Τα νέα της Δημιουργίας

Μεταξύ “make-believe” και ελληνικής πραγματικότητας

Μαρία Ρούσσου, Συνιδρύτρια makebelieve design & consulting

H εταιρεία makebelieve ιδρύθηκε το 2004 με κύριο σκοπό το σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών διαδραστικών εφαρμογών κι εμπειριών για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς, ψυχαγωγικούς, επικοινωνιακούς και εμπορικούς σκοπούς. H παρουσίαση αφορά τις εμπειρίες 10 χρόνων δραστηριότητας μιας μικρής, αλλά ευέλικτης εταιρείας δημιουργίας διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών για τον ελληνικό πολιτισμό και την εκπαίδευση.