Τερματισμός της φορολογικής ομηρείας πολιτών και επιχειρήσεων: απλοί κανόνες, αποτρεπτικές αλλά εφαρμόσιμες κυρώσεις.

1. Κατάργηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης (νέο όνομα του διεφθαρμένου Κώδικα βιβλίων και στοιχείων) και των περίπλοκων και αναποτελεσματικών ρυθμίσεων φορολογίας εισοδήματος και δημιουργία ενός πραγματικά απλού και καθαρού φορολογικού πλαισίου για όλους.

 

2. Κατοχύρωση της ασφάλειας φορολογικού δικαίου. Ρύθμιση αρχικά νομοθετική και στην συνέχεια συνταγματικής ισχύος, ώστε να μπει τέρμα στην φορολογική ομηρεία και ανασφάλεια πολιτών και επιχειρήσεων και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος. Βασικός στόχος είναι να διασφαλισθεί η δυνατότητα των πολιτών να σχεδιάσουν σε σταθερό περιβάλλον το μέλλον και τις αποφάσεις τους, με τις ακόλουθες θεμελιώδεις θεσμικές ρυθμίσεις:

i. Το κράτος δεν δύναται να επιβάλλει εκ των υστέρων πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση οιασδήποτε μορφής, που επιβαρύνει τα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, η οποία δεν ήταν γνωστή την στιγμή της απόκτησης των στοιχείων αυτών, από πολίτη ή επιχείρηση. Περιλαμβάνει κάθε είδους επιβάρυνση, όπως φόροι κατοχής, τεκμήρια, φόροι μεταβίβασης κλπ. Επιτρέπεται μόνο η επιβολή αποδεδειγμένα ανταποδοτικών τελών.

ii. Εξασφάλιση σταθερότητας και ασφάλειας για τις επενδύσεις στην χώρα. Δέσμευση ότι καμία νέα φορολογική επιβάρυνση στην λειτουργία οποιασδήποτε επένδυσης στην Ελλάδα από έλληνες ή αλλοδαπούς, δεν μπορεί να ισχύσει πριν την πλήρη απόσβεση της επένδυσης σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις την στιγμή της επένδυσης, και σε καμία περίπτωση πριν την παρέλευση 10 χρόνων από την πραγματοποίηση της επένδυσης.

3. Δημιουργία αποτελεσματικού και υγιούς ελεγκτικού μηχανισμού. Καθολικός έλεγχος σημαίνει πρακτικά μη-έλεγχος. Σημαίνει γενικευμένη διαφθορά και ανομία σε ένα ολοκληρωτικό κράτος που κρατά αιχμαλώτους όλους τους πολίτες του με το δικαίωμα να τους εκβιάσει κάθε στιγμή.

i. Το κράτος ελέγχει δειγματοληπτικά με αυστηρούς μηχανισμούς με βάση αντικειμενικά κριτήρια ή ενδείξεις καθώς και τυχαίο δείγμα. Δεν υπάρχουν ανέλεγκτες χρήσεις και περαιώσεις. Η φορολογική ευθύνη παύει στα 5 έτη χωρίς καμιά δυνατότητα παράτασης. Τέλος στην φορολογική τρομοκρατία!

ii.Ο έλεγχος διενεργείται με βάση σαφείς κανόνες, και η ποινή είναι αντίστοιχη του παραπτώματος ώστε να είναι αποτρεπτική και εφαρμόσιμη. Δεν τιμωρείται κανείς με σοβαρές ποινές για αβλεψίες ή μικρά διοικητικά γραφειοκρατικά παραπτώματα. Αντίθετα οι σοβαρές ποινές (αφαίρεση άδειας άσκησης επαγγέλματος, ανάκτηση ποσών και πρόστιμα) εφαρμόζονται άμεσα τεκμηριωμένα και παραδειγματικά εφόσον υπάρχει σοβαρή και συστηματική αποφυγή ή κλοπή φόρων.

Η φοροδιαφυγή και η αντίστοιχη διαφθορά περιορίζεται δραστικά με την δημιουργία φορολογικής συνείδησης στηριγμένης σε καθαρούς κανόνες αμοιβαίας εμπιστοσύνης κράτους πολίτη, με αυστηρές αλλά δίκαιες κυρώσεις.

4. Κανένας φόρος χωρίς τεχνοοικονομική μελέτη και τεκμηρίωση για τις πολλαπλές επιπτώσεις του: αναμενόμενα έσοδα έναντι απώλειας εσόδων, επιπτώσεις στην απασχόληση εφόσον προκαλεί απώλεια θέσεων εργασίας και εν τέλει την επίπτωση στο ΑΕΠ σε βάθος τριετίας κατ’ ελάχιστο. Απολογισμός, έλεγχος και λογοδοσία μετά την εφαρμογή. Πόσα προϋπολογίστηκε ότι θα απέφερε, πόσα απέφερε τελικά στο δημόσιο, πόσο κόστισε η είσπραξή του, ποιοι πλήρωσαν τελικά, πόσες θέσεις εργασίας χάθηκαν και πόσες διασώθηκαν και σε ποιο τομέα, τι επίπτωση είχε στους κλάδους που έπληξε και στο ΑΕΠ συνολικότερα.

5. Άμεσος διαχωρισμός ελεγκτικών και εισπρακτικών μηχανισμών.

6. Ενεργή συμμετοχή των λογιστών / φοροτεχνικών στον έλεγχο και αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.

7. Εισαγωγή του φορολογικού προγραμματισμού - μετατροπή του εφοριακού υπάλληλου από δυνάστη σε σύμβουλο της επιχείρησης.

Συζητήστε αυτό το άρθρο στο χώρο του Φόρουμ (2 απαντήσεις).

Ροή συνεδρίου

07-04-2013
Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ανακοίνωση αποτελεσμάτων

06-04-2013
01:00 Άνοιγμα ηλεκτρονικής κάλπης για ψηφοφορία για πρόεδρο της δξ!

04-04-2013
Πιστοποιημένες υποψηφιότητες ελεγκτικής επιτροπής των:
Ηλίας Παπαδομιχελάκης
Δημήτριος Κουλέτσης
Περικλής Λιβάς

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Ματθαίος Παπακυρίτσης
Δημήτριος Μπελέγρης
Νίκος Στασινός
Ιωάννης Φραγκάκης
Ευγένιος Καλοτραπέζης

Πιστοποιημένες υποψηφιότητες εθνικής επιτροπής των:
Κωνσταντίνος Ψαραδέλης
Aφροδίτη Παπακωνσταντίνου
Γιάννης Κονδύλης
Αντώνιος Κρασσάς
Γιώργος Κοντορουχάς
Κωνσταντίνος Σπανός

03-04-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου των Χριστόφορος Μούτουλας
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου των Άγγελος Μπαρμπαλιός

Πιστοποιημένες υποψηφιότητες ελεγκτικής επιτροπής των:
Αβραάμ Λεβής
Αλέξανδρος Καψαλάκης
Βασιλική Κυρίτση
Πέτρος Δελόπουλος
Αμφιθέα Σβένσεν Καψούλη
Μιχάλης Σώρρος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Ελευθέριος Τζίμας
Κωνσταντίνος Νικολούδης
Κωνσταντίνος Τσάκας
Νικόλαος Μαυρίδης
Παρασκευή Κοσμά
Κωνσταντίνος Ψαραδέλης
Στέφανος Κοτσώλης

Πιστοποιημένες υποψηφιότητες εθνικής επιτροπής των:
Έλενα Χίου
Θωμάγγελος Μιχαλάκης
Στυλιανή Τσόκου
Διανέλος Γεωργούδης
Ιωάννης Καζάκος
Ελπινίκη Ελπίδα Κυρμπάση
Νικόλαος Αλυφαντής
Αθανάσιος Παπαδημητρίου
Γεώργιος Σεγραίδος
Νικόλαος Συλλιγάρδος
Βασίλειος Χαρμπίλας
Ιωάννης Τσιμπερίδης

02-04-2013
Πιστοποιημένες υποψηφιότητες ελεγκτικής επιτροπής των:
Παναγιώτα Φαρμάκη
Πάνος Κοσμόπουλος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του:
Αστέριος Πονηρός

01-04-2013
Πιστοποιημένες υποψηφιότητες εθνικής επιτροπής των:
Γεώργιος Χαραμής
Ιωάννης Αναστασάκης
Βασιλική Κουτσογιάννη (Βίλη)
Χρήστος Ταρασίδης
Θεμιστοκλής Γιοκρούσης
Νίκος Αντιμησιάρης
Ιωάννης Νούσκας
Γιώργος Άρμπερ

31-03-2013
10 μμ - Κλείσιμο ηλεκτρονικής κάλπης για εκλογή προεδρείου του συνεδρίου και ανακοίνωση αποτελεσμάτων
10 πμ - Άνοιγμα ηλεκτρονικής κάλπης για εκλογή προεδρείου του συνεδρίου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Λάμπρος Δούρος
Χρήστος Μπεζιρτζόγλου
Γεώργιος Παράσχος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του:
Ιωάννης Ορφανός

30-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Πελαγία Βάρα
Παναγιώτα Ποπότη
Νίκος Μπαφαλούκας
Αθηνά Αθανασίου

29-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου των:
Νικόλαος Αντιμησιάρης
Χρήστος Φλώρος
Ευανθία Βέργου
Απόστολος Γκέκας
Δημήτρης Ράγγας
Κωνσταντίνος Κορίκης

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου των:
Κατερίνα Θωμά
Γεώργιος Έγκαρχος
Χρήστος Κωνσταντόπουλος
Μανώλης Μπερτάκης
Αναστάσιος Σταματόπουλος
Φώτης Δουβίκας
Γεώργιος Μήτρας
Στέφανος Αναγνωστόπουλος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Νίκος Βέργος
Σεραφείμ Κοτρώτσος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Δημήτριος Διονυσόπουλος
Ηλίας Κώνστας
Μαρία Βέλλιου
Νίκος Βέργος
Σεραφείμ Κοτρώτσος
Γιάννης Μανώλης
Αγγελική Κροκίδη
Χριστίνα Καβουκλή

28-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου του:
Γεωργίου Διακάκη

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου του:
Γεωργίου Διακάκη

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Νικολάου Νικολαΐδη
Κατερίνα Σκληρού Κοσκινά

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Νικολάου Νικολαΐδη
Δημητρίου Διονυσόπουλου

27-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου των:
Ουρανία Σαγιάκου
Δημήτρης Ρεκλός

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου των:
Ουρανία Σαγιάκου
Νικόλαος Γαλανόπουλος
Καλομοίρα Παγώνη
Δημήτρης Ρεκλός
Γεώργιος Γαλανόπουλος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του:
Νικολάου Κομσέλη
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Νικολάου Κομσέλη
Σπύρου Στυλιαρογιάννη

26-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Δημητρίου Παπαγεωργίου
Αθανασίου Σίδερη

25-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου της:
Γλυκερίας Δημητροπούλου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου της:
Γλυκερίας Δημητροπούλου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Ιωάννη Παπαδόπουλο
Πασχάλη Παπαχριστόπουλου
Εμμανουήλ Ψαράκη

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Ιωάννη Παπαδόπουλο
Γεωργίου Ζορμπά
Μαρία Ποδογύρου
Βασιλική Κουλαρμάνη
Βασιλική Νικολαϊδου
Δέσποινα Λιμνιωτάκη
Φίφη Παπαδημητρίου
Πασχάλη Παπαχριστόπουλου

23-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του Ηλία Κώνστα
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του Ιωάννη Τσιμπερίδη
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Διονυσίου Βενιεράτου

22-03-2013
Ξεκινούν αιτήσεις υποψηφίων για Προεδρείο και Εφορευτική Επιτροπή Συνεδρίου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του Γεωργίου Γιαννούλη Γιαννουλόπουλου
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής της Ανδρονίκης Ευγενίδου

21-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Ευαγγελία Ζερβού
Ελένη Ντάκουλα
Χριστίνα Γρυπάρη
Λάμπης Καλοκαιρινός
Σπυρίδων Μήτσου
Θανάσης Γαλανάκος
Ελένη Κωστοβασίλη

20-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Αικατερίνη Σκληρού Κοσκινά
Μιχάλη Σώρρου
Παρασκευή Κοσμά
Κωνσταντίνου Καλατζόπουλου
Ευαγγελίας Μόραλη
Κωνσταντίνου Ντίνη

19-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Σπύρου Παρασκευόπουλου

17-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου του Θάνου Τζήμερου

14-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου της Μαρία Καψή 
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Νίκου Σακκά
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Χρήστου Κωνσταντόπουλου

12-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Χαράλαμπου Παπαγεωργίου

10-03-2013
Πανηγυρική έναρξη διαδικτυακού συνεδρίου

09-03-2013
Ανακοίνωση-πρόσκληση ΟΕΣ / Προέδρου διαδικτυακής έναρξης συνεδρίου 

08-03-2013
Έναρξη φάσης διαδικτυακής διαβούλευσης

05-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου του Γιάννη Σιάτρα

25-02-2013
έναρξη λειτουργίας σελίδας συνεδρίου