Τα νέα της Δημιουργίας

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ          

 

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Οργάνωσης Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, στα γραφεία μας (Κομνηνών 23, 4ος όροφος.) 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
Θέμα 1ο  :  Επένδυση Χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής & Θέση της ΠΟ
 
Θέμα 2ο:  Οικονομικά Θέματα λειτουργίας γραφείου
 
Θέμα 3ο: Σχετικά με τη δράση της διανομής φυλλαδίων στους  ελεύθερους επαγγελματίες


           
                                                                                     Ο Πρόεδρος   Α. Πονηρός
                                                                                     Η Γραμματέας Σ. Τσόκου