Τα νέα της Δημιουργίας

1. ΕΛΛΑΔΑ & ΙΡΛΑΝΔΙΑ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ;

Το 2010 η Ελλάδα και η Ιρλανδία, για να αποφύγουν τη χρεοκοπία, μπήκαν σε μηχανισμό διεθνούς επιτήρησης, από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ. Η Ελλάδα μπήκε πρώτη σε Μνημόνιο, τον Μάιο του 2010. Τα πρόγραμματα στήριξης περιελάμβαναν, και για τις δύο χώρες, δανειακή
σύμβαση και αποδοχή ενός οδηγού μεταρρυθμίσεων, ώστε να απαλειφθούν τα αίτια που προκάλεσαν την κρίση. Στις 2 Μαΐου 2010, το Eurogroup συμφώνησε να παράσχει στην Ελλάδα διμερή δάνεια συγκεντρωμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Greek Loan Facility –
GLF) συνολικού ποσού 80 δισεκατομμυρίων ευρώ (άλλα 30 δισ. ήταν το δάνειο του ΔΝΤ) που θα αποδεσμευόντουσαν μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Το ποσό αυτό στη συνέχεια μειώθηκε, επειδή η Σλοβακία αποφάσισε να μην συμμετάσχει στη συμφωνία δανειακής
διευκόλυνσης για την Ελλάδα, ενώ η Ιρλανδία και η Πορτογαλία αποχώρησαν από τη διευκόλυνση, καθώς ζήτησαν οι ίδιες οικονομική βοήθεια. Τελικά, από τα 80 δισ. ευρώ του GLF εκταμιεύθηκαν τα 52,9 δισ., ενώ επακολούθησαν και άλλα δύο προγράμματα στήριξης
ανεβάζοντας το ποσό που έλαβε η Ελλάδα από τα τρία μνημονιακά προγράμματα της Ε.Ε. μεταξύ 2010 και 2018, στα 241,6 δισ. ευρώ.

Διαβάστε τη συνέχεια πατώντας εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.