Τα νέα της Δημιουργίας

Ομιλίες και συζητήσεις της εκδήλωσης "Άλμα Ανάπτυξης" που έγινε στις 29 Μαρτίου 2015.

Κείμενα ομιλιών: