Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές 2014

 3η εκλογική ανακοίνωση

Αθήνα, 05-04-2014

Δικαίωμα μεταδημότευσης υποψηφίων για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Από την Τρίτη, 1η Απριλίου 2014, έως την προηγούμενη ημέρα της επίδοσης ή της παράδοσης στον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών, ένας υποψήφιος, στην περίπτωση που δεν είναι δημότης του εν λόγω δήμου ή δήμου στην εν λόγω περιφέρεια, μπορεί  να  ασκήσει το δικαίωμα μεταδημότευσης ώστε να πληροί αυτήν την προϋπόθεση. Η απόφαση μεταδημότευσης εκδίδεται, υποχρεωτικά, μέσα στην ίδια προθεσμία και είναι αμέσως εκτελεστή. Η απόφαση μεταδημότευσης παύει να ισχύει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ανακήρυξη των συνδυασμών, εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται, κατά τα λοιπά, η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του Ν. 3463/ 2006. Η διοικητική διαδικασία της μεταδημότευσης υποψηφίων για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Περισσότερα:
Ν. 3852/2010, άρθρο 116, παρ. 3

Απόφαση 10784-ΦΕΚ 718/21-03-2014

Ειδικό έντυπο δήλωσης

Από τη Συντονιστική Ομάδα Εκλογών της κίνησης πολιτών "Δημιουργία, ξανά!"


Συζητήστε αυτό το άρθρο στο χώρο του Φόρουμ (0 απαντήσεις).

Θέλεις να κρατήσεις επαφή;

Το email θα χρησιμοποιηθεί μόνο για να λαμβάνεις ενημερώσεις.
Υποχρεωτικό πεδίο
Πρέπει να το τσεκάρετε

Θέλεις να βοηθήσεις κι εσύ;

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ δεν παίρνει κρατική επιχορήγηση. Για τη λειτουργία της, στηρίζεται αποκλειστικά σε εισφορές μελών, σε δωρεές φίλων και φυσικά σε πολλές ώρες εθελοντικής εργασίας. Βοήθησε το μοναδικό κόμμα που αντιτίθεται στον κρατισμό κάθε απόχρωσης.

Δωρεά μέσω Paypal

 

 

 

 

 

 

Άλλοι τρόποι δωρεάς

Οικονομική ενίσχυση