Τα νέα της Δημιουργίας

ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΡΜΑ ΚΑΙ ΨΟΦΟΥΝ;

Δεν περιμένω να διαβάσετε το παρακάτω έγγραφο, χρειάζεται υπεράνθρωπη προσπάθεια. Αλλά και μία μόνο διαγώνια ματιά να του ρίξετε, θα καταλάβετε πού οφείλεται η παθογένεια της Ελληνικής Διοίκησης. Αν ένας τρίτος διάβαζε την εισήγηση την οποία θα κληθώ να υπερψηφίσω ή να καταψηφίσω στην συνεδρίαση της Τρίτης, θα θαύμαζε αυτό το τόσο οργανωμένο κράτος που μέχρι και "χρήση καλαίσθητων πετασμάτων περιμετρικά του εργοταξιακού χώρου για τον περιορισμό της αισθητικής όχλησης κατά τη διάρκεια κατασκευής" προβλέπει.

Κι όμως, τα έργα όταν γίνονται είναι ανοιχτές παγίδες, κι όταν παραδίδονται χαλάνε σε μερικούς μήνες. Τις πταίει; Μια από τις αιτίες είναι ότι όλη η προσοχή της χαρτοδιοίκησης εξαντλείται στο να είναι "σωστά τα χαρτιά". Το αν θα μπει, όχι καλαίσθητο πέτασμα αλλά έστω ένα φως το βράδυ για να μην πέφτεις μέσα στο χαντάκι που άνοιξε ο εργολάβος, κανείς δεν θα το ελέγξει.

Το άλλο μεγάλο λάθος είναι ότι καλούνται οι πολιτικοί να αποφασίσουν για τεχνικά θέματα. Το αν πρέπει να αναβαθμισθεί η πρόσβαση στο Νοσοκομείο "Αγ. Ανάργυροι", αν πρέπει να αναβαθμισθεί με τον περιγραφομένο τρόπο, κι αν αυτό το έργο είναι προτεραιότητα σε σχέση με κάποιο άλλο που θα κόστιζε τα ίδια λεφτά, 101 περιφερειακοί σύμβουλοι δεν μπορούν να το ξέρουν, ούτε θα το μάθουν ποτέ. Ούτε αν προστατεύεται το περιβάλλον. Ποια ειναι η λύση; Αυτή που προτείναμε για ολόκληρη τη Δημόσια Διοίκηση: στελέχη βαρβάτα, τα κορυφαία στον κλάδο τους, με μισθούς βαρβάτους, (για να έχουν κίνητρο να δουλεύουν στο Δημόσιο και αντικίνητρο στον χρηματισμό) χωρίς πολιτική κηδεμονία, που θα εξασφαλίζουν τη σοβαρότητα και τη συνέχεια της Διοίκησης, είτε στο τιμόνι βρίσκεται ο Σγουρός, είτε η Δούρου και θα ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ για τις οποίες ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ. Και έλεγχος των αποφάσεών τους αλλά και των εργοταξίων, κατά περιόδους και δειγματοληπτικά, από εξειδικευμένες εταιρείες ελεγκτών (external auditors), που θα μετρούν επί τόπου τις "εκπομπές αερίων ρύπων από τα μηχανήματα στις εργασίες κατασκευής των εγκαταστάσεων." Φυσικά με δρακόντεια πρόστιμα και ποινές σε περίπτωση κακοκατασκευών και ατασθαλιών.

Όλα τα άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις. Αλλού μαγειρεύονται τα έργα, αλλού κουκουλώνονται, και τα στέλνουν σε μας τους καθ' ύλην αναρμόδιους για την τυπική νομιμοποίηση, ώστε - το έχω ξαναπεί - να είμαστε νομικά συνυπεύθυνοι για κάθε λαμογιά. Την Τρίτη λοιπόν έχω δύο επιλογές. Να το καταψηφίσω, λέγοντας ότι την υπογραφή μου πρέπει να ξέρω πού την βάζω ή να το υπερψηφίσω για να ξεκολλήσει επί τέλους το έργο να μην χαθεί η χρηματοδότηση. Θα κάνω το δεύτερο, διότι το πρώτο χρειάζεται θεσμική και νομοθετική αλλαγή. Αλλα θα συνεχίζω να παλεύω, ελπίζω με τη στήριξή σας, για το πρώτο.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΤαχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 4/ Αθήνα, ΤΚ 104 33
Τηλ. : 213-2101102
Αρ. Τηλεομ. : 210-6914602
Πληροφορίες : Δ. Κάτσας
Τηλ. ταχυδρ. :  
Αθήνα, 20 - 8 - 2014
Αρ. Πρωτ.: 130860 /14Φ.151 /14

ΠΡΟΣ: 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣΕΙΣΗΓΗΣΗΘΕΜΑ: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Nέα αναβαθμισμένη πρόσβαση στο Νοσοκομείο «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» στο Πανόραμα του Δήμου Κηφισιάς της Περιφέρειας Αττικής». 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) μετά την υπ’ αριθμ. 44403/2011 απόφαση «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/Β/4-11-2011).
3. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
4. Την υπ.αρ.πρωτ. οικ.120517/29-11-2011 (ΦΕΚ3016/Β/30-12-2011) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής κ. Ιάκωβο Προμπονά 
5. Το Π.Δ. 78/88 (ΦΕΚ 34/Α/88) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 416/91 (ΦΕΚ 152/Α/91) και το Π.Δ. 38/96 (ΦΕΚ 26/Α/96).
6. Το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 122859/2-2-2004 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ/Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος. 
7. Τη KYA 1958/13.01.2012, Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011
8. Την Υ.Α Οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45Β/15-1-14) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά τη περιβαλλοντική αδειοδοτηση 
9. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων».
10. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών».
11. Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»
12. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991.
13. Την Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
14. Την Π.Δ 115/2004 (ΦΕΚ80Α/5-3-2004) Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (β΄781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης κ.λ.π» (Β΄963). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών»
15. Την Π.Δ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2202/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003»
16. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις».
17. Την ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-Ανακύκλωση».
18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
19. Το Ν998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν2040/1992 (ΦΕΚ70/Α/1992) «Ρύθμιση Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν3208/2003 (ΦΕΚ303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένι εκτάσεων και άλλες διατάξεις»
20. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»
21. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «Διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για τον «Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008)
22. Τις διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
23. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.416/2555//18-6-2014 διαβίβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής- Δ/νδη ΠΕ.ΧΩ φακέλου μετά συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χαρτών, Φωτογραφιών, Δορυφορικών Φωτογραφιών και Σχεδίων 

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (24) σχετική μελέτη που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Nέα αναβαθμισμένη πρόσβαση στο Νοσοκομείο «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» στο Πανόραμα του Δήμου Κηφισιάς της Περιφέρειας Αττικής». 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1. Είδος και μέγεθος του έργου:
Το υπό μελέτη έργο είναι συγκοινωνιακό (έργο) και συνίσταται στη διαπλάτυνση των υφιστάμενων οδών
Ελευθερίας, Αργοναυτών & Νουφάρων, καθώς και σε νέα χάραξη μήκους περίπου 550μ (προέκταση οδού Αργοναυτών) στην περιοχή Πανόραμα του Δήμου Κηφισιάς. Το συνολικό μήκος της οδού πρόσβασης στο ογκολογικό νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Αγ. Ανάργυροι» είναι συνολικά 1.130μ. Τα πρώτα ~525μ αφορούν στη βελτίωση των υφιστάμενων οδών Ελευθερίας και Αργοναυτών, τα επόμενα ~515 αφορούν σε νέα χάραξη (προέκταση οδού Αργοναυτών) και τα τελευταία περίπου 90μ αφορούν στη βελτίωση της οδού Νουφάρων. Η υπό μελέτη οδός κατατάσσεται, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ- ΛΚΟΔ, 2001, στην κατηγορία Γ «οδοί που διατρέχουν περιοχές εκτός ή εντός σχεδίου (περιαστικές και αστικές) με βασική λειτουργία τη σύνδεση και με δυνατότητα εξυπηρέτησης των παρόδιων ιδιοκτησιών», κατηγορίας ΓΙV «κύρια συλλεκτήρια οδός». Προβλέπεται τυπική διατομή, σε ευθυγραμμία, με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας τύπου «γ2Ρπ», (ΟΜΟΕ-ΚΑΟ 2001) με παρόδιες θέσεις στάθμευσης, συνολικού πλάτους οδοστρώματος 11,00μ. (3,50μ. λωρίδα κυκλοφορίας και 2,00μ θέση στάθμευσης ανά κατεύθυνση) και 2,00μ πεζοδρόμιο εκατέρωθεν του άξονα.

1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου

1.3.1 Θέση:

Tο έργο χωροθετείται στο δυτικότερο τμήμα του Δήμου Κηφισιάς, στην περιοχή «Πανόραμα». Ειδικότερα, η νέα αναβαθμισμένη πρόσβαση στο Νοσοκομείο «Οι Άγ. Ανάργυροι» χωροθετείται δυτικότερα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας (ΝΕΟΑΛ) και εκτείνεται από τη συμβολή του παραδρόμου της ΝΕΟΑΛ με την οδό Ελευθερίας έως την είσοδο του Νοσοκομείου Αγ. Ανάργυροι στο Πανόραμα της Κηφισιάς (Διασταύρωση Τιμίου Σταυρού και Νουφάρων). Συγκεκριμένα, το έργο θα διέρχεται από:
- τις υφιστάμενες οδούς:
• Ελευθερίας (από τον παράδρομο της Ν.Ε.Ο.Α.Λ. έως Τερψιχόρης)
• Αργοναυτών (από Τερψιχόρης έως Ατλαντίδων)
• Νουφάρων (από Αργοναυτών έως Τιμίου Σταυρού) των οποίων η χάραξη θα βελτιωθεί,
-καθώς και από τη νέα χάραξη η οποία θα συνδέει την Αργοναυτών με την οδό Νουφάρων (είσοδος Νοσοκομείου), στη νοητή προέκταση της Αργοναυτών προς Νουφάρων.

Η προς βελτίωση χάραξη της υφιστάμενης οδού Ελευθερίας (από τον παράδρομο της Ν.Ε.Ο.Α.Λ. έως Τερψιχόρης), χωροθετείται εντός του εγκεκριμένου ΒΙ.ΠΑ (ΦΕΚ 589/Δ/2005)

Η προς βελτίωση χάραξη της υφιστάμενης οδού Αργοναυτών (από Τερψιχόρης έως Ατλαντίδων) χωροθετείται σε εντός σχεδίου περιοχή, αποτελώντας το νότιο όριο της προς ένταξη περιοχής αμιγούς κατοικίας του Πανοράματος. Η νέα χάραξη, η οποία θα συνδέει την Αργοναυτών με την οδό Νουφάρων νοητή προέκταση της Αργοναυτών προς Νουφάρων) χωροθετείται εξ΄ ολοκλήρου σε εκτός σχεδίου περιοχή ΒΙ.ΠΑ. προς ένταξη και γειτνιάζει άμεσα με τη Ζώνη Β' Προστασίας Κηφισού (ΦΕΚ 632/Δ/1994)

Η προς βελτίωση χάραξη της υφιστάμενης οδού Νουφάρων (από Αργοναυτών έως Τιμίου Σταυρού) χωροθετείται εξ΄ ολοκλήρου σε εκτός σχεδίου περιοχή ΒΙ.ΠΑ. προς ένταξη και εντός της Ζώνης Β' Προστασίας Κηφισού (ΦΕΚ 632/Δ/1994).
Εκκρεμεί σχετική απάντηση του Δασαρχείου Πεντέλης με σκοπό την επισήμανση (εκ μέρους
του) των περιοχών αρμοδιότητάς του, που ενδεχομένως θίγονται από τη διέλευση της προτεινόμενης οδού. 
Η περιοχή μελέτης (όχι η περιοχή διέλευσης της νέας αναβαθμισμένης πρόσβασης περιλαμβάνει Χαρακτηρισμένη Δασική Έκταση βάσει του Α.Π. 5365/27.7.1998 εγγράφου του Δασαρχείου Πεντέλης.

1.3.2. Διοικητική υπαγωγή έργου:

Το έργο χωροθετείται στην περιοχή «Πανόραμα» της Πολεοδομικής Ενότητας 14: «Πανόραμα-Καλυφτάκη» (σύμφωνα με το ισχύον Γ.Π.Σ. Κηφισιάς) της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς.

1.3.3. Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου:

Οι συντεταγμένες σε χαρακτηριστικά σημεία του έργου
(γραμμικό έργο) σε ΕΓΣΑ 87 είναι οι εξής:
ΑΡΧΗ (Συμβολή Ελευθερίας με Παράδρομο ΝΕΟΑΛ):
x=48085.01
y=4214627.78
ΜΕΣΗ (αδιέξοδο οδού Αργοναυτών):
x=480298.41
y=4214408.71
ΤΕΛΟΣ (Διασταύρωση Τιμίου Σταυρού και Νουφάρων):
x=479819.97
y=4214475.54
Οι συντεταγμένες σε χαρακτηριστικά σημεία του έργου
(γραμμικό έργο) σε WGS84 είναι οι εξής:
ΑΡΧΗ (Συμβολή Ελευθερίας με Παράδρομο ΝΕΟΑΛ):
φ=37 58' 10''.029
λ=18 51' 29''.842
ΜΕΣΗ (αδιέξοδο οδού Αργοναυτών):
φ=38 4' 47''.4
λ=23 46' 37''.41
ΤΕΛΟΣ (Διασταύρωση Τιμίου Σταυρού και Νουφάρων):
φ=38 4' 49''.53
λ=23 46' 17''.7551.

4 Κατάταξη του έργου:

Με βάση την Y.A. 1958/2012 (B'21) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το έργο κατατάσσεται στην :

Ομάδα 1η: Έργα Χερσαίων και εναέριων Μεταφορών/ Έργα Οδοποιίας, στην Κατηγορία Α και υποκατηγορία Α2, με αύξοντα αριθμό 17.1.5 Φορέας έργου:Δήμος Κηφισιάς
Διονύσου 24 και Μυρσίνης 2
145 62, Κηφισιά
Τηλ: 213 2007100
Fax: 210 8087090
e-mail: .5 Περιβαλλοντικός μελετητής:Άννα Μαυρογεώργη
Πολιτικός Μηχανικός, MSc (Eng)
Άλδου Μανουτίου 5-7,
115 21, Αθήνα
Τηλ: 210-6400329
Fax: 210-6400329
e-mail:

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Όσον αφορά στη φάση κατασκευής & Λειτουργίας το προτεινόμενο Έργο οι σημαντικότερες δυνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι οι κάτωθι:
• Επιπτώσεις στα φυσικά ή χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους. Οι δυνητικές επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά του εδάφους της περιοχής μελέτης από τις εργασίες κατασκευής του Έργου, σχετίζονται με τα εξής:
➢ Πιθανή αφαίρεση φυσικού εδάφους
➢ Αστοχία, παραμόρφωση του εδάφους στον περιβάλλοντα χώρο του Έργου.
➢ Ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών απορριμμάτων που θα προκύψουν από τις σχετικές
εργασίες κατασκευής στους εδαφικούς πόρους της περιοχής.
➢ Ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων που θα προκύψουν.
• Επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον που αφορούν 
➢ Εκπομπές αερίων ρύπων από τα μηχανήματα στις εργασίες κατασκευής των
εγκαταστάσεων.
➢ Εκπομπές αερίων ρύπων λόγω των μετακινήσεων των εργαζόμενων
• Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον. Οι αναμενόμενες δυνητικές πηγές θορύβου κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του προτεινόμενου Έργου αναμένεται να προέρχονται από:
➢ την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων από και προς τα μέτωπα των εργασιών
➢ τις εργασίες εκσκαφής και κατασκευής οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα εργοτάξια και,
κυρίως, τη λειτουργία των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων.
• Επιπτώσεις στους οικοτόπους, τη βλάστηση, τη χλωρίδα και την πανίδα λόγω της ύπαρξης του εργοταξίου και των μηχανημάτων.
• Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο από τα δρομολόγια φορτηγών για τις μεταφορές υλικών από και προς το μέτωπο των εργασιών κατά την περίοδο κατασκευής του Έργου, 
• Επιπτώσεις στη γεωμορφολογία/ανάγλυφο αφορούν στην περιοχή των εκσκαφών, στα υπέργεια έργα και στην απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής.
• Επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. •
➢ αλλαγές στα ρεύματα ή αλλαγές στην πορεία ή κατεύθυνση των κινήσεων των πάσης
φύσεως επιφανειακών υδάτων,
➢ αλλαγές στο ρυθμό απορρόφησης, στις οδούς αποστράγγισης ή στο ρυθμό και την
ποσότητα απόπλυσης του εδάφους,
➢ μεταβολές στην πορεία ροής των νερών από πλημμύρες,
➢ απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά νερά με μεταβολή της ποιότητάς τους,
➢ μεταβολή στην κατεύθυνση ή μείωση της παροχής των υπογείων υδάτων.

3. Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις:

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα.
2. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων…» 
3. Μεταχειρισμένα ελαστικά: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».
4. Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 (ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού>>
6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)
7. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»
8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089)
9. Επικίνδυνα απόβλητα: Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής.», την ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”.10. Διαχείριση και προστασία των υδάτων: 
α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις»
β) Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000»
γ) ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και Διαδικασιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»
δ) ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)»
ε) ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»
11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκπομπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81).
12. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις:
α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β΄/18-08-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών»,
β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570/Β΄/9-9-86) «Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.»,
γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β΄/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών» όπως έχει συμπληρωθεί απόπ την ΥΑ 10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91),
δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β΄/21-2-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί με την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97).
Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ 293 Α/1981. 
13. Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν (9272/471/2007). 
14. Αέριοι ρύποι οχημάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.»
15. Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα:
α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87),
β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88)
γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02),
δ) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.
ε) ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία καθορίζονται τιμές - στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ.
16. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν4030/12.

4 . Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται:

4.1 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

1. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις (πχ Δασαρχείο, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, Πολεοδομίες, Αδειοδοτούσες Αρχές κλπ), συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που πιθανών απαιτούνται για τις επί μέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις.
2. H χωροθέτηση του εργοταξιακού χώρου να γίνει σε απομακρυσμένη θέση ως προς το δομημένο περιβάλλον, εκτός δασικών ή προστατευόμενων περιοχών.
3. Περίφραξη, οριοθέτηση και σήμανση του εργοταξιακού χώρου. 
4. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/10 και του Ν4030/12 για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Οι ποσότητες των χωματισμών από τις εργασίες κατασκευής (Α.Ε.Κ.Κ) να επαναχρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες επιχώσεων και υποδομών, εντός του χώρου του Έργου. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής να διατίθενται σε αδειοδοτημένο για το σκοπό αυτό εργολάβο για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων εξορυκτικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής μετά από σχετικές άδειες και εγκρίσεις.
5. Τα οικοδομικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, για την κατασκευή των έργων, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον απαλλαγμένα οργανικών διαλυτών και άλλων ουσιών επιβλαβών στην υγεία και στο περιβάλλον (δηλ. ενώσεις που περιέχουν υδράργυρο, αρσενικό, κάδμιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες κλπ) και που συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-1991), και των ΥΑ 475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-2003) και 121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-07-2003). 
6. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη ρίψη πλεοναζόντων υλικών έξω και γύρω από τις εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση δημιουργίας αποθεσιοθαλάμων θα πρέπει να συνταχθεί ξεχωριστή περιβαλλοντική μελέτη (ΤΕΠΕΜ).
7. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση υλικών και απορριμμάτων στην γύρω περιοχή. Επίσης, τα διάφορα υλικά από τη συντήρηση και λειτουργία των οχημάτων του εργολάβου (συσκευασίες λαδιών, καυσίμων, χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές, ανταλλακτικά) θα πρέπει να διαχειρίζονται από τον κατασκευαστή σαν τοξικά απόβλητα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Οι εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων έργου , των φορτηγών και η στάθμευση αυτών θα πρέπει να γίνεται μόνο μέσα στο χώρο του εργοταξίου, το δάπεδο του οποίου θα πρέπει να είναι κατάλληλα επενδεδυμένο.
8. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9. Τα αδρανή υλικά να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και εγκαταστάσεις αμμοχαλικοληψίας με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
10. Συνεργασία με τους φορείς δικτύων κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, ΕΠΑ, ΔΕΔΗΕ κλπ,) κατά τη διάρκεια της κατασκευής και αποκατάσταση βλαβών σε περίπτωση ατυχημάτων
11. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί από τον Ανάδοχο στην μορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριμένες μελέτες. Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να απομακρύνει από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, κλπ. 

4.2 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 

12. Προληπτική και συχνή συντήρηση των οχημάτων που σχετίζονται με τη φάση κατασκευής
και έλεγχος της πίεσης αέρα των ελαστικών.
13. Να αποφεύγεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς. Σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ), οι καρότσες των φορτηγών να είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα.
14. Συχνή διαβροχή του χώρου εργασιών ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και τις ημέρες που επικρατούν ισχυροί άνεμοι.
15. Συχνή διαβροχή και κάλυψη των αποθηκευμένων προϊόντων εκσκαφής και η κατά το συντομότερο επαναχρησιμοποίησή τους για τη κατασκευή των επιχωμάτων.
16. Τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας του προσωπικού του εργοταξίου από τυχόν αιωρούμενα σωματίδια/σκόνη.
17. Απαγόρευση καύσης υλικών στην περιοχή των έργου.
18. Ομαλή και χαμηλή ταχύτητα κίνησης των βαρέων οχημάτων μέσα στο εργοτάξιο.
19. Φύλαξη πτητικών υλικών (μπογιές, κλπ.) σε δοχεία.
20. Τήρηση των μέτρων διαχείρισης του εργοταξιακού χώρου, με σκοπό τον έλεγχο των
εκπομπών σκόνης.
21. Περιορισμός των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων και θορύβου των μηχανημάτων,
οχημάτων εργοταξίου κλπ., με χρήση μηχανημάτων νέας τεχνολογίας τα οποία θα
συντηρούνται προληπτικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα, με βάση τις προδιαγραφές των κατασκευαστών.

4.3 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

14. Είναι απαραίτητο κατά τις εργασίες κατασκευής να λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα νερά της βροχής να αποστραγγίζονται κατά τον ίδιο περίπου τρόπο όπως και πριν το έργο ή με σωστές τεχνικά διευθετήσεις αλλαγής ροής. Επίσης θα πρέπει να προβλέπεται η ύπαρξη πλαστικών φύλλων στο εργοτάξιο ώστε να μπορεί να γίνει κάλυψη τυχόν σωρών (σειραδίων) αποθηκευμένων αδρανών υλικών σε περίπτωση ξαφνικής βροχής.
15. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα, στερεά απόβλητα κλπ.. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). Τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια των μηχανημάτων συντήρησης και γενικότερα του μηχανολογικού εξοπλισμού., θα συγκεντρώνονται και θα φυλάσσονται σε ειδικές πλαστικές δεξαμενές. Η στεγανότητα των δεξαμενών θα επιτηρείται συνεχώς, με μέριμνα και ευθύνη της Επίβλεψης του Έργου. Οι δεξαμενές αυτές κατά περιόδους θα εκκενώνονται και το περιεχόμενό τους θα προωθείται και θα απάγεται με ειδικά βυτία από αδειοδοτημένη μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών και ορυκτελαίων.
16. Οι εκκενώσεις των υπολειμμάτων των μπετονιέρων σκυροδέτησης θα πρέπει να ελέγχονται έτσι ώστε να μην διατίθενται ανεξέλεγκτα στην περιοχή του έργου. Σε περίπτωση υπολειμμάτων , οι μπετονίερες πρέπει να επιστρέφουν στο χώρο παράγωγης ή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου να υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία (δεξαμενή καθίζησης).
17. Εγκατάσταση επαρκούς αριθμού χημικών/βιολογικών τουαλετών. Τα παραγόμενα αστικά λύματα από τις χημικές τουαλέτες θα αντλούνται από ειδικό βυτιοφόρο όχημα και θα μεταφέρονται στην πλησιέστερη μονάδα βιολογικού καθαρισμού για διάθεση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

4.4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

18. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυχίας, σύνταξη μελέτης διέλευσης των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων περιοχών κλπ.
19. Τήρηση των μέτρων σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εργασιών κατασκευής, οργάνωση δρομολογίων εργοταξιακών οχημάτων, για την προστασία του ακουστικού περιβάλλοντος.
20. Περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από ειδικευμένο προσωπικό. Τα μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές αέριων ρύπων και θορύβου.
21. Προτείνεται να γίνουν κατά μήκος του δρόμου, μετρήσεις της στάθμης του θορύβου με ηχόμετρα, με ευθύνη του φορέα διαχείρισης, και όπου κριθεί αναγκαίο να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα (κατασκευή ηχοπετασμάτων)
22. Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων του εργοταξίου να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που ορίζεται με την ΚΥΑ 37393/202/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚΒ΄/286/2-3-2007).
23. Τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας του προσωπικού του εργοταξίου από έκθεση σε
αυξημένη στάθμη θορύβου.
4.5 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΠΑΝΙΔΑ24. Να αποφευχθούν οι περιττές διανοίξεις και εκχερσώσεις. 
25. Να εξασφαλιστεί η μη απόρριψη υλικών εκσκαφής και κατασκευής σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των οργανωμένων χώρων που θα πρέπει να αποκατασταθούν μετά το πέρας των εργασιών. Ειδικά όσον αφορά στη διάθεση των ορυκτέλαιων, των υγρών μπαταριών και άλλων χημικών, να εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.
26. Ο κύριος του έργου να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων κατά τακτά χρονικά διαστήματα και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, θα πρέπει να συλλέγονται και να απομακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
27. Διατήρηση και ενίσχυση της υφιστάμενης βλάστησης. Χρήση κατάλληλων φυτευτικών ειδών, προσαρμοσμένων στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής και χρήση κατά το δυνατόν ειδών αυτόχθονης χλωρίδας. Τα επιλεγμένα είδη θα είναι συμβατά με την πανίδα της ευρύτερης περιοχής, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρησή της.
28. Επαναφύτευση φυτών που ενδεχομένως να απομακρυνθούν κατά τις εργασίες κατασκευής.
29. Συστηματική παρακολούθηση από εξειδικευμένο γεωπόνο της καλής κατάστασης ανάπτυξης και διατήρησης της βλάστησης .4.6 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
30. Η χρήση καλαίσθητων πετασμάτων περιμετρικά του εργοταξιακού χώρου για τον περιορισμό της αισθητικής όχλησης κατά τη διάρκεια κατασκευής.
31. Απαγόρευση πλύσης των μηχανημάτων του εργοταξίου ή η απόρριψη λαδιών από την αλλαγή τους απευθείας στο έδαφος.
32. Μέριμνα για τη συστηματική συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων από τις εργασίες κατασκευής και η απαγόρευση διάθεσής τους ανεξέλεγκτα..
33. Πλήρης αποκατάσταση του εργοταξιακού χώρου, μετά το πέρας κατασκευής και η απομάκρυνση των πάσης φύσης αχρήστων υλικών από το χώρο του έργου.
34. Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, σε επιλεγμένα σημεία του έργου, για τη συλλογή των σκουπιδιών και την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος από στερεά απορρίμματα.
35. Εκτός από την γενικότερη διαδικασία που προβλέπεται από την αρχαιολογική νομοθεσία, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί λόγω της ύπαρξης αρχαίου υδραγωγείου που φέρεται ως κλάδος του Αδριάνειου Υδραγωγείου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που προτείνονται στη Περιβαλλοντική Μελέτη εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωμοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΑΡΧΕΙΟ ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
Φ.151 /14 Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Δρ. Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος