Τα νέα της Δημιουργίας

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ανάλυση δεικτών επίδοσης νοσοκομειακών μονάδων του ΕΣΥ | 1
“Investigating public sector hospital costs in Greece: an update”
Τελική Αναφορά Αποτελεσμάτων
Αθήνα, Δεκέμβριος 2012

Δείτε ή κατεβάστε την έκθεση σε μορφή PDF: esdy-apodotikothta my-1.pdf