Μπορείτε να διαμορφώσετε την εμφάνιση του χρησιμοποιώντας τον editor. Μην δώσετε σημασία στις λέξεις που εμφανίζονται μετά από κάθε μορφοποίηση μέσα σε [αγκύλες] δεν θα φαίνονται όταν δημοσιευτεί το κείμενο.

Αν θέλετε να δημιουργήσετε κείμενο με κουκίδες και αρίθμηση (δηλαδή λίστα):

Η αρχή κάθε αριθμημένης λίστας δηλώνεται με το [ol] και το τέλος της με [/ol]
και η αρχή κάθε λίστας με κουκίδες δηλώνεται με το [ul] και το τέλος της με [/ul]

Το κάθε στοιχείο της λίστας αρχίζει με [li] και κλείνει με [/li]

[ol] παράδειγμα λίστας με αριθμούς
[li]σειρά πρώτη[/li]
[li]σειρά δεύτερη[/li][/ol]

[ul]παράδειγμα λίστας με κουκίδες
[li]σειρά[/li]
[li]σειρά[/li][/ul]

Με αυτή την λογική βάλτε τον κέρσορα στα σημεία που θέλετε και πατήστε το ανάλογο πλήκτρο.

Σημείωση, όταν έχετε ανοίξει μία λίστα π.χ με [ul] τότε το πλήκτρο έχει αλλάξει και είναι [/ul] εάν έχετε ανοίξει μια γραμμή τότε το πλήκτρο [li] all;azei se [/li] για να σας δείξει ότι πρέπει κάποια στιγμή να κλείσετε την λίστα η την σειρά αντίστοιχα.

Αν το παραπάνω σας φαίνεται μπερδεμένο, μπορείτε να αντιγράψετε από το word την λίστα σας και να την επικολλήσετε αλλά οι αποστάσεις και η στοίχιση δεν θα είναι οι καλύτερες.

Αν θέλετε να δώσετε έμφαση σε ένα τμήμα του κειμένου, επιλέξτε το και πατήστε quote. Αυτό θα δημιουργήσει περίγραμμα και γκρι φόντο στο επιλεγμένο κείμενο.

Τέλος, αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν υπερσύνδεσμο ( link) γράψτε τις λέξεις η την διεύθυνση URL επιλέξτε την και πατήστε το πλήκτρο URL
Θα εμφανιστεί κάτι σαν αυτό : [url=http://www.example.com]πατήστε εδώ[/url] , βάλτε την διεύθυνση που θέλετε στην θέση του example.com και είναι έτοιμο.