Η µετάβαση σε συστήµατα εξ αποστάσεως ψηφοφορίας µέσω Internet αναµένεται να γίνει σταδιακά, αρχής γενοµένης µε ψηφοφορίες σε Εκλογικά Σηµεία, όπου το φυσικό περιβάλλον και οι επικοινωνίες µπορούν να ελεγχθούν επαρκώς. Ο τρόπος αυτός(εκλογικά σημεία) ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αρχικά συνεπάγεται υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης υπολογιστικών µηχανών, λογισµικού, βάσεων δεδοµένων και συστηµάτων δροµολόγησης, ωστόσο µακροπρόθεσµα το κόστος αναµένεται να μειωθεί σε σχέση µε τον παραδοσιακό τρόπο εκλογών.

Παρά το γεγονός ότι η πρώτη αυτή φάση δεν θα προσφέρει ουσιαστικά πλεονεκτήµατα έναντι των παραδοσιακών τρόπων ψηφοφορίας, ωστόσο θα προσφέρει ένα σηµαντικό πεδίο για συζήτηση και απόκτηση εµπειριών για τη µετάβαση σε περισσότερο «φιλελεύθερα» συστήµατα (χρήση συσκευών τύπου ATM σε Κιόσκια, PC σε σχολεία, βιβλιοθήκες, δηµόσιες υπηρεσίες) µε απώτερο σκοπό τη δυνατότητα υποβολής ψήφου από το σπίτι ή το χώρο εργασίας µέσω Internet.

Ως προς την ασφάλεια ενός τέτοιου συστήµατος, δεν είναι ρεαλιστικό να πιστεύουµε ότι ένα σύστηµα ψηφοφορίας µέσω Internet θα µπορέσει ποτέ να αντιµετωπίσει όλα τα ζητήµατα ασφάλειας, όντας παράλληλα πρακτικό και λειτουργικό. Αυτό που θα έπρεπε (και µπορούµε) να περιµένουµε είναι ένα σύστηµα τουλάχιστον τόσο ασφαλές όσο και τα παραδοσιακά εκλογικά συστήµατα.

Εκπαίδευση ψηφοφόρων-Αποδοχή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς μια καλλιέργεια-εκπαίδευση των πολιτών έτσι ώστε να αντιληφθούν τη σημασία της και να την υποστηρίξουν. Είναι σημαντικό, το εκλογικό σώμα να διατηρήσει μια ισχυρή αίσθηση εμπιστοσύνης και πίστης στην εκλογική διαδικασία για να τοποθετηθεί υπέρ της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Από την εμπειρία άλλων χωρών φαίνεται πως υπάρχει μια μέτρια αύξηση αποδοχής της διαδικτυακής ψηφοφορίας. Για παράδειγμα, στις εκλογές του 2000 στον Καναδά, το 47% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είναι πιθανό να ψηφίσουν on-line. Στις εκλογές του 2008 το ενδιαφέρον αυξήθηκε στο 54%.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες δείχνουν ότι θα ήταν πιθανό να κάνουν χρήση της διαδικτυακής ψηφοφορίας, εάν η υπηρεσία ήταν διαθέσιμη ως εναλλακτική επιλογή.

Πιο θετικοί στη διαδικτυακή ψηφοφορία ήταν νέοι 18-34 ετών.

Οι απέχοντες από τις εκλογές βρήκαν δελεαστική τη διαδικτυακή ψηφοφορία και δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν αν δοθεί ως δυνατότητα.

Οι πιο ηλικιωμένοι εκλογείς είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν χρήση της διαδικτυακής ψηφοφορίας.

Υπάρχουν διάφορα επιχειρήματα που προβάλλονται  για τη μη προσέλευση των πολιτών στις κάλπες την ημέρα των εκλογών και η άρση αυτών αποτελεί δυνατό εργαλείο παρακίνησης συμμετοχής. Στο γενικό πληθυσμό,τα προβλήματα περιορισμένου χρόνου ή η δυσκολία προσβασιμότητας ήταν αυτά που έκαναν τους ψηφοφόρους να μη προσέλθουν στις κάλπες.Τρεις από τους τέσσερις σοβαρούς λόγους που προβλήθηκαν από τους ερωτηθέντες ως δικαιολογία για τη μη συμμετοχή στις εκλογές του 2008 στον Καναδά, είναι η έλλειψη χρόνου λόγω απασχόλησης(16%), τα ταξίδια ή οι διακοπές(16%) και το εργασιακό ή σχολικό πρόγραμμά τους (11%).

Άρση επιχειρημάτων μη συμμετοχής στις εκλογές

Όλοι οι προηγούμενοι λόγοι και επιπλέον λόγοι μη συμμετοχής, όπως ασθένεια, απουσία από την χώρα ή την περιφέρεια και απώλεια των στοιχείων εγγραφής (συμπεριλαμβανομένης της άγνοιας τοποθεσίας του εκλογικού τμήματος), θα μπορούσαν ενδεχομένως να αντιμετωπισθούν με τη διάθεση δυνατότητας "εξ αποστάσεως" διαδικτυακής ψηφοφορίας.

Σε ποιες χώρες χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος;

 • Αυστραλία (μόνο για στρατιωτικούς και AMEA)
 • Αυστρία
 • Καναδά
 • Εσθονία
 • Ολλανδία
 • Ελβετία
 • ΗΠΑ (μόνο για στρατιώτες)
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • Βραζιλία
 • Ινδίες

Στη χώρα μας:

 • Ο Δήμος Αμαρουσίου διοργάνωσε ηλεκτρονικό «δημοψήφισμα» για να εκφράσουν οι δημότες την άποψή τους για τους Ολυμπιακούς του 2004. Το έργο χρηματοδοτήθηκε κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος IST (Information Society Technologies).
 • Εκλογή Πρυτανικών αρχών με το σύστημα ΖΕΥΣ, στα πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
 • Εκλογή θεσμικών οργάνων του κόμματος δημιουργία, ξανά! στις εκλογές του 2013.

Εκλογικός κατάλογος e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ψηφίζουν μόνο οι εγγεγραμμένοι e-Ψηφοφόροι

register

Επόμενη e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άνοιγμα κάλπης: 31-12-2016
Κλείσιμο κάλπης: 08-01-2017
Θέμα προς ψήφιση:

"Δυνατότητα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, τώρα!"