Για να συμμετάσχετε στην e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στον Εκλογικό Κατάλογο, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε τα μηνύματα ειδοποίησης των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών και καταχώρησης της ψήφου σας.

Στον Εκλογικό Κατάλογο μπορούν να εγγραφούν Έλληνες πολίτες, κάτοικοι Ελλάδος ή του εξωτερικού, που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. (Για άτομα μεταξύ 16 και 18 ετών απαιτείται έγκριση των κηδεμόνων τους για την εγγραφή).

Πριν την εγγραφή σας θα πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχθείτε τους Όρους Χρήσης.

Η εγγραφή στον Εκλογικό Κατάλογο

Η εγγραφή σας γίνεται μόνο μία φορά (δηλ. δεν χρειάζεται να εγγραφείτε ξανά για τις επόμενες ψηφοφορίες) αλλά φυσικά μπορείτε κάθε στιγμή, εφ΄όσον επιθυμείτε, να διαγραφείτε από τον Εκλογικό Κατάλογο της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ.

Δεν γίνονται δεκτά ελλιπή, λανθασμένα ή ψευδή στοιχεία (αν κάνετε κάποιο λάθος επικοινωνήστε με τη Διαχείριση) και επιτρέπεται μόνο μία εγγραφή ανά άτομο.

(Σημειώνεται εδώ ότι, εάν η e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ εφαρμοστεί από την Πολιτεία για την ανάγκη Εθνικών Εκλογών ή δημοψηφισμάτων, οι συμμετέχοντες θα εγγραφούν στον Εκλογικό Κατάλογο με τα στοιχεία ταυτότητας ή/και με το ΑΦΜ τους, εξασφαλίζοντας έτσι τη μοναδικότητα της ψήφου ανά άτομο).

Διαβάστε περισσότερα για την εγγραφή, το απόρρητο της ψήφου και την ασφάλεια των στοιχείων σας στους Όρους Χρήσης.

Η διαδικασία

Η διαδικασία της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ δεν διαφέρει πολύ από την κλασική διαδικασία, μόνο που γίνεται εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικά. Επιγραμματικά γίνεται ως εξής:
Ορίζεται η εφορευτική επιτροπή, συντάσσονται τα ψηφοδέλτια και η λίστα των ψηφοφόρων.
Οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο καλούνται να ψηφίσουν. Το μήνυμα περιέχει ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) που οδηγεί σε ασφαλή ιστοχώρο (στην ουσία ένα ψηφιακό «παραπέτασμα») μέσα στον οποίο προετοιμάζεται η ψήφος.
Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, υποβάλλουν τα ψηφοδέλτια ηλεκτρονικά και λαμβάνουν ψηφιακή απόδειξη της συμμετοχής τους.
Με το πέρας της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή δίνει την εντολή για την αυτόματη μίξη των ψηφοδελτίων (εξασφάλιση του απορρήτου της ψήφου) και την καταμέτρηση των ψήφων.

Πώς ψηφίζετε ηλεκτρονικά

ΒΗΜΑ 1: Εφ’ όσον έχετε εγγραφεί στον Εκλογικό Κατάλογο, θα λαμβάνετε μήνυμα για κάθε επερχόμενη e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ. Το μήνυμα περιέχει έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link), τον οποίο θα ακολουθήσετε για να καταθέσετε το ψηφοδέλτιο με την ψήφο σας.

Θυμηθείτε ότι μπορείτε να ψηφίσετε όσες φορές θέλετε μέχρι να λήξει η διαδικασία της ψηφοφορίας! (Έτσι αποκλείεται η περίπτωση κάποιος να ψηφίσει υπό καταναγκασμό, διότι ο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ξαναψηφίσει ελεύθερα και ανεπηρέαστα. Όσο για τον κίνδυνο να διπλομετρηθούν ψήφοι, αυτό είναι αδύνατο, διότι κάθε νέα ψήφος με την απόδειξη της καταχώρησής της ακυρώνει την προηγούμενη).

ΒΗΜΑ 2: Στην οθόνη σας εμφανίζεται ένα εισαγωγικό σημείωμα που περιγράφει τη διαδικασία υποβολής ψήφου. Η διαδικασία αποτελείται από δύο επί μέρους βήματα, την επιλογή της απάντησης στο ψηφοδέλτιο και την υποβολή του ψηφοδελτίου.

ΒΗΜΑ 2Α: Στο βήμα της επιλογής, εμφανίζεται στην οθόνη μια αναπαράσταση ενός ψηφοδελτίου, καθώς και οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες. Εκεί διαμορφώνετε την επιλογή σας και γράφετε την ψήφο σας.

ΒΗΜΑ 2Β: Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή σας, προχωράτε στην υποβολή του ψηφοδελτίου. Το επιλεγμένο ψηφοδέλτιο κρυπτογραφείται μέσω του υπολογιστή σας και στη συνέχεια υποβάλλεται μέσω δικτύου στο σύστημα «ΖΕΥΣ».

ΒΗΜΑ 3: Το σύστημα εκδίδει ψηφιακή απόδειξη καταχώρησης της ψήφου σε μορφή απλού αρχείου κειμένου, την οποία οφείλετε να φυλάξετε, καθώς είναι απαραίτητη για την υποβολή και επεξεργασία τυχόν ενστάσεων.

Εκλογικός κατάλογος e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ψηφίζουν μόνο οι εγγεγραμμένοι e-Ψηφοφόροι

register

Επόμενη e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άνοιγμα κάλπης: 31-12-2016
Κλείσιμο κάλπης: 08-01-2017
Θέμα προς ψήφιση:

"Δυνατότητα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, τώρα!"