Αθήνα 22/3/2013

Αγαπητοί συνδημιουργοί,

Είναι υποχρέωσή μου να σας ενημερώσω σχετικά με ορισμένα γεγονότα.

  1. Στις 05 Μαρτίου 2013, η κα Μάρω Καψή ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για Πρόεδρος του Κόμματος και συγχρόνως ανακοίνωσε την παραίτησή της από Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής., Κατά το Καταστατικό και σύμφωνα με το άρθρο 10, καθώς επίσης και τα 4.3.1.1, 4.3.3, 4.3.6.3 και 4.3.6.4 του Κανονισμού Οργάνωσης του Κόμματος οφείλω να συγκαλέσω την Εθνική Επιτροπή εντός 7 ημερών ώστε να εκλεγεί νέος Γραμματέας, κάτι το οποίο έκανα στις 08 Μαρτίου 2013, καλώντας την Εθνική Επιτροπή να συνέλθει στις 10 Μαρτίου 2013, ημέρα Κυριακή για να διευκολύνω τα μέλη που είναι εργαζόμενοι.
  2. Στις 09 Μαρτίου έφθασαν παραιτήσεις από 11 μέλη της Εθνικής Επιτροπής (Μάρω Καψή, Σάσα Γλάρου, Γιώργο Δεληκούρα, Δημήτρη Συμεωνίδη, Θεόδωρο Καλαμίδα, 'Ελντιον Μπαλαμπάνι, Θεόδωρο - Ορέστη Σκαπινάκη, Γιάννη Ρώτα, Κωνσταντίνο Αργυράκη, Γιώργο Χαρκοφτάκη όπως και από τον κ.Χρήστο Φουτζιτζή ο οποίος όμως ανακάλεσε αυθημερόν). Οι περισσότεροι έστειλαν σχεδόν πανομοιότυπη επιστολή επικαλούμενοι ως αιτία της παραίτησής τους το ότι η πρόσκληση της Εθνικής Επιτροπής ήταν «εσπευσμένη». Σημειωτέον ότι μου παραδόθηκε από ένα μέλος της Εθνικής Επιτροπής το «πρωτότυπο» της επιστολής που ήταν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από τον κ. Γιώργο Δεληκούρα που προέτρεπε σε παραίτηση ορισμένα μέλη της Εθνικής Επιτροπής συμπεριλαμβανομένων και των παραιτηθέντων. Επίσης σημειωτέον ότι ορισμένοι παραιτηθέντες ανοικτά δήλωσαν ότι ο στόχος της παραίτησής τους ήταν η διάλυση της Εθνικής Επιτροπής ώστε να αποτραπεί η εκτέλεση των ποινών που είχε προτείνει η Επιτροπή Δεοντολογίας.
  3. Στις 11 Μαρτίου 2013_έλαβα «γνώμες» της Επιτροπής Δεοντολογίας που αφορούν σε υποβληθείσες καταγγελίες κατά μελών των Οργάνων . Επειδή αφορούσαν μέλη οργάνων του Κόμματος, οι αποφάσεις κοινοποιούνται στην Εθνική Επιτροπή που αποφασίζει για την εκτέλεσή τους (ένα είδος «βουλευτικής ασυλίας», ενώ οι αποφάσεις εκτελούνται άμεσα από την Επιτροπή Δεοντολογίας για απλά μέλη).
  4. Ζήτησα και έλαβα γνωμοδότηση από την Επιτροπή Δεοντολογίας σχετικά με το τι έπρεπε να κάνω, αφού το Καταστατικό δεν περιείχε σαφείς κανόνες για την περίπτωση που αντιμετωπίζαμε. Η Επιτροπή Δεοντολογίας με κατεύθυνε να προχωρήσω με τη σύγκλιση της Εθνικής Επιτροπής και, αφού διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, να παραμείνει η συνεδρίαση ανοικτή μέχρι την επόμενη ημέρα, οπότε θα συνεδρίαζε η Εθνική Επιτροπή με απαρτία των παρευρισκομένων μελών της με μοναδικό θέμα την εκλογή Γραμματέα. Οι συστάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας ακολουθήθηκαν κατά γράμμα και εξελέγη Γραμματέας η Κυρία Κατερίνα Σκληρού-Κοσκινά με παρόντες 12 μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κατερίνα Σκληρού - Κοσκινά, Νίκος Μαυρίδης, Χριστίνα Γρυπάρη, Αθηνά Αθανασίου, Ματθαίος Παπακυρίτσης, Παναγιώτης Παναγιωτουνάκος, Παπαγεωργίου Χάρης, Νίκος Στασινός, Παπαγεωργίου Δημήτρης (τηλεδιάσκεψη), Γιώργος Άνθης (εξουσιοδότηση), Βασίλης Ντάνιας (μέσω skype), Χρήστος Φουτζιτζής (εξουσιοδότηση). Σημειωτέον ότι, κατά το Καταστατικό, η ύπαρξη γραμματέα είναι απαραίτητη ώστε να πιστοποιηθούν τα μέλη και οι υποψήφιοι στις ερχόμενες εκλογές. Επίσης σημειωτέον σύμφωνα με την εξήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, εφόσον υπάρχει κενό στο Καταστατικό, η Επιτροπή Δεοντολογίας βασίσθηκε στο λεγόμενο Εθιμικό Δίκαιο σχετικά με την γνωμοδότησή της για τον τρόπο που έπρεπε να εκλεγεί νέος Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής.
  5. Πάλι κατά το Καταστατικό, εφόσον δεν υπάρχει απαρτία 17 μελών, υποχρεούται η Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής να διαλύσει την Εθνική Επιτροπή και να προκηρύξει άμεσα έκτακτο συνέδριο για να γίνουν εκλογές για όλα τα όργανα. Αφού είμαστε κιόλας σε έκτακτο συνέδριο, η Γραμματέας υποχρεούται μόνο να προ κηρύξει εκλογές, να καλέσει την Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου να τις διοργανώσει και να   θέσει στη διάθεση της Επιτροπής επικαιροποιημένο μέχρι 21 Μαρτίου 2013 Μητρώο ταμειακά ενήμερων και ταυτοποιημένων μελών, βάσει του οποίου θα λάβουν χώρα οι εκλογικές διαδικασίες.
  6. Τέλος, επίσης σημαντικό είναι ότι δυο φορές αποπειραθήκαμε να πείσουμε τους παραιτηθέντες να ανακαλέσουν την παραίτησή τους για να λειτουργήσει κανονικά η Εθνική Επιτροπή (τη δεύτερη φορά με ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου – πλην μιας αποχής), αλλά όλοι πλην της Κυρίας Σάσας Γλάρου δεν απάντησαν στις προτροπές μας.
  7. Λυπάμαι που δεν είναι δυνατόν να εξελιχθούν όλες οι διαδικασίες όπως είχαν προβλεφθεί, αλλά αυτή είναι η μόνη νόμιμη και δημοκρατική λύση. Διαμαρτυρίες για τις διαδικασίες που ακολουθούνται δεν ευσταθούν, καθώς η προκληθείσα διάλυση της Εθνικής Επιτροπής αυτόματα δρομολόγησε όλες τις επόμενες διαδικασίες.

Είμαι βέβαιος ότι όχι μόνο θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε ενεργά στο Συνέδριο που είναι σε εξέλιξη (και πάει πολύ καλά με εξαιρετικές παρεμβάσεις στην διαδικτυακή διαβούλευση) αλλά και ότι η συμμετοχή κα το ενδιαφέρον όλων θα ενταθεί για την πολιτική διαδικασία που δρομολογεί η Δημιουργία στην χώρα μας. Στο φυσικό συνέδριο στις 19, 20 και 21 Απριλίου θα έχουμε πολιτικές συζητήσεις, workshops και debates για τα καυτά θέματα της σημερινής συγκυρίας. Θα είμαστε όλοι, μέλη και φίλοι. εκεί.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Νικολαϊδης

Συζητήστε αυτό το άρθρο στο χώρο του Φόρουμ (2 απαντήσεις).