Πλάτη σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις θα βάλει η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ.
Γι' αυτό πρέπει να είναι στη βουλή.