Η κάλπη της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ με θέμα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ Ή ΚΑΤΑ;» έκλεισε στις 30 Ιουνίου (10 μμ) όπως είχε προγραμματιστεί. Εντός μιάμισης ώρας από το κλείσιμο ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αποκρυπτογράφησης και έκδοσης των αποτελεσμάτων. 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή! 

Το σύστημα ΖΕΥΣ με τη βοήθεια της εφορευτικής επιτροπής ολοκλήρωσε την καταμέτρηση και εξέδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα! 

Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 1859 
Ψήφισαν: 1419 
Λευκά: 2

Στα 5 ερωτήματα της κάλπης σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

 1. Επιλέξτε ένα, δύο ή κανένα (δηλαδή λευκό) από τα κατά τη γνώμη σας πιο σημαντικά πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών: (ψήφισαν 1404)
  1. Ευκολία και δυνατότητα για συχνές ψηφοφορίες - 867
  2. Οικονομία - 713
  3. Αξιοπιστία - 99
  4. Ακριβή και γρήγορα αποτελέσματα χωρίς λάθη και άκυρα - 456
  5. Συμμετοχή νέων, αποδήμων και ατόμων με ειδικές ανάγκες - 597
 2. Επιλέξτε ένα, δύο ή κανένα (δηλαδή λευκό) από τα κατά τη γνώμη σας πιο σημαντικά μειονεκτήματα των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών: (ψήφισαν 1359)
  1. Τεχνικά προβλήματα (όπως σφάλμα εξοπλισμού) - 347
  2. Ασφάλεια λογισμικού/δεδομένων - 559
  3. Ευκολότερος εξαναγκασμός ή εκβιασμός ψηφοφόρου - 164
  4. Ελλιπής εκπαίδευση ψηφοφόρων που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία -871
  5. Ταυτοποίηση ψηφοφόρων για τη συμμετοχή - 437
 3. Θεωρείτε ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία (παράλληλα με την κανονική ψηφοφορία) βοηθά την άμεση δημοκρατία; (ψήφισαν 1407) 
  1. Καθόλου - 13
  2. Λίγο - 35
  3. Αρκετά - 340
  4. Πολύ - 1019
 4. Για ποια χρήση θεωρείτε πιο σημαντική την ηλεκτρονική ψηφοφορία; (ψήφισαν 1415)
  1. Για τοπικές & περιφερειακές εκλογές - 63
  2. Για τις Εθνικές Εκλογές - 36
  3. Για δημοψηφίσματα - 149
  4. Για όλες τις χρήσεις - 1163
  5. Για καμία χρήση - 4
 5. Αν σε επόμενες εκλογές υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ ηλεκτρονικής ή παραδοσιακής ψηφοφορίας, εσείς πώς θα ψηφίσετε; (ψήφισαν 1415)
  1. Θα ψηφίσω ηλεκτρονικά - 1269
  2. Θα ψηφίσω παραδοσιακά με φάκελο - 87
  3. Συνήθως απέχω αλλά θα ψήφιζα ηλεκτρονικά - 56
  4. Θα απέχω όπως συνήθως - 3

Θα ακολουθήσουν νέες ενημερώσεις με γραφήματα συμμετοχής και περαιτέρω ανάλυση αποτελεσμάτων.

pdfΔείτε την αναφορά του συστήματος ΖΕΥΣ 1.38 MB

Εκλογικός κατάλογος e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ψηφίζουν μόνο οι εγγεγραμμένοι e-Ψηφοφόροι

register