Αθήνα 30 Μαρτίου, 2013

Η «δημιουργία, ξανά!» οφείλει μετά την παρουσίαση του κ. Σιάτρα σε τηλεοπτική εκπομπή να τοποθετηθεί και να διευκρινίσει προς τα μέλη, τους φίλους της και το ευρύ κοινό  τα ακόλουθα:

1. Η «δημιουργία ξανά!» είναι το μόνο ελληνικό κόμμα που έχει ελεγχθεί ήδη δύο φορές, πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την ίδρυσή του, από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές που ορίζει η Βουλή και φυσικά δεν ανήκουν σε αυτή και έχει βρεθεί απόλυτα σύννομη κατά την κείμενη νομοθεσία.

2. Στον κο Σιάτρα, και στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, έχουν παρουσιαστεί οι εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. Αυτές έχουν αναρτηθεί και στον ιστότοπο του κόμματος. Σε κάθε περίπτωση, εκ του Καταστατικού, υπάρχει ειδική διαδικασία προσφυγής στην εσωτερική Ελεγκτική Επιτροπή για την προμήθεια κάθε εκθέσεως της τελευταίας, ακόμη και από το τελευταίο μέλος. Την ανωτέρω διαδικασία δεν έχει ακολουθήσει ο κ. Σιάτρας.

3. Ο κος Σιάτρας συνυπέγραψε ως μέλος, τις αποφάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου,  οι οποίες όρισαν συγκεκριμένους οικονομικούς υπευθύνους να ενεργούν αντί του Β’ Αντιπροέδρου και του Γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής, οι οποίοι έκτοτε με συγκεκριμένη διαδικασία διεκπεραιώνουν κάθε συναλλαγή, σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή, μετά τον διορισμό του.

Δεν δικαιούται τώρα να κάνει τον ανήξερο. Άλλωστε ουδέποτε ούτε ο ίδιος ως Αντιπρόεδρος αλλά ούτε και οι διατελέσαντες γραμματείς της Εθνικής Επιτροπής  έθεσαν θέμα  επ’ αυτού.

4. Ο κος Σιάτρας δεν είχε ποτέ ζητήσει ενημέρωση επί των οικονομικών θεμάτων ούτε ως Αντιπρόεδρος ούτε ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, αυτό το έκανε όψιμα πρώτη φορά τις τελευταίες δύο βδομάδες.  Επί πλέον πάντα επιδοκίμαζε και επικροτούσε τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες της οικονομικής διαχείρισης.

5.Ο κος Σιάτρας είναι θλιβερό να απαξιώνει ευθέως το κόμμα, τις εκθέσεις των  ορκωτών λογιστών, την ανεξαρτησία τους  και όλα τα μέλη του κόμματος στο όνομα της ματαιοδοξίας του.  Ενώ προσβάλλει τους κομματικούς και τους νομοθετημένους ελεγκτικούς θεσμούς, ζητά την εκλογή του στην προεδρία του κόμματος, την αξιοπρέπεια του οποίου πλήττει.

6.Ο κος Σιάτρας γνωρίζει πολύ καλά, όπως άλλωστε δήλωσε, ότι το Καταστατικό του κόμματος είναι και το «Ευαγγέλιό του».  Σύμφωνα με αυτό, έπρεπε να απευθυνθεί πρώτα στην Ελεγκτική Επιτροπή, πράγμα που ουδέποτε έπραξε, ίσως γιατί και ο ίδιος δεν ήθελε να έχει στα χέρια του όλα τα δικαιολογητικά/παραστατικά που θα κατέρριπταν όλους τους ισχυρισμούς του.

7.Ο κος Σιάτρας, όπως ο ίδιος δήλωσε, ως οικονομολόγος, γνωρίζει πολύ καλά τα λογιστικά συστήματα, γνωρίζει τα μειονεκτήματα της απλογραφικής μεθόδου, τα πλεονεκτήματα αλλά και  τις απαιτήσεις της διπλογραφικής μεθόδου (Βιβλία Γ’ Κατηγορίας), γνωρίζει ότι όλη η εργασία γίνεται από εθελοντές στον ελεύθερο χρόνο τους υπό την εποπτεία του Γενικού Διευθυντή, αλλά, ενώ ουδέποτε ενίσχυσε εθελοντικά την κοινή προσπάθεια έρχεται οψίμως ως τιμητής όλων εν μέσω των αρχαιρεσιών μας.

Η «δημιουργία, ξανά!» δηλώνει ότι δέχεται τον οποιοδήποτε έλεγχο και είναι τουλάχιστον παράδοξο το γεγονός ότι ο κος Σιάτρας έχει καταγγείλει το κόμμα στο ΣΔΟΕ, στο Υπουργείο Οικονομικών και Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής εγείροντας ερωτήματα ανεπάρκειας για την Ελεγκτική Επιτροπή, τον Πρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή, αφήνοντας σκιές και προσβάλλοντας πρόσφατα και την Επιτροπή Δεοντολογίας.

Μετά τους νέους ελέγχους που θα διεξαχθούν, θα χαρούμε να μοιραστούμε τα πορίσματα και αυτών των ελέγχων μαζί του.

Η «δημιουργία, ξανά!» επιφυλάσσεται να εξετάσει τα λεχθέντα από τον κ. Σιάτρα, να αξιολογήσει αυτά τόσον ποινικώς όσο και αστικώς και σύντομα να ανακοινώσει θεσμικώς, όπως επιβάλλεται,  σε όλα τα μέλη της τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει προς προάσπιση του κύρους και της αξιοπρέπειάς της.

Θέλεις να κρατήσεις επαφή;

Το email θα χρησιμοποιηθεί μόνο για να λαμβάνεις ενημερώσεις.
Υποχρεωτικό πεδίο
Πρέπει να το τσεκάρετε

Θέλεις να βοηθήσεις κι εσύ;

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ δεν παίρνει κρατική επιχορήγηση. Για τη λειτουργία της, στηρίζεται αποκλειστικά σε εισφορές μελών, σε δωρεές φίλων και φυσικά σε πολλές ώρες εθελοντικής εργασίας. Βοήθησε το μοναδικό κόμμα που αντιτίθεται στον κρατισμό κάθε απόχρωσης.

Δωρεά μέσω Paypal

 

 

 

 

 

 

Άλλοι τρόποι δωρεάς

Οικονομική ενίσχυση