12η συνεδρίαση του Συμβουλίου της Π.Ο. Νότιας Αθήνας