της και θα ακολουθήσουν συγκεκριμένα στάδια υλοποίησης. Συνοπτική περιγραφή και συζήτηση θα γίνει εκτός ημερήσια διάταξης στη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής το Σάββατο 25 Ιανουαρίου .

Αγαπητοί φίλοι,

Το άμεσο επόμενο διάστημα απαιτεί από όλους μας την μεγιστοποίηση των προσπαθειών μας και της συμμετοχής μας στα δρώμενα της δημιουργίας, εν όψει της κρισιμότητας του διακυβεύματος για τη χώρα, της αυξανόμενης δυναμικότητας της δημιουργίας και των δυνατοτήτων που έχουμε, μπορούμε και πρέπει να αξιοποιήσουμε.

Η πρόκληση είναι μπροστά μας και είναι μεγάλη, η προσωπική ανταπόκριση του καθένας μας θα καθορίσει το βαθμό επιτυχίας μας.

Καλή δύναμη και σας ευχαριστώ

Γιάννης Σαρρής


Συζητήστε αυτό το άρθρο στο χώρο του Φόρουμ (4 απαντήσεις).