Η κάλπη της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ με θέμα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ Ή ΚΑΤΑ;» έκλεισε στις 30 Ιουνίου (10 μμ) όπως είχε προγραμματιστεί. Εντός μιάμισης ώρας από το κλείσιμο ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αποκρυπτογράφησης και έκδοσης των αποτελεσμάτων. 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή! 

Το σύστημα ΖΕΥΣ με τη βοήθεια της εφορευτικής επιτροπής ολοκλήρωσε την καταμέτρηση και εξέδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα! 

Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι: 1859 
Ψήφισαν: 1419 
Λευκά: 2

Στα 5 ερωτήματα της κάλπης σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

 1. Επιλέξτε ένα, δύο ή κανένα (δηλαδή λευκό) από τα κατά τη γνώμη σας πιο σημαντικά πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών: (ψήφισαν 1404)
  1. Ευκολία και δυνατότητα για συχνές ψηφοφορίες - 867
  2. Οικονομία - 713
  3. Αξιοπιστία - 99
  4. Ακριβή και γρήγορα αποτελέσματα χωρίς λάθη και άκυρα - 456
  5. Συμμετοχή νέων, αποδήμων και ατόμων με ειδικές ανάγκες - 597
 2. Επιλέξτε ένα, δύο ή κανένα (δηλαδή λευκό) από τα κατά τη γνώμη σας πιο σημαντικά μειονεκτήματα των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών: (ψήφισαν 1359)
  1. Τεχνικά προβλήματα (όπως σφάλμα εξοπλισμού) - 347
  2. Ασφάλεια λογισμικού/δεδομένων - 559
  3. Ευκολότερος εξαναγκασμός ή εκβιασμός ψηφοφόρου - 164
  4. Ελλιπής εκπαίδευση ψηφοφόρων που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία -871
  5. Ταυτοποίηση ψηφοφόρων για τη συμμετοχή - 437
 3. Θεωρείτε ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία (παράλληλα με την κανονική ψηφοφορία) βοηθά την άμεση δημοκρατία; (ψήφισαν 1407) 
  1. Καθόλου - 13
  2. Λίγο - 35
  3. Αρκετά - 340
  4. Πολύ - 1019
 4. Για ποια χρήση θεωρείτε πιο σημαντική την ηλεκτρονική ψηφοφορία; (ψήφισαν 1415)
  1. Για τοπικές & περιφερειακές εκλογές - 63
  2. Για τις Εθνικές Εκλογές - 36
  3. Για δημοψηφίσματα - 149
  4. Για όλες τις χρήσεις - 1163
  5. Για καμία χρήση - 4
 5. Αν σε επόμενες εκλογές υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ ηλεκτρονικής ή παραδοσιακής ψηφοφορίας, εσείς πώς θα ψηφίσετε; (ψήφισαν 1415)
  1. Θα ψηφίσω ηλεκτρονικά - 1269
  2. Θα ψηφίσω παραδοσιακά με φάκελο - 87
  3. Συνήθως απέχω αλλά θα ψήφιζα ηλεκτρονικά - 56
  4. Θα απέχω όπως συνήθως - 3

Θα ακολουθήσουν νέες ενημερώσεις με γραφήματα συμμετοχής και περαιτέρω ανάλυση αποτελεσμάτων.

pdfΔείτε την αναφορά του συστήματος ΖΕΥΣ 1.38 MB

Τι είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία;

Ως ηλεκτρονική ψηφοφορία ορίζεται η διαδικασία υποβολής της ψήφου για οποιοδήποτε θέμα τοπικού, εθνικού ή υπερεθνικού ενδιαφέροντος με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποκτήσει ιδιαίτερη μορφή και αποτελεί αντικείμενο ειδικού εν εξελίξει προγράμματος.

Η µετάβαση σε συστήµατα εξ αποστάσεως ψηφοφορίας µέσω Internet αναµένεται να γίνει σταδιακά, αρχής γενοµένης µε ψηφοφορίες σε Εκλογικά Σηµεία, όπου το φυσικό περιβάλλον και οι επικοινωνίες µπορούν να ελεγχθούν επαρκώς. Ο τρόπος αυτός(εκλογικά σημεία) ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αρχικά συνεπάγεται υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης υπολογιστικών µηχανών, λογισµικού, βάσεων δεδοµένων και συστηµάτων δροµολόγησης, ωστόσο µακροπρόθεσµα το κόστος αναµένεται να μειωθεί σε σχέση µε τον παραδοσιακό τρόπο εκλογών.

Σε γενικές γραμμές υπάρχουν δυο μορφές ηλεκτρονικής ψηφοφορίας:

α. Η "εκ του σύνεγγυς" - σε εκλογικά σημεία (Polling Place e-Voting) - και

β. Η "εξ αποστάσεως" µέσω διαδικτύου(I-Voting).

Ασφάλεια Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας (Γενικά).

Οι εκλογές µέσω Internet είναι περισσότερο ευάλωτες σε επιθέσεις καταναγκασµού (coercion) όπου οι χρήστες αναγκάζονται από ή συναλλάσσονται µε κάποιον τρίτο για την υποβολή µιας προσυµφωνηµένης ψήφου.

Οι επικριτές των συστηµάτων διαδικτυακής ψηφοφορίας θεωρούν ότι οι υπάρχουσες τεχνολογίες δεν είναι ακόµα ώριµες:

 • Nα αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα ασφάλειας, και
 • Η υιοθέτησή τους θα οδηγούσε στον κοινωνικό αποκλεισµό των «ψηφιακά αναλφάβητων» πολιτών.

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι βήμα προς την παραχώρηση μεγαλύτερης εξουσίας στους πολίτες και προσφέρει περισσότερα κίνητρα στη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Περισσότερες ηλεκτρονικές διαδικασίες σημαίνει περισσότερη ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Η τελειοποίηση, χρήση και εν τέλει εξάπλωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απαντά σε ένα γενικό αίτημα της εποχής: Να τεθεί η τεχνολογική πρόοδος στην υπηρεσία της δημοκρατίας και των θεσμών της.

Εκλογικός κατάλογος e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ψηφίζουν μόνο οι εγγεγραμμένοι e-Ψηφοφόροι

register

Επόμενη e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άνοιγμα κάλπης: 31-12-2016
Κλείσιμο κάλπης: 08-01-2017
Θέμα προς ψήφιση:

"Δυνατότητα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, τώρα!"