×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 601

Περιφερειακές Οργανώσεις της πολιτικής κίνησης "δημιουργία, ξανά!": Ένα δύσκολο αλλά όμορφο ταξίδι!

Περιφερειακές οργανώσεις της δημιουργίας

Εισαγωγή

Κάθε ζωντανός οργανισμός διαθέτει μια αρχιτεκτονική δομή που εξυπηρετεί την επιβίωση και εύρυθμη λειτουργία του. Από τη στιγμή της δημιουργίας του, κινείται και αναπτύσσεται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι αλλαγές του οποίου επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την επιβίωση και ανάπτυξή του.

Μικρότερη δομική και λειτουργική μονάδα κάθε οργανισμού είναι τα κύτταρα και εξειδικευμένες ομάδες αυτών δημιουργούν σύνολο ιστών με συγκεκριμένη λειτουργία. Στη συνέχεια, οι ιστοί μεταξύ τους δημιουργούν τα όργανα, τα συστήματα και αυτά τον οργανισμό.

Για τη φυσιολογική λειτουργία ενός οργανισμού εντός ενός περιβάλλοντος, ερεθίσματα φθάνουν συνεχώς προς ανώτερα νευρικά κέντρα του εγκεφάλου μέσω των περιφερειακών αισθητήρων (εξειδικευμένων ιστών). Το κέντρο επεξεργάζεται ακαριαία τα ερεθίσματα και αντιδρά αναλόγως δίνοντας εντολές με σκοπό την προσαρμογή για την επιβίωση ολόκληρου του οργανισμού. Η ικανότητα αντίδρασης και η προσαρμοστικότητα καθορίζουν την επιβίωση ή μη αυτού.

Γιατί αυτή η “ιατρική” εισαγωγή; Γιατί, αγαπητοί μου φίλοι, έτσι φαντάζομαι μια πολιτική κίνηση ή κόμμα (για όσους προτιμούν τον όρο), δηλαδή ως ένα σύνολο επί μέρους δομικών και λειτουργικών στοιχείων που διασφαλίζουν την επιβίωση και την ανάπτυξη ενός πολιτικού οργανισμού.

Ειδικότερα, ένας πολιτικός οργανισμός αποτελείται από τα εκλεγμένα θεσμικά του όργανα που απαρτίζουν τις βαθμίδες της ιεραρχίας διοίκησης. Μέρος των θεσμικών οργάνων είναι οι περιφερειακές οργανώσεις μιας πολιτικής κίνησης και - τολμώ να πω- το σημαντικότερο, γιατί αποτελούν τα κύτταρα αυτής δηλαδή τις μικρότερες δομικές και λειτουργικές μονάδες της. Χωρίς περιφερειακές οργανώσεις, η οποιαδήποτε πολιτική κίνηση στερείται των σημαντικότερων “υποδοχέων-αισθητήρων” που μεταφέρουν τα δεδομένα των ερεθισμάτων που λαμβάνουν από την κοινωνία των πολιτών εντός της οποίας ζουν και δραστηριοποιούνται στην κεντρική διοίκηση. Έτσι αυτή δεν έχει σαφή ή πλήρη εικόνα των δεδομένων και η λήψη των όποιων αποφάσεων είναι παρακινδυνευμένη ή και ξεκομμένη από τα πραγματικά προβλήματα των τοπικών κοινωνιών.

Συνεπώς η ίδρυση των Περιφερειακών Οργανώσεων σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της χώρας καθώς και η ενδυνάμωση αυτών, είναι πρωταρχικό χρέος κάθε δημοκρατικής πολιτικής κίνησης που επιθυμεί να αφουγκράζεται τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, να συζητά μαζί τους και να διερευνά αποτελεσματικές λύσεις όχι απλώς για την επιβίωσή τους αλλά και-κυρίως-για την περαιτέρω αειφόρο ανάπτυξή τους.

Ιστορικό Περιφερειακών Οργανώσεων

Η ίδρυση των Περιφερειακών Οργανώσεων της πολιτικής κίνησης "δημιουργία, ξανά!" ξεκίνησε σχεδόν πριν δυο χρόνια με την ίδρυση της Περιφερειακής Οργάνωσης Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε εκείνη του Ηρακλείου Κρήτης και σιγά σιγά φούντωσαν σε όλη την Ελλάδα. Ακόμη θυμάμαι τα λόγια του Προέδρου της “Δημιουργίας” Θάνου Τζήμερου, όταν είτε σε ιδιωτικές ή σε δημόσιες συζητήσεις αναφερόμενος σ’ αυτό το θέμα τόνιζε: “…να δώσουμε βάρος στην περιφέρεια….να δέσουμε κόκαλο!."

Πόσες και ποιες υπάρχουν:

Σήμερα, η Δημιουργία διαθέτει 20 Περιφερειακές Οργανώσεις (Π.Ο), τις παρακάτω:

 1. Α’ Αθήνας,
 2. Αιτωλοακαρνανίας
 3. Ανατολικής Αττικής,
 4. Βόρειου Τομέα Β’ Αθήνας,
 5. Δυτικής Κρήτης,
 6. Δυτικής Μακεδονίας,
 7. Δωδεκανήσου,
 8. Έβρου-Ροδόπης,
 9. Εύβοιας-Βοιωτίας,
 10. Ηπείρου,
 11. Ηρακλείου Κρήτης,
 12. Θεσσαλονίκης,
 13. Ιονίων Νήσων,
 14. Καβάλας,
 15. Κεντρικής-Δυτικής Θεσσαλίας,
 16. Κεντρικού Τομέα Β’ Αθήνας,
 17. Μαγνησίας,
 18. Νότιου Τομέα Β’ Αθήνας,
 19. Ξάνθης,
 20. Πειραιά.

Όπου δεν υπάρχει ακόμα Περιφερειακή Οργάνωση, υπάρχουν οι κατά τόπους συντονιστές που έχουν αναλάβει τη διεκπεραίωση διαφόρων θεμάτων μέχρι την ίδρυση της οργάνωσης.

Tι χρειάζεται για την ίδρυση μιας νέας ΠΟ;

Οι οργανώσεις της Δημιουργίας διακρίνονται σε Περιφερειακές και Δημοτικές. Οι πρώτες λειτουργούν σε επίπεδο εκλογικής περιφέρειας και οι δεύτερες σε επίπεδο Καλλικρατικού δήμου.

Για την ίδρυση και τη λειτουργία μίας Περιφερειακής ή Δημοτικής Οργάνωσης δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός μελών. Δηλαδή ένα ή περισσότερα μέλη μπορούν να πάρουν την πρωτοβουλία και έγκριση για την ίδρυσή της συμπληρώνοντας τα σχετικά έντυπα που διατίθενται από τη Διεύθυνση Περιφερειακών Οργανώσεων.

Όταν ο αριθμός των μελών της γίνει 21 τότε η ομάδα αυτή και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία των αρχαιρεσιών για την εκλογή-ανάδειξη του 7μελούς Συμβουλίου της Περιφερειακής Οργάνωσης.

Εκτός των μελών, στη Δημιουργία υπάρχουν και πολλοί φίλοι οι οποίοι συμμετέχουν σε όλα τα δρώμενα της κίνησης εθελοντικά χωρίς το δικαίωμα να συμμετέχουν με την ψήφο τους στις πολιτικές αποφάσεις της οργάνωσης.

Να σημειωθεί ότι κανένα μέλος της Δημιουργίας δεν είναι έμμισθο, όλοι είναι εθελοντές και υπεύθυνοι πολίτες.

Αρμοδιότητες-Υποχρεώσεις

Κάθε Περιφερειακή Οργάνωση έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

 • η οργάνωση και η παρουσία  της Δημιουργίας στις διάφορες γεωγραφικές  περιοχές της χώρας
 • η πληρέστερη παρακολούθηση των τοπικών ζητημάτων
 • η “αφύπνιση” - εκπαίδευση για την ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά ή στις δραστηριότητες της Δημιουργίας
 • η εκλογή προτεινόμενων υποψηφίων για τη συμμετοχή στις εκλογές
 • η εκλογή των συνέδρων του κόμματος
 • η επικοινωνία των πολιτικών θέσεων της Δημιουργίας στους πολίτες
 • η επικοινωνία των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών και των προτάσεων επίλυσής τους προς τα κεντρικά όργανα του κόμματος
 • η μεταφορά εμπειριών από τοπικές επιτυχημένες δράσεις και εκδηλώσεις προς την κεντρική διοίκηση.

Εκτός των αρμοδιοτήτων, οι Περιφερειακές Οργανώσεις έχουν και ορισμένες υποχρεώσεις. Έτσι, στην αρχή κάθε χρόνου με πρωτοβουλία του Γραμματέα της, κάθε Π.Ο συνεδριάζει και συντάσσει τον γενικό πολιτικό προγραμματισμό που αποτελεί την πυξίδα των ετήσιων δράσεών της. Αναλόγως του βαθμού υλοποίησης του σχεδίου δράσης, στο τέλος κάθε χρόνου το Συμβούλιο της Π.Ο λογοδοτεί και αξιολογείται από τα κεντρικά όργανα.

Για την πληρέστερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία, το Συμβούλιο κάθε Π.Ο έχει την ευχέρεια δημιουργίας θεματικών Τομέων, οι οποίοι εγγράφονται στο Οργανόγραμμά της, κι’ επιπλέον έχει την ευχέρεια ανάθεσης της λειτουργίας τους σε μέλη της. Οι θεματικοί τομείς είναι:

 • Τομέας Δράσεων και Εκδηλώσεων: Μετά την απόφαση πραγματοποίησης μιας τοπικής δράσης ή εκδήλωσης από το Συμβούλιο της Π.Ο, ο τομέας αναλαμβάνει την οργάνωση, τον συντονισμό και την εκτέλεσή της.
 • Τομέας Κοινωνικών Δικτύων και ΜΜΕ: Φροντίζει για την διατήρηση καταλόγου όλων των μέσων μαζικής επικοινωνίας και των δημοσιογράφων της περιοχής που δραστηριοποιείται και επίσης ασχολείται με την εποπτεία των σελίδων της Π.Ο στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα.
 • Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Παρακολουθεί τα δρώμενα των δήμων της περιοχής που δραστηριοποιείται, εντοπίζει και αναδεικνύει διάφορα προβλήματα των περιοχών και παρεμβαίνει με διάφορα μέσα προσπαθώντας για την επίλυση αυτών, και
 • Τομέας Συλλογικών Φορέων: Παρακολουθεί τα δρώμενα των διαφόρων συλλογικών φορέων της περιοχής που δραστηριοποιείται και προσπαθεί να βρει κοινά σημεία συνεργασίας ή κοινής δράσης με αυτούς.

Τέλος, κάθε Π.Ο διαθέτει τη δική της κοινή σφραγίδα, η οποία φέρει το όνομα του κόμματος και της Περιφερειακής Οργάνωσης.

Οι περιφερειακές οργανώσεις αποκτούν βήμα

Είναι καιρός κάθε Περιφερειακή Οργάνωση να δώσει το “στίγμα της” στην περιοχή της ανιχνεύοντας και αναδεικνύοντας σοβαρά προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η αφύπνιση των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών, η διαμόρφωση συνείδησης “πολίτη” και η ενθάρρυνση στενής συνεργασίας μεταξύ των πολιτών για την επίλυση των προβλημάτων τους μέσω παρεμβάσεων στα δημοτικά-περιφερειακά συμβούλια. Στο πλαίσιο αυτό, από το επόμενο τεύχος ξεκινάει μια σειρά παρουσίασης κάθε Περιφερειακής Οργάνωσης, η οποία θα παρουσιάζει μια δράση ή εκδήλωσή της προς δημοσίευση στη  "Δημιουργική Ματιά".

 Ματθαίος Παπακυρίτσης,
Υπεύθυνος Περιφερειακών Οργανώσεων,
Γραμματέας Πολιτικού Συμβουλίου της πολιτικής κίνησης “δημιουργία,ξανά!”


Συζητήστε αυτό το άρθρο στο χώρο του Φόρουμ (1 απαντήσεις).

Θέλεις να κρατήσεις επαφή;

Το email θα χρησιμοποιηθεί μόνο για να λαμβάνεις ενημερώσεις.
Υποχρεωτικό πεδίο
Πρέπει να το τσεκάρετε

Θέλεις να βοηθήσεις κι εσύ;

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ δεν παίρνει κρατική επιχορήγηση. Για τη λειτουργία της, στηρίζεται αποκλειστικά σε εισφορές μελών, σε δωρεές φίλων και φυσικά σε πολλές ώρες εθελοντικής εργασίας. Βοήθησε το μοναδικό κόμμα που αντιτίθεται στον κρατισμό κάθε απόχρωσης.

Δωρεά μέσω Paypal

 

 

 

 

 

 

Άλλοι τρόποι δωρεάς

Οικονομική ενίσχυση