Τα νέα της Δημιουργίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πλαστογραφήθηκε μια υφιστάμενη πράξη προέδρου του ΔΙΚΑΤΣΑ αναγνώρισης ισοτιμίας βασικού τίτλου σπουδών (Bachelor) που αφορούσε, ωστόσο, άλλο πτυχιούχο, ενώ κατασκευάστηκαν μία πράξη του προέδρου του ΔΙΚΑΤΣΑ, αναγνώρισης ισοτιμίας μεταπτυχιακού διπλώματος (Master) και δύο πράξεις αναγνώρισης ισοτιμίας διδακτορικών τίτλων. Μετά το τέλος της έρευνας, ο «Δημόκριτος» ζήτησε την ανάκληση της απόφασης απόσπασης του υπαλλήλου -επρόκειτο να ανανεωθεί- και ενημέρωσε τον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, διακόπτοντας τη μισθοδοσία του. Ταυτόχρονα ελέγχεται η γνησιότητα του απολυτηρίου του από τον στρατό. Η «Κ» επιχείρησε χωρίς επιτυχία να επικοινωνήσει μαζί του. Η υπόθεση είναι σοβαρή καθώς ο εν λόγω υπάλληλος διετέλεσε για ένα σοβαρό χρονικό διάστημα «εθνικό σημείο επαφής» σχετικά με τα θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: Καθημερινή

Συζητήστε αυτό το άρθρο στο χώρο του Φόρουμ (2 απαντήσεις).