Η διασφάλιση σταθερότητας του δημοσιονομικού περιβάλλοντος, της θέσης της χώρας στην Ευρωζώνη και της φερεγγυότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την διασφάλιση της ρευστότητας στην αγορά μέσω:

1. Της αποκατάστασης της δανειακής αξιοπιστίας της χώρας και των επιχειρήσεών της.

2. Της προσέλκυσης καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες με την παροχή ισχυρών φορολογικών και άλλων κινήτρων σε συνδυασμό με την ένταξη του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα (ισχυρές τράπεζες, διεθνείς συνεργασίες).

3. Άμεσο τερματισμό των πρακτικών της έκδοσης έντοκων γραμματίων για την χρηματοδότηση του Δημοσίου που αφαιρούν ρευστότητα από την αγορά και κάθε άλλης πρακτικής του κράτους που αφαιρεί ρευστότητα από την αγορά.

i. Άμεση μείωση των δαπανών του Δημοσίου με καλύτερη διαχείριση του χρονισμού τους.

ii. Σε ακραίες συνθήκες έλλειψης ρευστότητας στο δημόσιο αλλαγή του τρόπου βραχυχρόνιας χρηματοδότησης, Αντί να αφαιρείται από την αγορά ρευστότητα (δηλαδή να δημιουργούνται και άλλοι άνεργοι) να πληρώνονται οι πλέον ευνοημένοι δικαιούχοι του δημοσίου με βραχυχρόνια χρεόγραφα του ελληνικού δημοσίου, όπως έντοκα γραμμάτια (για παράδειγμα μέρος της δαπάνης μισθοδοσίας όσων δεν αποδέχονται την ευθυγράμμιση των αποδοχών τους με αυτές αντίστοιχων εργασιών στον ιδιωτικό τομέα ή για συμβολικούς λόγους και μέρος των αμοιβών του πολιτικού προσωπικού). Κάθε ευρώ που αφαιρεί το Ελληνικό Κράτος δανειζόμενο υποχρεωτικά από τα ελάχιστα χρήματα που έχουν μείνει στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι πράξη βαθειά ανήθικη. Δημιουργεί κι άλλους ανέργους κι άλλες κλειστές επιχειρήσεις κι άλλα λουκέτα, μειώνει την δυνατότητα της χώρας να επενδύσει και να παράγει.

iii. Επί μεγάλο χρονικό διάστημα το τραπεζικό σύστημα έχει ξεφύγει από την αποστολή του. Η χρηματοδότηση του επιχειρείν αντί να γίνεται στη βάση επιχειρηματικών σχεδίων, έχει καταντήσει μια γραφειοκρατική διεκπεραίωση χωρίς καμία προτιθέμενη αξία. Οι τράπεζες αντί για σύμβουλοι των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των start-ups, περιμένουν εν πολλοίς να βγάλουν τα χρήματά τους άκοπα από τους τόκους ή ακόμα χειρότερα από την εκποίηση των λεγόμενων collaterals που ζητούν στις δανειοδοτήσεις. Αντί να αξιολογούν την επιχειρηματική ιδέα, την επάρκεια της ομάδας, να επηρεάζουν ενεργητικά τα επιχειρηματικά εγχειρήματα και να τα παρακολουθούν σε όλη την πορεία μέχρι την αποπληρωμή του δανείου, έχουν εκφυλιστεί σε ένα μόρφωμα που συγκρίνεται ευθέως με το προβληματικό κρατικό τομέα.

Χρειαζόμαστε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο ώστε οι τράπεζες να έχουν οικονομικές επιπτώσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ώστε να μην δανείζουν στη βάση της εξασφάλισης από collaterals αδιαφορώντας για οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να είναι υποχρεωμένες να συμμετέχουν ενεργητικά στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Η χρήση των collaterals στις δανειοδοτήσεις πρέπει να περιοριστεί, αντί να είναι ο κανόνας όπως σήμερα. Χρειαζόμαστε έναν τραπεζικό κλάδο σύμβουλο παραγωγικών επενδύσεων στην εμπροσθοφυλακή της ανάπτυξης αντί έναν μεταπράτη χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Χρειαζόμαστε επαναπροσδιορισμό του θεσμικού πλαισίου, διευκόλυνση των Venture Capitals και της εγγυοδοσίας και θέσπιση αξιολόγησης των τραπεζών στη βάση του αναπτυξιακού τους αποτυπώματος. Π.χ. τράπεζες με υψηλότερα αναπτυξιακά αποτελέσματα να διευκολύνονται με «φθηνότερο» χρήμα αντί τραπεζών με πιο συμβατική λειτουργία.

Συζητήστε αυτό το άρθρο στο χώρο του Φόρουμ (13 απαντήσεις).

Ροή συνεδρίου

07-04-2013
Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ανακοίνωση αποτελεσμάτων

06-04-2013
01:00 Άνοιγμα ηλεκτρονικής κάλπης για ψηφοφορία για πρόεδρο της δξ!

04-04-2013
Πιστοποιημένες υποψηφιότητες ελεγκτικής επιτροπής των:
Ηλίας Παπαδομιχελάκης
Δημήτριος Κουλέτσης
Περικλής Λιβάς

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Ματθαίος Παπακυρίτσης
Δημήτριος Μπελέγρης
Νίκος Στασινός
Ιωάννης Φραγκάκης
Ευγένιος Καλοτραπέζης

Πιστοποιημένες υποψηφιότητες εθνικής επιτροπής των:
Κωνσταντίνος Ψαραδέλης
Aφροδίτη Παπακωνσταντίνου
Γιάννης Κονδύλης
Αντώνιος Κρασσάς
Γιώργος Κοντορουχάς
Κωνσταντίνος Σπανός

03-04-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου των Χριστόφορος Μούτουλας
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου των Άγγελος Μπαρμπαλιός

Πιστοποιημένες υποψηφιότητες ελεγκτικής επιτροπής των:
Αβραάμ Λεβής
Αλέξανδρος Καψαλάκης
Βασιλική Κυρίτση
Πέτρος Δελόπουλος
Αμφιθέα Σβένσεν Καψούλη
Μιχάλης Σώρρος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Ελευθέριος Τζίμας
Κωνσταντίνος Νικολούδης
Κωνσταντίνος Τσάκας
Νικόλαος Μαυρίδης
Παρασκευή Κοσμά
Κωνσταντίνος Ψαραδέλης
Στέφανος Κοτσώλης

Πιστοποιημένες υποψηφιότητες εθνικής επιτροπής των:
Έλενα Χίου
Θωμάγγελος Μιχαλάκης
Στυλιανή Τσόκου
Διανέλος Γεωργούδης
Ιωάννης Καζάκος
Ελπινίκη Ελπίδα Κυρμπάση
Νικόλαος Αλυφαντής
Αθανάσιος Παπαδημητρίου
Γεώργιος Σεγραίδος
Νικόλαος Συλλιγάρδος
Βασίλειος Χαρμπίλας
Ιωάννης Τσιμπερίδης

02-04-2013
Πιστοποιημένες υποψηφιότητες ελεγκτικής επιτροπής των:
Παναγιώτα Φαρμάκη
Πάνος Κοσμόπουλος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του:
Αστέριος Πονηρός

01-04-2013
Πιστοποιημένες υποψηφιότητες εθνικής επιτροπής των:
Γεώργιος Χαραμής
Ιωάννης Αναστασάκης
Βασιλική Κουτσογιάννη (Βίλη)
Χρήστος Ταρασίδης
Θεμιστοκλής Γιοκρούσης
Νίκος Αντιμησιάρης
Ιωάννης Νούσκας
Γιώργος Άρμπερ

31-03-2013
10 μμ - Κλείσιμο ηλεκτρονικής κάλπης για εκλογή προεδρείου του συνεδρίου και ανακοίνωση αποτελεσμάτων
10 πμ - Άνοιγμα ηλεκτρονικής κάλπης για εκλογή προεδρείου του συνεδρίου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Λάμπρος Δούρος
Χρήστος Μπεζιρτζόγλου
Γεώργιος Παράσχος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του:
Ιωάννης Ορφανός

30-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Πελαγία Βάρα
Παναγιώτα Ποπότη
Νίκος Μπαφαλούκας
Αθηνά Αθανασίου

29-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου των:
Νικόλαος Αντιμησιάρης
Χρήστος Φλώρος
Ευανθία Βέργου
Απόστολος Γκέκας
Δημήτρης Ράγγας
Κωνσταντίνος Κορίκης

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου των:
Κατερίνα Θωμά
Γεώργιος Έγκαρχος
Χρήστος Κωνσταντόπουλος
Μανώλης Μπερτάκης
Αναστάσιος Σταματόπουλος
Φώτης Δουβίκας
Γεώργιος Μήτρας
Στέφανος Αναγνωστόπουλος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Νίκος Βέργος
Σεραφείμ Κοτρώτσος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Δημήτριος Διονυσόπουλος
Ηλίας Κώνστας
Μαρία Βέλλιου
Νίκος Βέργος
Σεραφείμ Κοτρώτσος
Γιάννης Μανώλης
Αγγελική Κροκίδη
Χριστίνα Καβουκλή

28-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου του:
Γεωργίου Διακάκη

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου του:
Γεωργίου Διακάκη

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Νικολάου Νικολαΐδη
Κατερίνα Σκληρού Κοσκινά

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Νικολάου Νικολαΐδη
Δημητρίου Διονυσόπουλου

27-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου των:
Ουρανία Σαγιάκου
Δημήτρης Ρεκλός

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου των:
Ουρανία Σαγιάκου
Νικόλαος Γαλανόπουλος
Καλομοίρα Παγώνη
Δημήτρης Ρεκλός
Γεώργιος Γαλανόπουλος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του:
Νικολάου Κομσέλη
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Νικολάου Κομσέλη
Σπύρου Στυλιαρογιάννη

26-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Δημητρίου Παπαγεωργίου
Αθανασίου Σίδερη

25-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου της:
Γλυκερίας Δημητροπούλου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου της:
Γλυκερίας Δημητροπούλου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Ιωάννη Παπαδόπουλο
Πασχάλη Παπαχριστόπουλου
Εμμανουήλ Ψαράκη

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Ιωάννη Παπαδόπουλο
Γεωργίου Ζορμπά
Μαρία Ποδογύρου
Βασιλική Κουλαρμάνη
Βασιλική Νικολαϊδου
Δέσποινα Λιμνιωτάκη
Φίφη Παπαδημητρίου
Πασχάλη Παπαχριστόπουλου

23-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του Ηλία Κώνστα
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του Ιωάννη Τσιμπερίδη
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Διονυσίου Βενιεράτου

22-03-2013
Ξεκινούν αιτήσεις υποψηφίων για Προεδρείο και Εφορευτική Επιτροπή Συνεδρίου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του Γεωργίου Γιαννούλη Γιαννουλόπουλου
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής της Ανδρονίκης Ευγενίδου

21-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Ευαγγελία Ζερβού
Ελένη Ντάκουλα
Χριστίνα Γρυπάρη
Λάμπης Καλοκαιρινός
Σπυρίδων Μήτσου
Θανάσης Γαλανάκος
Ελένη Κωστοβασίλη

20-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Αικατερίνη Σκληρού Κοσκινά
Μιχάλη Σώρρου
Παρασκευή Κοσμά
Κωνσταντίνου Καλατζόπουλου
Ευαγγελίας Μόραλη
Κωνσταντίνου Ντίνη

19-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Σπύρου Παρασκευόπουλου

17-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου του Θάνου Τζήμερου

14-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου της Μαρία Καψή 
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Νίκου Σακκά
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Χρήστου Κωνσταντόπουλου

12-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Χαράλαμπου Παπαγεωργίου

10-03-2013
Πανηγυρική έναρξη διαδικτυακού συνεδρίου

09-03-2013
Ανακοίνωση-πρόσκληση ΟΕΣ / Προέδρου διαδικτυακής έναρξης συνεδρίου 

08-03-2013
Έναρξη φάσης διαδικτυακής διαβούλευσης

05-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου του Γιάννη Σιάτρα

25-02-2013
έναρξη λειτουργίας σελίδας συνεδρίου