Αυτή η καρτέλα περιέχει μία βασική συλλογή δικών σας φωτογραφιών που μπορείτε να έχετε στο προφίλ σας και που θα μπορούν να βλέπουν οι συνδεδεμένοι με εσάς χρήστες.
Επιλέξτε "Υποβολή νέας καταχώρησης στη συλλογή"
Θα ενημερωθείτε για την τρέχουσα κατάσταση των ορίων και της χωρητικότητας του λογαριασμού σας σε σχέση με τις φωτογραφίες σας.
Δώστε εάν θέλετε τίτλο και περιγραφή της φωτογραφίας
Αναζητήστε το αρχείο εικόνας στον υπολογιστή σας και πατήστε "υποβολή καταχώρησης στην συλλογή" Το μέγεθος της κάθε φωτογραφίας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 250 Kb.
Όταν τελειώσετε πατήστε πάλι "Υποβολή νέας καταχώρησης στη συλλογή" για να κλείσετε την καρτέλα νέας ανάρτησης φωτογραφίας.
Πατώντας την προεπισκόπιση της φωτογραφία σας, αυτή ανοίγει σε ένθετο παράθυρο στο κανονικό της μέγεθος. Εάν έχετε περισσότερες από μία φωτογραφίες θα εμφανιστεί πλήκτρο κίνησης εμπρός η πίσω.
Κάτω από κάθε προεπισκόπηση υπάρχουν σύμβολα για Διαγραφή – Αναίρεση Δημοσίευσης – Διαμόρφωση.
Σημειώστε ότι ο χώρος που έχετε στην διάθεση σας περιλαμβάνει το σύνολο των δημοσιευμένων και μη φωτογραφιών.

Για ρυθμίσεις σχετικά με το ποιος μπορεί να βλέπει τις φωτογραφίες σας επιλέξτε "Επεξεργασία Προφίλ"