ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΞΑΝΑ!

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις τροποποιήσεις στο Καταστατικό της δημιουργίας, ξανά! αρχίζει την Παρασκευή 19 Απριλίου στη 01:00 και τελειώνει το Σάββατο 20 Απριλίου στις 18:00.

Παράλληλα, το Σάββατο 20 Απριλίου, από τις 10:00 μέχρι τις 18:00 όποιος θέλει να ψηφίσει, θα μπορεί επίσης να το πράξει με φυσική παρουσία στο Συνέδριο, στο ξενοδοχείο Caravel, όπου θα υπάρχει η απαραίτητη ηλεκτρονική υποδομή.

Κάθε πιστοποιημένο μέλος-ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει ηλεκτρονικά επιλέγοντας για κάθε Άρθρο προς τροποποίηση είτε να εφαρμοστεί μία από τις προτάσεις τροποποίησης, είτε να παραμείνει αυτό ως έχει.

Η πλήρης αναλυτική παράθεση των προς τροποποίηση Άρθρων και των αντιστοίχων προτάσεων τροποποίησης, κατ’ άρθρο και εισηγητή κάθε πρότασης τροποποίησης, έχει αναρτηθεί εδώ προς ενημέρωση των μελών.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει το Σάββατο 20 Απριλίου, το βράδυ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να διαβάσετε :