Αυτές τις εκλογές επιλέγουμε να γίνουμε καλύτεροι πολίτες.
Επιλέγουμε να γίνουμε καλύτεροι ψηφοφόροι.
Για να αποκτήσουμε καλύτερους πολιτικούς στη βουλή.

Ιδέα - κείμενο - γραφιστική απεικόνιση: Βάγιας Κατσός.
Music / Sound Design / Video Editing: Αλέξανδρος Δημοκράτης.
Voice Over: Άρτεμις Κότσαρη.