e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Είναι η πρώτη δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και το βήμα προς την παραχώρηση μεγαλύτερης εξουσίας στους Έλληνες πολίτες. Κάθε Έλληνας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μπορεί πλέον μέσω της e-Ψηφοφορίας να ψηφίζει για οποιοδήποτε θέμα τοπικού ή εθνικού ενδιαφέροντος και έτσι να συμμετέχει άμεσα στη λήψη αποφάσεων.

Γενικά για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες

Ως ηλεκτρονική ψηφοφορία ορίζεται η διαδικασία υποβολής της ψήφου για οποιοδήποτε θέμα τοπικού, εθνικού ή υπερεθνικού ενδιαφέροντος με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Για να συμμετάσχετε στην e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στον Εκλογικό Κατάλογο, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε τα μηνύματα ειδοποίησης των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών και καταχώρησης της ψήφου σας.

Στον Εκλογικό Κατάλογο μπορούν να εγγραφούν Έλληνες πολίτες, κάτοικοι Ελλάδος ή του εξωτερικού, που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. (Για άτομα μεταξύ 16 και 18 ετών απαιτείται έγκριση των κηδεμόνων τους για την εγγραφή).

Ψηφίζουμε... Άμεση δημοκρατία!

Στόχος της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ δεν είναι να αντικαταστήσει την κλασική ψηφοφορία αλλά να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερες ομάδες του πληθυσμού (ιδιαίτερα στους απόδημους Έλληνες, στους νέους κ.α.) να συμμετέχουν ευκολότερα και συχνότερα στις δημοκρατικές διαδικασίες, στις εκλογές ή στα δημοψηφίσματα, μία δυνατότητα που η κοινωνία μας δεν είχε μέχρι σήμερα. Με αυτόν το τρόπο αυξάνεται η συμμετοχή των ίδιων των πολιτών στα κοινά, αυξάνονται οι εξουσίες τους και προωθείται η τόσο απαραίτητη στις μέρες μας άμεση δημοκρατία.

Οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες απαιτούν ένα μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας από αυτό που απαιτείται σε συνήθεις ηλεκτρονικές συναλλαγές που γνωρίζουμε, ιδιαίτερα ως προς την μυστικότητα και την ανωνυμία της ψήφου, ως προς την επαληθευσιμότητα και την προστασία από καταναγκασμό.

Η εγκυρότητα της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ εξασφαλίζεται μέσω του συστήματος "ΖΕΥΣ":

Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (αλλά και κάθε ηλεκτρονικής ψηφοφορίας) είναι:

Μείωση του κόστους

Η μεγάλη μείωση του κόστους των διαδικασιών διεξαγωγής εκλογών ή δημοψηφισμάτων, αλλά και η σημαντική μείωση του κόστους μετακίνησης των ψηφοφόρων

Δεν υπάρχουν άκυρες ή χαμένες ψήφοι

e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ: έχει ξαναγίνει;

Η e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ως έργο μπορεί να αποτελεί καινοτομία για την Ελλάδα, όμως γενικά ηλεκτρονικές ψηφοφορίες έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές την τελευταία δεκαετία. Εκτός του ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκτήσει επίσημη μορφή (ως αντικείμενο ειδικού εν εξελίξει προγράμματος), η μέθοδος έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε πολλές άλλες χώρες:

Γιατί μπορώ να ψηφίσω παραπάνω από μία φορά; Δεν υπάρχει κίνδυνος να διπλομετρηθούν ψήφοι;

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει όσες φορές θέλει μέχρι να λήξει ο προκαθορισμένος χρόνος κάθε ψηφοφορίας. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η ψήφος υπό καταναγκασμό: επειδή η υποβολή της ψήφου δεν γίνεται σε κάποιο εκλογικό κέντρο με ελεγχόμενο παραπέτασμα, μπορεί κάποιος να μην είναι βέβαιος ότι ψήφισε χωρίς καμία εξωτερική επιρροή. Έτσι, για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, ο ψηφοφόρος μπορεί να ξαναψηφίσει πολλές φορές, ελεύθερα και ανεπηρέαστα. Όσο για τον κίνδυνο να διπλομετρηθούν ψήφοι, αυτό είναι αδύνατο. Κάθε νέα ψήφος στην απόδειξη της καταχώρησής της αναφέρει σαφώς την ακύρωση της προηγούμενης ψήφου.

Η διεξαγωγή της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ γίνεται μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ», ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.

Τόσο η προετοιμασία της ψηφοφορίας από τη διεξάγουσα αρχή, όσο και η υποβολή της ψήφου από τους ψηφοφόρους, γίνονται απομακρυσμένα μέσω Διαδικτύου. Διεξάγονται ψηφοφορίες με μία ή περισσότερες κάλπες και με αξιοπιστία που πιστοποιείται μαθηματικά. Υποστηρίζονται πολλαπλά είδη ψηφοδελτίων και εκλογικών συστημάτων, όπως ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ψηφοφορίες με διαφορετικό ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό, και ψηφοδέλτια για ταξινομική ψήφο (STV).

Το σύστημα «ΖΕΥΣ» έχει εξυπηρετήσει πάνω από 250 ηλεκτρονικές κάλπες και 35.000 ψηφοφόρους για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και άλλους φορείς. Περισσότερες πληροφορίες στο https://zeus.grnet.gr

Για να συμμετάσχετε στην e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στον Εκλογικό Κατάλογο, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε τα μηνύματα ειδοποίησης των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών και καταχώρησης της ψήφου σας.

Η εγγραφή σας γίνεται μόνο μία φορά (δηλ. δεν χρειάζεται να εγγραφείτε ξανά για κάθε επόμενη ψηφοφορία) αλλά φυσικά μπορείτε κάθε στιγμή, εφ΄όσον επιθυμείτε, να διαγραφείτε από τον Εκλογικό Κατάλογο της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ. Για τον ίδιο λόγο προσέξτε ώστε να μην δώσετε λανθασμένα ή ψευδή στοιχεία (αν κάνετε κάποιο λάθος επικοινωνήστε με την Ομάδα Υποστήριξης & Επικοινωνίας).
Σημειώστε ότι με την εγγραφή σας δεσμεύεστε ότι δεν καταχωρείτε ψευδή προσωπικά στοιχεία και δεν κάνετε πολλαπλές εγγραφές (διαβάστε περισσότερα στους Όρους Χρήσης).

Η Ομάδα Υποστήριξης της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ είναι υπεύθυνη για την καθοδήγηση των εργασιών στην e-ΨΗΦΟΡΟΡΙΑ.

Επίσης, το έργο υποστηρίζεται από επιλεγμένους εθελοντές με εξειδικευμένες γνώσεις.

Τα καθήκοντα των εθελοντών στην e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ είναι:

Επιμέλεια της εμφάνισης και της λειτουργίας του ιστοχώρου

Έρευνα και ενημέρωση ως προς τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες

Έρευνα και ενημέρωση ως προς τα θέματα των ψηφοφοριών

Τήρηση του Εκλογικού Καταλόγου

Ενημέρωση των e-Ψηφοφόρων για τις επικείμενες ψηφοφορίες

Διαμόρφωση της Διεξάγουσας Αρχής

Εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής

Σύνταξη ψηφοδελτίων

Βελτίωση των διαδικασιών

Προσοχή: οι ομάδες υποστήριξης και οι εθελοντές δεν εμπλέκονται σε καμία φάση της διαδικασίας των ψηφοφοριών!

Από την στιγμή που ο ψηφοφόρος συμμετάσχει σε μία e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ στέλνοντας την ψήφο του, τόσο το ψηφοδέλτιο, όσο και η ίδια η ψήφος διαχειρίζονται με κρυπτογράφηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ», του οποίου η αξιοπιστία πιστοποιείται μαθηματικά. Διαβάστε περισσότερα για την Ασφάλεια, Εποπτεία και Εγκυρότητα της διαδικασίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες ως προς θέματα του ιστοχώρου ή της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ, απευθυνθείτε στην Ομάδα Υποστήριξης & Επικοινωνίας:
Τηλ. : 210 347 2101
Fax : 211 800 3365

Εκλογικός κατάλογος e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ψηφίζουν μόνο οι εγγεγραμμένοι e-Ψηφοφόροι

register

Επόμενη e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άνοιγμα κάλπης: 31-12-2016
Κλείσιμο κάλπης: 08-01-2017
Θέμα προς ψήφιση:

"Δυνατότητα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, τώρα!"