Ψηφίζουμε... Άμεση δημοκρατία!

Στόχος της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ δεν είναι να αντικαταστήσει την κλασική ψηφοφορία αλλά να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερες ομάδες του πληθυσμού (ιδιαίτερα στους απόδημους Έλληνες, στους νέους κ.α.) να συμμετέχουν ευκολότερα και συχνότερα στις δημοκρατικές διαδικασίες, στις εκλογές ή στα δημοψηφίσματα, μία δυνατότητα που η κοινωνία μας δεν είχε μέχρι σήμερα. Με αυτόν το τρόπο αυξάνεται η συμμετοχή των ίδιων των πολιτών στα κοινά, αυξάνονται οι εξουσίες τους και προωθείται η τόσο απαραίτητη στις μέρες μας άμεση δημοκρατία.

Γιατί δημιουργήσαμε την e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ;

Εκτός από τη δυνατότητα της άμεσης δημοκρατίας και της συμμετοχής των απόδημων Ελλήνων, οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους δημιουργήθηκε η e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ είναι τα σημαντικά πλεονεκτήματα της διαδικασίας:

Η μεγάλη μείωση του κόστους διεξαγωγής εκλογών ή δημοψηφισμάτων.

Δεν υπάρχουν άκυρες ή χαμένες ψήφοι

Επειδή δεν μπορεί να επιλεχθεί άκυρη ψήφος, δεν υπάρχουν λάθη κατά την ψηφοφορία, και δεν υπάρχουν πλέον άκυρα ψηφοδέλτια. Έτσι, καμία ψήφος δεν χάνεται.

Συμμετοχή απόδημων Ελλήνων και Α.Μ.Ε.Α.

Το σύστημα της e-Ψηφοφορίας κάνει επιτέλους πραγματικότητα τη συμμετοχή των απόδημων Ελλήνων και βοηθά την ευκολότερη και μυστικότερη ψοφοφορία ορισμένων τμημάτων του πληθυσμού όπως Α.Μ.Ε.Α.

Παράγονται πιο ακριβή και πολύ πιο γρήγορα αποτελέσματα απ'ό,τι με τις κλασικές εκλογικές διαδικασίες.

Εκτός των παραπάνω, δημιουργήσαμε την e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ για να δώσουμε στους Έλληνες πολίτες τη δυνατότητα να βελτιώσουν το υπάρχον πολιτικό σύστημα.

Τέλος, το έργο δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την κλασική ψηφοφορία αλλά να τη συμπληρώσει και να αποτελέσει μία εναλλακτική επιλογή για τους πολίτες.

Εκλογικός κατάλογος e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ψηφίζουν μόνο οι εγγεγραμμένοι e-Ψηφοφόροι

register

Επόμενη e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άνοιγμα κάλπης: 31-12-2016
Κλείσιμο κάλπης: 08-01-2017
Θέμα προς ψήφιση:

"Δυνατότητα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, τώρα!"