Δικαίωμα μεταδημότευσης υποψηφίων για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

06/04/2014 03:23 #5173 από panosk
Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές 2014
 3η εκλογική ανακοίνωση
...

Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές 2014

 3η εκλογική ανακοίνωση

Αθήνα, 05-04-2014

Δικαίωμα μεταδημότευσης υποψηφίων για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Από την Τρίτη, 1η Απριλίου 2014, έως την προηγούμενη ημέρα της επίδοσης ή της παράδοσης στον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών, ένας υποψήφιος, στην περίπτωση που δεν είναι δημότης του εν λόγω δήμου ή δήμου στην εν λόγω περιφέρεια, μπορεί  να  ασκήσει το δικαίωμα μεταδημότευσης ώστε να πληροί αυτήν την προϋπόθεση. Η απόφαση μεταδημότευσης εκδίδεται, υποχρεωτικά, μέσα στην ίδια προθεσμία και είναι αμέσως εκτελεστή. Η απόφαση μεταδημότευσης παύει να ισχύει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ανακήρυξη των συνδυασμών, εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται, κατά τα λοιπά, η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του Ν. 3463/ 2006. Η διοικητική διαδικασία της μεταδημότευσης υποψηφίων για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Περισσότερα:
Ν. 3852/2010, άρθρο 116, παρ. 3

Απόφαση 10784-ΦΕΚ 718/21-03-2014

Ειδικό έντυπο δήλωσης

Από τη Συντονιστική Ομάδα Εκλογών της κίνησης πολιτών "Δημιουργία, ξανά!"


Τα πάντα ρει.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Powered by Kunena Φόρουμ