Τα νέα της Δημιουργίας

Και τούτο όταν ο μέσος μισθός στο ελληνικό δημόσιο (με βάση τα στοιχεία του 2010 που χρησιμοποιεί η μελέτη -ως συμβατά σε όλα τα κράτη της ΕΕ-) προκύπτει κατά 8,3% υψηλότερος σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, η  αναλογία  ενδεχομένως να έχει μειωθεί εν τω μεταξύ, μετά  από την βροχή «οριζόντιων» μέτρων περικοπής μισθών, δώρων και επιδομάτων.

Και όλα αυτά με την απουσία, ακόμη και σήμερα, ενός πλήρους συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού και της απόδοσής του. "Δεν υπάρχει καν συνολική ενιαία και συγκρίσιμη εικόνα για το προσοντολόγιο των υπαλλήλων στενού και ευρύτερου δημοσίου για να γίνει αξιολόγηση και σωστή αναδιάρθρωση" αναφέρει αρμόδια πηγή, θυμίζοντας ότι η διαδικασία έχει θεωρητικά ξεκινήσει από το 2010 με την καταγραφή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.  

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Κομισιόν οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι ανά κλάδο απασχόλησης, σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα,  λαμβάνουν: 

* Οι «μάνατζερ» στο δημόσιο λαμβάνουν 39,2% χαμηλότερες αμοιβές από τους συναδέλφους τους που εργάζονται ως στελέχη στον ιδιωτικό τομέα, επιβεβαιώνοντας γιατί τόσα χρόνια το ελληνικό κράτος δεν μπορούσε να προσελκύσει ικανούς τεχνοκράτες και διευθυντικά στελέχη... 

* Οι πτυχιούχοι θετικών επιστημών πχ μηχανικοί, λαμβάνουν μισθό κατά  9,9% χαμηλότερο.

* Με 2,1% υψηλότερο μισθό πριμοδοτούνται όσοι ασκούν ένα εξειδικευμένο επάγγελμα πχ δικηγόρου, οικονομολόγου κλπ. 

* Κατά 4,2% υψηλότερη είναι η αμοιβή του απλού υπαλλήλου σε σχέση πάντα με τον ιδιωτικό τομέα.

* Κατά 18,8% είναι πιο μεγάλες οι αμοιβές όσων συνδέονται με πωλήσεις. 

* Κατά 34% πριμοδοτούνται οι αμοιβές στους τεχνίτες του δημοσίου τομέα.

* Υψηλότερος κατά 35,1% είναι ο μισθός των ανειδίκευτών υπαλλήλων.

Ποιοι παίρνουν τα πιο πολλά; Κατά 39,4% υψηλότερες είναι οι αμοιβές στους εργάτες βιομηχανικών μονάδων... Σύμφωνα με τα στοιχεία, το προφίλ της απασχόλησης στο δημόσιο δείχνει ότι πλέον ευνοημένοι είναι άνδρες, νέοι και χαμηλών προσόντων και πλέον αδικημένοι όσοι... πέρασαν την πόρτα των ΑΕΙ: 

* Η απασχόληση στο ελληνικό δημόσιο αποτελεί το 27% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα.

* Οι μισθοί στο σύνολό τους το 2010 ήταν κατά  8,3%  υψηλότεροι από τον ιδιωτικό τομέα. Κατά  10,3% μεγαλύτεροι στους άνδρες και κατά  6,6%  στις γυναίκες.

* Οι διαφορές είναι πιο μεγάλες αν χωριστούν σε ηλικίες οι υπάλληλοι. Οι νέοι (έως 29 ετών) εργαζόμενοι λαμβάνουν στο δημόσιο  μισθό κατά 14.5% υψηλότερο. Μηδενίζονται σχεδόν οι διαφορές στις μεγάλες ηλικίες δείχνοντας την αδυναμία μισθολογικής εξέλιξης.

* Για τους ανειδίκευτους η διαφορά εκτοξεύεται  με μισθό 28,7% υψηλότερο  του ιδιωτικού τομέα για όσους δεν έχουν απολυτήριο λυκείου. Η «ψαλίδα» είναι 15% για τους υπαλλήλους που έχουν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Λύκειο). Για όσους έχουν πτυχίο πανεπιστημίου και... πάνω δεν υπάρχει κανένα κίνητρο εκτός  –πλέον– από την ανεργία: στο δημόσιο θα λαμβάνουν 2% λιγότερα από ότι στον ιδιωτικό τομέα... μάλιστα στους άνδρες πτυχιούχους (ίσως λόγω των μεγαλύτερων δυνατοτήτων εισοδηματικής ανέλιξης στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα) οι διαφορές είναι μεγαλύτερες με τις αμοιβές του δημοσίου κατά 6% χαμηλότερες...

Αντιθέτως, αν εργαζόταν σε μία δημόσια υπηρεσία στην Γερμανία θα λάμβαναν 17% πιο πολλά χρήματα και στην Κύπρο 20% υψηλότερο μισθό... 

* Ακόμη πιο εμφανείς είναι οι διαφορές για άνδρες χαμηλής εκπαίδευσης με αμοιβή κατά 38% μεγαλύτερη από αυτή που θα απολάμβαναν αν δούλευαν στον ιδιωτικό τομέα. 

Η έρευνα της Κομισιόν διαπιστώνει παρόμοια προβλήματα και σε αρκετά άλλα κράτη της ΕΕ. Ωστόσο οι διαφορές στην Ελλάδα είναι από  τις πλέον εντυπωσιακές ειδικά στο σκέλος των μεγάλων αμοιβών που λαμβάνουν όσοι έχουν χαμηλά προσόντα...

 

Πηγή: Δήμητρα Καδδά - Capital.gr

Συζητήστε αυτό το άρθρο στο χώρο του Φόρουμ (0 απαντήσεις).