Η Ομάδα Υποστήριξης της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ είναι υπεύθυνη για την καθοδήγηση των εργασιών στην e-ΨΗΦΟΡΟΡΙΑ.

Επίσης, το έργο υποστηρίζεται από επιλεγμένους εθελοντές με εξειδικευμένες γνώσεις.

Τα καθήκοντα των εθελοντών στην e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ είναι:

Επιμέλεια της εμφάνισης και της λειτουργίας του ιστοχώρου

Έρευνα και ενημέρωση ως προς τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες

Έρευνα και ενημέρωση ως προς τα θέματα των ψηφοφοριών

Τήρηση του Εκλογικού Καταλόγου

Ενημέρωση των e-Ψηφοφόρων για τις επικείμενες ψηφοφορίες

Διαμόρφωση της Διεξάγουσας Αρχής

Εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής

Σύνταξη ψηφοδελτίων

Βελτίωση των διαδικασιών

Προσοχή: οι ομάδες υποστήριξης και οι εθελοντές δεν εμπλέκονται σε καμία φάση της διαδικασίας των ψηφοφοριών!

Από την στιγμή που ο ψηφοφόρος συμμετάσχει σε μία e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ στέλνοντας την ψήφο του, τόσο το ψηφοδέλτιο, όσο και η ίδια η ψήφος διαχειρίζονται με κρυπτογράφηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ», του οποίου η αξιοπιστία πιστοποιείται μαθηματικά. Διαβάστε περισσότερα για την Ασφάλεια, Εποπτεία και Εγκυρότητα της διαδικασίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες ως προς θέματα του ιστοχώρου ή της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ, απευθυνθείτε στην Ομάδα Υποστήριξης & Επικοινωνίας:
Τηλ. : 210 347 2101
Fax : 211 800 3365

Εκλογικός κατάλογος e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ψηφίζουν μόνο οι εγγεγραμμένοι e-Ψηφοφόροι

register

Επόμενη e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άνοιγμα κάλπης: 31-12-2016
Κλείσιμο κάλπης: 08-01-2017
Θέμα προς ψήφιση:

"Δυνατότητα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, τώρα!"