Με απόφαση του Προεδρείου του Συνεδρίου η ψηφοφορία για τις τροποποιήσεις των διατάξεων του καταστατικού παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 21 Απριλίου ώρα 16:00.