Θ’αγοράσω ψυγείο απ’το μαγαζί σου γιατί τα ρούχα που φοράς έχουν το χρώμα που μού αρέσει.

08/12/2013 10:05 #3568 από Hastaroth

RubikΟταν πηγαίνουμε σ'ένα μαγαζί να ψωνίσουμε, ποιά είναι τα κριτήρια που μάς ωθούν να επιλέξουμε αυτό αντί γιά κάποιο άλλο; Φυσικά ή ποιότητα τών προϊόντων που πουλάει, η τιμή τους και-υποστηρικτικά-η φήμη, η εντιμότητα τού μαγαζάτορα και η ποιότητα τής εξυπηρέτησης που μάς παρέχει-δηλαδή αυτό που λέμε after sales service. Και όχι το άν ο μαγαζάτορας (ή ο πωλητής του) φορά μπλέ ή πράσινα ρούχα επειδή αυτό το χρώμα μάς αρέσει, ή άν έχη βάψει το ταβάνι τού καταστήματός του κόκκινο (και πάλι επειδή αυτό το χρώμα μάς αρέσει), ή επειδή είναι έγγαμος και καλός οικογενειάρχης κλπ-δηλαδή πράγματα άσχετα με το προϊόν που θέλουμε ν'αγοράσουμε απ'αυτόν.

Σωστά;

Διαβάστε περισσότερα...
Οι ακόλουθοι χρήστες είπαν "Σε Ευχαριστώ": Paschalis

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

07/01/2014 13:42 #3569 από gnikolis
θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω συνολικά με το άθρο σας. Γιατι είναι κακό να υπάρχει μια κοινή οργάνωση όλων των προσφορών για ένα διαγωνισμό; Με την σωστή σελιδοποίηση και οργάνωση τεχνικών προδιαγραφών είναι πιο εύκολη η αντιπαραβολή και η σύγκριση τους. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα σε αυτήν την χώρα

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

11/01/2014 20:47 #3615 από Hastaroth
Κύριε Νικόλη,

Η σωστή σελιδοποίηση και οργάνωση τών τεχνικών προδιαγραφών μπορεί να διευκολύνη την αντιπαραβολή και σύγκρισή τους (αν και δέν αντιλαμβάνομαι ακριβώς με ποιόν τρόπο η αρίθμηση τών σελίδων διευκολύνει την σύγκριση τών προσφορών δύο διαφορετικών προσφερόντων),δέν μπορεί όμως να αποτελή ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ μιάς προσφοράς-δηλαδή χωρίς πρώτα αυτή να αξιολογηθή ώς πρός την ποιότητα τών προσφερομένων ειδών.Και μάλιστα όταν στην διακήρυξη αναφέρεται ρητώς το κριτήριο διεξαγωγής τού διαγωνισμού (δηλαδή είτε η χαμηλότερη τιμή,ή η συμφερώτερη προσφορά).

Διότι άν η δική μου προσφορά,που απορρίπτεται επειδή γιά τους χ ψ λόγους δέν είχε "σωστή σελιδοποίηση",ήταν κατ'ουσίαν καλύτερη απ'όλες τίς άλλες που έγιναν αποδεκτές γιά αξιολόγηση,το κράτος έχει ζημιώσει αρκετά χρήματα,επιλέγοντας ν'αγοράση τα ζητούμενα είδη ακριβώτερα (ή σε λιγώτερο συμφέρουσες τιμές),με παράλογα κριτήρια (π.χ. ύπαρξη ή μή αρίθμησης τών σελίδων,ύπαρξη ή μή φωτοαντιγράφων τών δικαιολογητικών κλπ) και όχι με κριτήρια που αφορούν την ποιότητα τών προσφερομένων.

Ακριβώς όπως κάποιος που επιλέγει ν'αγοράση ψυγείο με κριτήριο το χρώμα τών ρούχων τού μαγαζάτορα (που μπορεί πάντως να δημιουργή ή να συμβάλλη στην δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος εντός τού μαγαζιού) και όχι με κριτήριο την ποιότητα (τιμή,αξιοπιστία,ευχρηστία κλπ) τού προσφερομένου ψυγείου.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Powered by Kunena Φόρουμ