Ταυτότητα και αποδοχή των Όρων Χρήσης

Επικοινωνία

Περιορισμοί και απαγορεύσεις ως προς την χρήση του Ιστοχώρου

Προσωπικά δεδομένα

Διαχείριση προσωπικών δεδομένων – Πολιτική απορρήτου

Διαθεσιμότητα του Ιστοχώρου

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Περιορισμός ευθύνης

Αρμόδια δικαστήρια και ισχύς των όρων

Ταυτότητα και αποδοχή των Όρων Χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος με τίτλο e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ και διεύθυνση www.dimiourgiaxana.gr/e-voting καθώς και όλες οι υποσελίδες του (εφεξής «Ιστοχώρος»), δημιουργήθηκε αφιλοκερδώς από εθελοντές για το πολιτικό κόμμα «Δημιουργία Ξανά!» με έδρα την Αθήνα και έχει ως στόχο τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών.

Υπεύθυνος για τη διαχείριση και την ενημέρωση του Ιστοχώρου είναι η Ομάδα Υποστήριξης & Επικοινωνίας (εφεξής «η Ομάδα Υποστήριξης»).

Κάθε επισκέπτης ή εγγεγραμένος χρήστης (εφεξής «ο Χρήστης») εφόσον μεταβαίνει στον Ιστοχώρο, συμφωνεί και αποδέχεται τους ακόλουθους Όρους Χρήσης (εφεξής «οι Όροι») τους οποίους καλείται να διαβάσει προσεκτικά. Το περιεχόμενο των Όρων υπερισχύει πάντοτε έναντι οποιωνδήποτε άλλων με αυτό σχετικών εγγράφων ή κειμένων του Ιστοχώρου.

Οι Όροι αναθεωρούνται και ενημερώνονται ώστε να ανταποκρίνονται στην εξέλιξη του Ιστοχώρου και ο Χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για τις αλλαγές, ενώ εφ όσον χρησιμοποιεί τον Ιστοχώρο συμφωνεί και με τις αλλαγές στους Όρους.

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες ως προς θέματα του Ιστοχώρου, απευθυνθείτε στην Ομάδα Υποστήριξης & Επικοινωνίας.

Ο Χρήστης που έχει εγγραφεί στον Εκλογικό Κατάλογο λαμβάνει ενημερώσεις και ειδοποιήσεις για τα θέματα προς ψήφιση της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ, όπως και τα μηνύματα μέσω των οποίων παραδίδει την ψήφο του. Φυσικά μπορεί κάθε στιγμή, εφ΄όσον επιθυμεί, να διαγραφεί από τον Εκλογικό Κατάλογο της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ στέλνοντας ένα μήνυμα με τον τίτλο «Διαγραφή». Η διαγραφή τελείται όσο το δυνατόν άμεσα και ο Χρήστης ειδοποιείται για την διεκπεραίωσή της. Σε καμία περίπτωση δεν στέλνονται απανωτά ή ανεπιθύμητα μηνύματα («spam»).

Σε περιστάσεις όπου απαιτείται (π.χ. εφόσον διαπιστωθεί διπλή εγγραφή ή συμμετοχή στην e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ) εθελοντές της Ομάδας Υποστήριξης ενδεχομένως να χρειαστεί να επικοινωνήσουν με τον Χρήστη για να λυθεί κάποιο πρόβλημα ή για να εξασφαλίσουν την σωστή συμμετοχή του. Οι εθελοντές της Ομάδας Υποστήριξης δεσμεύονται από την Πολιτική Απορρήτου και δεν χρησιμοποιούν τα στοιχεία του εγγεγραμμένου Χρήστη παρά μόνο σε περίπτωσεις που απαιτείται από τις διαδικασίες συμμετοχής του στην e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ. 

Περιορισμοί και απαγορεύσεις ως προς την χρήση του Ιστοχώρου

Ο Χρήστης συμφωνεί ότι θα χρησιμοποιεί τον Ιστοχώρο με νόμιμο τρόπο και μόνο όπως ορίζουν οι Όροι Χρήσης. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ο Χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί τον Ιστοχώρο:

Εφ όσον είναι κάτω των 13 ετών και χωρίς την παρουσία κάποιου γονέα ή κηδεμόνα του (ειδικότερα, με την εγγραφή του στον Εκλογικό Κατάλογο για την συμμετοχή στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, ο Χρήστης δηλώνει ρητά ότι έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του).

Με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να παραβιάζει οποιαδήποτε ισχύουσα εθνική ή διεθνή νομοθεσία ή κανονισμό, ή προωθεί, υπερασπίζεται ή βοηθά οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Αλλοιώνοντας τα προσωπικά του στοιχεία ή κάνοντας πολλαπλές εγγραφές μέσω διαφορετικών του στοιχείων.

Για λογαριασμό άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή και με σκοπό να υποδυθεί διαφορετικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο από ότι ο ίδιος κάνοντας χρήση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή στοιχείων άλλων προσώπων.

Με σκοπό ενέργειες οι οποίες περιορίζουν, μεταβάλλουν ή βλάπτουν την διαθεσιμότητα ή την εμφάνιση του Ιστοχώρου, ή οποιουδήποτε περιεχομένου, υλικού ή λογισμικού εξυπηρετεί τον Ιστοχώρο, εμποδίζουν άλλους στη χρήση του ή βλάπτουν οποιουσδήποτε τρίτους με οποιονδήπτοε τρόπο, ή με σκοπό να εισαγάγει ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό (π.χ. «trojan horses», «worms» κ.α.).

Για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή με σκοπό την μεταφορά, την καταβίβαση, την αναβίβαση ή προώθηση διαφημιστικού ή άλλου υλικού, ανεπιθύμιτων μηνυμάτων («junk», «spam» κ.α.) ή οποιουδήποτε κακόβουλου περιεχομένου ή λογισμικού.

Με σκοπό την απόκτηση ή συλλογή ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή άλλων στοιχείων Χρηστών ή του Ιστοχώρου με οποιαδήποτε ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα.

Παραβιάζοντας με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λογότυπους, κείμενα, κώδικες, λογισμικό, φωτογραφικό υλικό, επωνυμίες κ.α. ή αναπαράγοντας ή αναδημοσιεύοντας οποιοδήποτε περιεχόμενο του Ιστοχώρου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ομάδας Υποστήριξης.

Με σκοπό να εκμεταλλευτεί ή να βλάψει ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, ή να εκθέσει ανηλίκους σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Καταχωρώντας περιεχόμενο το οποίο χαρακτηρίζεται προσβλητικό, άσεμνο, απρεπές, αμιγώς σεξουαλικό ή πορνογραφικό, καταχρηστικό, επιθετικό, ενοχλητικό, βίαιο, έκφραση μίσους, έκφραση διακρίσεων που βασίζονται στη φυλή, το φύλο, την θρησκεία, την εθνικότητα, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία ή καταχωρώντας υλικό που ή παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα άλλων προσώπων ή περιεχόμενο που για οποιονδήποτε άλλον λόγο παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή απαγορεύεται από τις Αρμόδιες Αρχές και θα μπορούσε να επισύρει αστικές ή ποινικές ευθύνες.

Προσωπικά δεδομένα

Ο Χρήστης καταχωρεί προσωπικές πληροφορίες μόνο κατά την εγγραφή του στον Εκλογικό Κατάλογο. Επίσης ενδέχεται να στείλει προσωπικές ή γενικές πληροφορίες στον Ιστοχώρο μέσω αλληλογραφίας, σχολιασμού, ή λαμβάνοντας μέρος (πάντα προαιρετικά) σε κάποια έρευνα (ερωτηματολόγιο) σχετικά με τον Ιστοχώρο ή τα θέματά του. Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει να αλλαχθούν ή να διαγραφούν τα στοιχεία του επικοινωνώντας με την Ομάδα Υποστήριξης, η οποία αλλάζει ή διαγράφει τα εν λόγω στοιχεία όσο το δυνατόν αμεσότερα αφού λάβει το μήνυμα του Χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης δηλώνει και συμφωνεί ότι οι προσωπικές πληροφορίες που καταχωρεί στον Ιστοχώρο είναι ορθές, επίκαιρες και πλήρεις.

Στον Ιστοχώρο χρησιμοποιούνται επίσης «cookies». Τα «cookies» είναι μικρού μεγέθους αρχεία δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από έναν διαδικτυακό τόπο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του επισκέπτη. Τα αρχεία δεδομένων «cookies» παραμένουν στον υπολογιστή του επισκέπτη και χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή του δικτυακού τόπου στις ανάγκες του επισκέπτη ή για την συλλογή στατιστικών στοιχείων από διαδικτυακά εργαλεία ανάλυσης (π.χ. Google Analytics). Αποστολή αρχείων «cookies» τελείται π.χ. όταν κάποιος επισκέπτεται έναν διαδικτυακό χώρο, ή όταν εγγράφεται σε ορισμένες υπηρεσίες.

Η αποδοχή από τον Χρήστη των αρχείων «cookies» του Ιστοχώρου δεν παρέχει πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη. Εξάλλου, ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του (browser) ώστε να μην λαμβάνει τα αρχεία αυτά ή να τα διαγράψει μετά από την επίσκεψη στον Ιστοχώρο, ωστόσο ενδεχομένως να χαθούν κάποιες ρυθμίσεις προσαρμογής του Ιστοχώρου.

Διαχείριση προσωπικών δεδομένων – Πολιτική απορρήτου

Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη διαχειρίζονται από την Ομάδα Υποστήριξης αποκλειστικά και μόνο για την διεκπεραίωση και την ενημέρωση περί των διαδικασιών του Ιστοχώρου και δεν μοιράζονται ούτε δημοσιοποιούνται σε τρίτους χωρίς την ρητή συναίνεση του ιδίου. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη δεν συνδέονται και δεν χρησιμοποιούνται για αυτές καθαυτές τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, καθώς οι διαδικασίες αυτές εξασφαλίζουν το απόρρητο της ψήφου (διαβάστε περισσότερα για την Ασφάλεια, εποπτεία, εγκυρότητα των διαδικασιών της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ).

Στον Ιστοχώρο χρησιμοποιούνται μερικές από τις πληροφορίες που καταχωρεί ο Χρήστης για διάφορους σκοπούς. Συγκεκριμένα:

Το όνομα (όχι το επώνυμο), το έτος γέννησης, η χώρα και η περιφέρεια κατοικίας και το επάγγελμα, τα σχόλια του Χρήστη και οι απαντήσεις του σε ερωτηματολόγια ή έρευνες (πάντα προαιρετικά) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και να δημοσιευτούν ή να παρουσιαστούν ως δεδομένα στατιστικών ή ως σχολιασμοί. Σε καμία περίπτωση δεν δημοσιεύεται η ηλεκτρονική διεύθυνση ή το επώνυμο του Χρήστη, εκτός εάν προηγηθεί ρητή συναίνεση του ιδίου.

Η Ομάδα Υποστήριξης λαμβάνει όλα τα όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες του Χρήστη παραμένουν απόρρητα, αλλά είναι πρακτικά αδύνατον να εγγυηθεί ολοκληρωτικά για την ασφάλειά τους, ειδικότερα κατά την μεταφορά τους. Η διατήρηση της μυστικότητας και της ασφάλειας τυχόν κωδικών και προσωπικών μηνυμάτων που στέλνονται στον Χρήστη από τον Ιστοχώρο, αποτελεί ευθύνη του Χρήστη.

Μερικά από τα δεδομένα του Χρήστη ενδεχομένως να διαχειριστούν και από τρίτους, όπως π.χ. από το σύστημα «ΖΕΥΣ» στην περίπτωση που για την διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας χρειαστεί έλεγχος ασφάλειας του τοπικού υπολογιστή του Χρήστη και απαιτείται να επικοινωνήσουν με αυτόν, ή από τις Αρμόδιες Αρχές στην περίπτωση που πρέπει να ελεγχθεί τυχόν κακόβουλη χρήση του Ιστοχώρου. Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση από τρίτους στα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη.

Για να διασφαλίζει ότι ο Ιστοχώρος χρησιμοποιείται για τον σκοπό που προορίζεται και σύμφωνα με τους Όρους, η Ομάδα Υποστήριξης έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει την ταυτότητα του Χρήστη αφού τον ενημερώσει σχετικά, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ισχυριστεί ότι ο Χρήστης παραβιάζει τα δικαιώματά του ή το απόρρητο των στοιχείων του ή εάν αυτό ζητηθεί από τις Αρμόδιες Αρχές· έχει επίσης το δικαίωμα να προωθήσει τα δεδομένα του Χρήστη στις Αρμόδιες Αρχές ή να προβεί σε νόμιμα μέτρα εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο ή ότι παραβιάζονται ή ενδέχεται να παραβιαστούν οι Όροι ή για να προστατευτεί από τυχόν εμπλοκή σε καταστάσεις ή διενέξεις για θέματα ως προς τα οποία δεν φέρει ευθύνη.

Διαθεσιμότητα του Ιστοχώρου

Ο Ιστοχώρος εξελίσσεται και συντηρείται αποκλειστικά από ομάδα εθελοντών, αφιλοκερδώς. Γίνεται κάθε προσπάθεια ώστε να παρέχονται χωρίς διακοπή όλες οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην υπάρξουν ιοί η άλλο κακόβουλο λογισμικό στον Ιστοχώρο ή στους εξυπηρετητές (servers) που τον φιλοξενούν, αλλά η Ομάδα Υποστήριξης δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν αστοχίες, σφάλματα ή μολύνσεις.

Οι δημιουργοί του Ιστοχώρου διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες δεδομένων, κειμένων, φωτογραφιών κλπ. που έχουν αναρτηθεί από τον Χρήστη.

Για να διασφαλίζει ότι ο Ιστοχώρος χρησιμοποιείται για τον σκοπό που προορίζεται και σύμφωνα με τους Όρους, η Ομάδα Υποστήριξης έχει το δικαίωμα να αρνείται την χρήση του Ιστοχώρου σε οποιονδήποτε Χρήστη για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση.

Τυχόν άρθρα, σχόλια και κριτικές που εμφανίζονται στον Ιστοχώρο σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν την Ομάδα Υποστήριξης ή τη Δημιουργία Ξανά!, αλλά αποκλειστικά και μόνο τους σχολιαστές. Η Ομάδα Υποστήριξης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να μην αναρτά ή να διαγράφει άρθρα σχόλια ή κριτικές που είναι κακόβουλες, υβριστικές ή άσχετες με το θέμα στο οποίο αναρτήθηκαν.

Ο Ιστοχώρος, μεταξύ άλλων, μπορεί να υποστηρίζει συχνές ερωτήσεις, δυνατότητα επικοινωνίας, διαφημίσεις, αναρτήσεις, δημοσκοπήσεις και πολιτικά μηνύματα σε σημεία που επιλέγουν οι διαχειριστές του.

Όσα άρθρα ή σχόλια δημοσιεύονται στον Ιστοχώρο είναι προσωπικές απόψεις των συγγραφέων τους και δεν είναι σε καμία περίπτωση επίσημες θέσεις του κόμματος Δημιουργίας, Ξανά!

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το λεκτικό σήμα e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ και οι λογότυποι του Ιστοχώρου με τα συγγενή τους σήματα δημιουργήθηκαν για λογαριασμό της πολιτικής κίνησης Δημιουργία Ξανά! και αποτελούν ιδιοκτησία της. Τα διακριτικά αυτά σήματα καθώς και τα γραφικά του Ιστοχώρου προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια από την Ομάδα Υποστήριξης ή τα αρμόδια στελέχη της Δημιουργίας Ξανά!

Όλα τα υπόλοιπα ονόματα, οι επωνυμίες και τα διακριτικά σήματα που μπορεί να εμφανίζονται στην σελίδα αποτελούν ιδιοκτησίες των εκάστοτε κατόχων τους και εμφανίζονται εδώ μετά από σχετική άδεια και για λόγους ταυτοποίησης και μόνο.

Εάν ο Χρήστης θεωρήσει ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά του πνευματικής ιδιοκτησίας, υποχρεούται να ενημερώσει για την παραβίαση αυτή την Ομάδα Υποστήριξης προτού προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Στον Ιστοχώρο προσφέρεται χώρος για την ανάρτηση άρθρων ή σχολίων από τον Χρήστη τα οποία δημοσιεύονται μετά από έγκριση της Ομάδας Υποστήριξης. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για την εξασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου του, αλλά και για το γεγονός ότι είναι πρωτότυπο και όχι προϊόν λογοκλοπής. Με την δημοσίευσή τους παραχωρείται από τον Χρήστη αυτόματα το δικαίωμα της ελεύθερης χρήσης τους στον Ιστοχώρο.

Περιορισμός ευθύνης

Η Ομάδα Υποστήριξης δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν αστοχίες ή σφάλματα στην διαθεσιμότητα του Ιστοχώρου ή μολύνσεις από ιούς ή κακόβουλο λογισμικό στον Ιστοχώρο ή στους εξυπηρετητές που τον φιλοξενούν (servers) και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες δεδομένων, κειμένων, φωτογραφιών κλπ. που έχουν αναρτηθεί από τον Χρήστη.

Η Ομάδα Υποστήριξης δεν δύναται να ελέγχει κάθε περιεχόμενο πριν δημοσιευτεί στην σελίδα και δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι θα αφαιρεθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει αναρτηθεί· γι αυτόν τον λόγο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη σχετικά με μεταφορές δεδομένων, επικοινωνίες ή περιεχόμενο που παρέχεται από τον Χρήστη ή τρίτο.

Η χρήση του Ιστοχώρου γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του Χρήστη. Η Ομάδα Υποστήριξης, οι εθελοντές, οι συνεργάτες , οι πάροχοι υπηρεσιών του Ιστοχώρου, ή και τα στελέχη, οι διευθύνσεις ή οι υπάλληλοι της Δημιουργίας Ξανά! δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προέλθει από ή προκληθεί στον Χρήστη ή σε τρίτους λόγω άρνησης διαθεσιμότητας, μόλυνσης από κακόβουλο λογισμικό ή επιζήμιο περιεχόμενο ή γενικότερα σε σχέση με την χρήση του Ιστοχώρου, συμεριλαμβανομένων και όχι περιοριστικά, ζημιών όπως σωματικός τραυματισμός, ψυχική οδύνη, απωλειών κερδών ή εσόδων.

Ο Χρήστης αποδέχεται και συναινεί ότι η Ομάδα Υποστήριξης δεν είναι υπεύθυνη και δεν ευθύνεται άμεσα ή έμμεσα για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκληθεί, ή φέρεται να έχει προκληθεί, από την ή μέσω της χρήσης ή λόγω της εμπιστοσύνης του Χρήστη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφημίσεις, προϊόντα ή άλλα στοιχεία που βρίσκονται ή διατίθενται από τον Ιστοχώρο.

Στον Ιστοχώρο παρέχονται σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τους δικούς τους όρους χρήσης και όταν ο Χρήστης μεταβαίνει σε αυτές το κάνει με αποκλειστικά δική του ευθύνη.

Η Ομάδα Υποστήριξης δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενέργειες που οργανώνουν ή σχεδιάζουν οι χρήστες του Ιστοχώρου στις περιοχές κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρονται σ΄αυτόν.

Με την αποδοχή των Όρων, ο Χρήστης συμφωνεί ότι φέρει την ευθύνη για όλες τις συνέπειες που προέρχονται από τον τρόπο που χρησιμοποιεί τον Ιστοχώρο και επιπλέον ότι συμφωνεί να αποζημιώνει και να προστατεύει τους συνδεόμενους με αυτόν, τους παρόχους του, τους αρμόδιους εθελοντές, υπάλληλους, διευθυντές, εργαζόμενους, συμβαλλόμενους και προμηθευτές από και ενάντια σε οποιεσδήποτε προσφυγές, ζημίες, απώλειες, έξοδα, δαπάνες ή αμοιβές (περιλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών νομικών συμβούλων) που προέρχεται από την παραβίαση από πλευράς του Χρήστη των Όρων.

Αρμόδια δικαστήρια και ισχύς των όρων

Για οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, πράξη ή διαδικασία που θα έχει ως βάση ή θα σχετίζεται με τους Όρους αρμόδια ορίζονται Δικαστήρια των Αθηνών. Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων από τον Χρήστη, η Ομάδα Υποστήριξης και η πολιτική κίνηση Δημιουργία Ξανά! διατηρούν το δικαίωμα να προβούν σε δικαστικές ενέργειες, πράξεις ή διαδικασίες εναντίον του Χρήστη σε οποιαδήποτε άλλη σχετιζόμενη χώρα. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι παραιτείται από όλες τις ενστάσεις σχετικά με την δικαιοδοσία στην οποία υπάγεται.

Εάν οποιοσδήποτε από τους Όρους θεωρηθεί για οποιονδήποτε λόγο ότι είναι άκυρος, παράνομος ή ανεφάρμοστος, δεν επηρηάζει τους υπόλοιπους, οι οποίοι διατηρούν σε κάθε περίπτωση την πλήρη νομική ισχύ τους.

Εκλογικός κατάλογος e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ψηφίζουν μόνο οι εγγεγραμμένοι e-Ψηφοφόροι

register

Επόμενη e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άνοιγμα κάλπης: 31-12-2016
Κλείσιμο κάλπης: 08-01-2017
Θέμα προς ψήφιση:

"Δυνατότητα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, τώρα!"