Το πάνελ μου αφορά στην εύκολη πρόσβαση και την διαχείριση των ομάδων που έχετε δημιουργήσει ή συμμετέχετε.

Έχετε πρόσβαση από Ομάδες Χρηστών – Κατηγορίες Ανασκόπηση.
Εδώ θα βρείτε :

Νέα Κατηγορία
Νέα Ομάδα
Οι Κατηγορίες μου
Οι Ομάδες μου
Οι Ομάδες που συμμετέχω
Οι προσκλήσεις μου. Λίστα χρηστών τους οποίους έχετε προσκαλέσει να συμμετέχουν σε κάποια ομάδα σας
Προσκεκλημένος σε. Οι προσκλήσεις που έχετε δεχθεί για να συμμετάσχετε σε κάποια ομάδα.
Ειδοποιήσεις. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις που αφορούν στη λήψη ειδοποιήσεων η όχι
Πίσω στην Ανασκόπηση. Έξοδος από το πάνελ και επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα.

Συζητήστε αυτό το άρθρο στο χώρο του Φόρουμ (0 απαντήσεις).