Συνέδριο 2013 - Ηλεκτρονική διαβούλευση

Για τις θέσεις 30 θέματα

Για τις συνεργασίες Δεν υπάρχουν θέματα


Σας ανακοινώνουμε ότι η  διαδικασία διαβούλευσης όσον αφορά τις θεματικές ενότητες «Για το Καταστατικό», «Για τις θέσεις» και «Για τις συνεργασίες» έχει ολοκληρωθεί. Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή. Οι προτάσεις σας έχουν διαβιβαστεί στο Προεδρείο προς επεξεργασία, προκειμένου να τεθούν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Η κατηγορία διαβούλευσης που αφορά τις Περιφερειακές Οργανώσεις παραμένει ανοικτή για συζήτηση.

Powered by Kunena Φόρουμ