Η Νέα Ελλάδα, όχι μόνο δεν θα απομακρυνθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα παίξει ένα κομβικό ρόλο στην Ευρώπη που έρχεται. Η πολύτιμη εμπειρία που θα αντληθεί από το παράδειγμα της ανόρθωσης της Ελλάδας θα χρησιμοποιηθεί για την βοήθεια όλου του Ευρωπαϊκού Νότου, που αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα.

Για να μπορέσουμε όμως να ξεπεράσουμε την Ευρωπαϊκή κρίση που διανύουμε, που έχει φτάσει στο σημείο να δημιουργεί υπαρκτές απειλές για πιθανή αποσύνθεση του οικοδομήματος της Ένωσης, θα απαιτηθεί μια βαθύτατη θεσμική ενδυνάμωση και αύξηση του βαθμού ολοκλήρωσης της ενοποίησης. Το όραμα αυτό θα πρέπει να αποκτήσει μια μικρή αλλά ισχυρή και στοχοπροσηλωμένη ομάδα υποστηρικτών, με κατανομή σε διάφορες κομβικές θέσεις του Ευρωπαϊκού μηχανισμού αλλά και των χωρών - μελών. Η αντίσταση των κατεστημένων των επί μέρους εθνικών κυβερνήσεων προς την περεταίρω προαγωγή της ένωσης πρέπει να μειωθεί και πρέπει να καταστεί ξεκάθαρο ότι μια χαλαρή ή διασπασμένη Ευρώπη δεν θα μπορέσει να σταθεί ανάμεσα στα νέα οικονομικά αναπτυσσόμενα μεγαθήρια, που πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Βορειοαμερικανική ελεύθερη ζώνη εμπορίου, περιλαμβάνουν την διαρκώς αναπτυσσόμενη και κολοσσιαία Κίνα, την ανακάμπτουσα Ρωσία, αλλά και νέες ισχυρές δυνάμεις όπως η Ινδία και διάφορες άλλες χώρες και εμπορικές ενώσεις χωρών. Πρέπει να καταστεί πασιφανές στο μυαλό του κάθε Ευρωπαίου ότι ο τεχνολογικός και πολιτισμικός πλούτος τον οποίο οι πρόγονοι μας δημιούργησαν δεν θα μας δίνει για πολύ ακόμα προβάδισμα, μια και όλη η ανθρωπότητα αναπτύσσεται και συνεισφέρει. Και κυρίως, πρέπει να γίνει σαφές ότι μια ασθενής και διασπασμένη Ευρώπη, δεν θα μπορέσει να μείνει πιστή στις ανθρωπιστικές και δημοκρατικές αρχές της, εν τω μέσω πολύ ισχυρότερων οικονομιών που στηρίζονται, τουλάχιστον μέχρι τώρα, σε διαφορετικά καθεστώτα. Είναι ζήτημα πλέον επιβίωσης – και όχι με σκοπό τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, αλλά με σκοπό την ενδυνάμωση εκείνη που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να διατηρήσει την ανεξαρτησία της και τις αρχές της, ώστε να διαπραγματεύεται και να συνεργάζεται επί ίσοις όροις στην επερχόμενη παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα.

Για να φτάσουμε όμως εκεί, πέρα από άμεσες προτεινόμενες θεσμικές αλλαγές στους μηχανισμούς της Ένωσης, πρέπει να βρεθούν λύσεις για α) μια ουσιώδη εξισορρόπηση μεταξύ Βορρά και Νότου, β) να ρυθμιστεί ο ρόλος της Μεγάλης Βρετανίας, και γ) για να επανατοποθετηθεί σε γερές και αμοιβαία κατανοητές βάσεις η σημαντικότατη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε επίπεδο απτών δράσεων λοιπόν, προτείνουμε:

1. Την δημιουργία μιας ισχυρής ενωτικής Ευρω-ομάδας με εκπροσώπηση σε κομβικές θέσεις όλων των Ευρωπαϊκών χωρών, που να προωθήσει ένθερμα την περεταίρω ολοκλήρωση.

2. Την δημιουργία δεξαμενών σκέψης για βασικά ζητήματα του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο

3.Τον άμεσο πολλαπλασιασμό των σεμιναρίων ενημέρωσης αλλά και κάθε άλλης μορφής δημοσιότητας για τις θετικές επιπτώσεις και το όραμα της Ένωσης.

4. Την επιλεκτική προσέλκυση υψηλοτάτου επιπέδου Ευρωπαϊκού ανθρωπίνου δυναμικού στην Ελλάδα μέσω της δημιουργίας επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων που να συνδυάζουν την φύση, το κλίμα, και το επίπεδο ζωής της Ελλάδας με ένα ιδιαίτερα ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον.

Ροή συνεδρίου

07-04-2013
Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ανακοίνωση αποτελεσμάτων

06-04-2013
01:00 Άνοιγμα ηλεκτρονικής κάλπης για ψηφοφορία για πρόεδρο της δξ!

04-04-2013
Πιστοποιημένες υποψηφιότητες ελεγκτικής επιτροπής των:
Ηλίας Παπαδομιχελάκης
Δημήτριος Κουλέτσης
Περικλής Λιβάς

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Ματθαίος Παπακυρίτσης
Δημήτριος Μπελέγρης
Νίκος Στασινός
Ιωάννης Φραγκάκης
Ευγένιος Καλοτραπέζης

Πιστοποιημένες υποψηφιότητες εθνικής επιτροπής των:
Κωνσταντίνος Ψαραδέλης
Aφροδίτη Παπακωνσταντίνου
Γιάννης Κονδύλης
Αντώνιος Κρασσάς
Γιώργος Κοντορουχάς
Κωνσταντίνος Σπανός

03-04-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου των Χριστόφορος Μούτουλας
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου των Άγγελος Μπαρμπαλιός

Πιστοποιημένες υποψηφιότητες ελεγκτικής επιτροπής των:
Αβραάμ Λεβής
Αλέξανδρος Καψαλάκης
Βασιλική Κυρίτση
Πέτρος Δελόπουλος
Αμφιθέα Σβένσεν Καψούλη
Μιχάλης Σώρρος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Ελευθέριος Τζίμας
Κωνσταντίνος Νικολούδης
Κωνσταντίνος Τσάκας
Νικόλαος Μαυρίδης
Παρασκευή Κοσμά
Κωνσταντίνος Ψαραδέλης
Στέφανος Κοτσώλης

Πιστοποιημένες υποψηφιότητες εθνικής επιτροπής των:
Έλενα Χίου
Θωμάγγελος Μιχαλάκης
Στυλιανή Τσόκου
Διανέλος Γεωργούδης
Ιωάννης Καζάκος
Ελπινίκη Ελπίδα Κυρμπάση
Νικόλαος Αλυφαντής
Αθανάσιος Παπαδημητρίου
Γεώργιος Σεγραίδος
Νικόλαος Συλλιγάρδος
Βασίλειος Χαρμπίλας
Ιωάννης Τσιμπερίδης

02-04-2013
Πιστοποιημένες υποψηφιότητες ελεγκτικής επιτροπής των:
Παναγιώτα Φαρμάκη
Πάνος Κοσμόπουλος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του:
Αστέριος Πονηρός

01-04-2013
Πιστοποιημένες υποψηφιότητες εθνικής επιτροπής των:
Γεώργιος Χαραμής
Ιωάννης Αναστασάκης
Βασιλική Κουτσογιάννη (Βίλη)
Χρήστος Ταρασίδης
Θεμιστοκλής Γιοκρούσης
Νίκος Αντιμησιάρης
Ιωάννης Νούσκας
Γιώργος Άρμπερ

31-03-2013
10 μμ - Κλείσιμο ηλεκτρονικής κάλπης για εκλογή προεδρείου του συνεδρίου και ανακοίνωση αποτελεσμάτων
10 πμ - Άνοιγμα ηλεκτρονικής κάλπης για εκλογή προεδρείου του συνεδρίου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Λάμπρος Δούρος
Χρήστος Μπεζιρτζόγλου
Γεώργιος Παράσχος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του:
Ιωάννης Ορφανός

30-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Πελαγία Βάρα
Παναγιώτα Ποπότη
Νίκος Μπαφαλούκας
Αθηνά Αθανασίου

29-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου των:
Νικόλαος Αντιμησιάρης
Χρήστος Φλώρος
Ευανθία Βέργου
Απόστολος Γκέκας
Δημήτρης Ράγγας
Κωνσταντίνος Κορίκης

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου των:
Κατερίνα Θωμά
Γεώργιος Έγκαρχος
Χρήστος Κωνσταντόπουλος
Μανώλης Μπερτάκης
Αναστάσιος Σταματόπουλος
Φώτης Δουβίκας
Γεώργιος Μήτρας
Στέφανος Αναγνωστόπουλος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Νίκος Βέργος
Σεραφείμ Κοτρώτσος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Δημήτριος Διονυσόπουλος
Ηλίας Κώνστας
Μαρία Βέλλιου
Νίκος Βέργος
Σεραφείμ Κοτρώτσος
Γιάννης Μανώλης
Αγγελική Κροκίδη
Χριστίνα Καβουκλή

28-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου του:
Γεωργίου Διακάκη

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου του:
Γεωργίου Διακάκη

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Νικολάου Νικολαΐδη
Κατερίνα Σκληρού Κοσκινά

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Νικολάου Νικολαΐδη
Δημητρίου Διονυσόπουλου

27-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου των:
Ουρανία Σαγιάκου
Δημήτρης Ρεκλός

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου των:
Ουρανία Σαγιάκου
Νικόλαος Γαλανόπουλος
Καλομοίρα Παγώνη
Δημήτρης Ρεκλός
Γεώργιος Γαλανόπουλος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του:
Νικολάου Κομσέλη
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Νικολάου Κομσέλη
Σπύρου Στυλιαρογιάννη

26-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Δημητρίου Παπαγεωργίου
Αθανασίου Σίδερη

25-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου της:
Γλυκερίας Δημητροπούλου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου της:
Γλυκερίας Δημητροπούλου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Ιωάννη Παπαδόπουλο
Πασχάλη Παπαχριστόπουλου
Εμμανουήλ Ψαράκη

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Ιωάννη Παπαδόπουλο
Γεωργίου Ζορμπά
Μαρία Ποδογύρου
Βασιλική Κουλαρμάνη
Βασιλική Νικολαϊδου
Δέσποινα Λιμνιωτάκη
Φίφη Παπαδημητρίου
Πασχάλη Παπαχριστόπουλου

23-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του Ηλία Κώνστα
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του Ιωάννη Τσιμπερίδη
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Διονυσίου Βενιεράτου

22-03-2013
Ξεκινούν αιτήσεις υποψηφίων για Προεδρείο και Εφορευτική Επιτροπή Συνεδρίου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του Γεωργίου Γιαννούλη Γιαννουλόπουλου
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής της Ανδρονίκης Ευγενίδου

21-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Ευαγγελία Ζερβού
Ελένη Ντάκουλα
Χριστίνα Γρυπάρη
Λάμπης Καλοκαιρινός
Σπυρίδων Μήτσου
Θανάσης Γαλανάκος
Ελένη Κωστοβασίλη

20-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Αικατερίνη Σκληρού Κοσκινά
Μιχάλη Σώρρου
Παρασκευή Κοσμά
Κωνσταντίνου Καλατζόπουλου
Ευαγγελίας Μόραλη
Κωνσταντίνου Ντίνη

19-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Σπύρου Παρασκευόπουλου

17-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου του Θάνου Τζήμερου

14-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου της Μαρία Καψή 
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Νίκου Σακκά
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Χρήστου Κωνσταντόπουλου

12-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Χαράλαμπου Παπαγεωργίου

10-03-2013
Πανηγυρική έναρξη διαδικτυακού συνεδρίου

09-03-2013
Ανακοίνωση-πρόσκληση ΟΕΣ / Προέδρου διαδικτυακής έναρξης συνεδρίου 

08-03-2013
Έναρξη φάσης διαδικτυακής διαβούλευσης

05-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου του Γιάννη Σιάτρα

25-02-2013
έναρξη λειτουργίας σελίδας συνεδρίου