Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (αλλά και κάθε ηλεκτρονικής ψηφοφορίας) είναι:

Μείωση του κόστους

Η μεγάλη μείωση του κόστους των διαδικασιών διεξαγωγής εκλογών ή δημοψηφισμάτων, αλλά και η σημαντική μείωση του κόστους μετακίνησης των ψηφοφόρων

Δεν υπάρχουν άκυρες ή χαμένες ψήφοι

Βελτιώνει τη συνολική ποιότητα της εκλογικής διαδικασίας με τη μείωση ή την εξάλειψη των λαθών κατά την ψηφοφορία και με τη δημιουργία καλύτερα ενημερωμένων εκλογέων. Επειδή δεν μπορεί να επιλεχθεί άκυρη ψήφος, δεν υπάρχουν λάθη κατά την ψηφοφορία, και δεν υπάρχουν πλέον άκυρα ψηφοδέλτια. Έτσι, καμία ψήφος δεν χάνεται.

Συμμετοχή απόδημων Ελλήνων και Α.Μ.Ε.Α.

Το σύστημα της e-Ψηφοφορίας κάνει επιτέλους πραγματικότητα τη συμμετοχή των απόδημων Ελλήνων και βοηθά την ευκολότερη και μυστικότερη ψηφοφορία ορισμένων τμημάτων του πληθυσμού, όπως Α.Μ.Ε.Α.

Προσφέρει ευκολότερη και πιο προσιτή διαδικασία ψηφοφορίας δεδομένου ότι η ψήφος μπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο Internet στο σπίτι ή το χώρο εργασίας.

Εξασφαλίζει έτσι καλύτερη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, ασθενείς, όσους υπηρετούν στο στρατό ή όσους ζουν στο εξωτερικό, φοιτητές, ταξιδευτές και άλλες ομάδες πολιτών, όπως τις μονογονεϊκές οικογένειες που μπορεί να είναι δύσκολο να επισκεφθούν ένα παραδοσιακό εκλογικό τμήμα.

Ακριβή και άμεσα αποτελέσματα

Παράγονται πιο ακριβή και πολύ πιο γρήγορα αποτελέσματα από ό,τι με τις κλασικές εκλογικές διαδικασίες.

Δυνατότητα ψήφου ανά πάσα στιγμή μέχρι τη λήξη

Η διαδικασία της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ προσφέρει τη δυνατότητα στους ψηφοφόρους να ψηφίσουν οποιαδήποτε στιγμή μέχρι τη λήξη της περιόδου ψηφοφορίας. Η δυνατότητα επιλογής της χρονικής στιγμής ψηφοφορίας εξ’ αποστάσεως, φαίνεται να σχετίζεται τόσο με την αύξηση της συμμετοχής όσο και με την προσέλευση των ψηφοφόρων.

Απήχηση στις μικρότερες ηλικίες

Η διαδικασία της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ προσελκύει ευκολότερα και ωθεί να συμμετάσχουν ιδιαίτερα οι νέοι ηλικίας 18 έως 30 που είναι πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.

Μεγαλύτερη μυστικότητα

Επιτρέπει μεγαλύτερη μυστικότητα για ειδικό μέρος εκλογέων όπως Α.Μ.Ε.Α. Ψηφίζοντας ηλεκτρονικά και, ως εκ τούτου, χωρίς βοήθεια, αυτοί οι εκλογείς έχουν ένα μεγαλύτερο βαθμό ανωνυμίας, όταν ψηφίζουν. Η ενεργοποίηση απορρήτου γι` αυτές τις ομάδες ενισχύει την ισότητα της ψήφου.

Καλύτερη ενημέρωση, πιο συνειδητοποιημένη ψήφος

Ανάλογα με την αρχιτεκτονική του συστήματος διαδικτυακής ψηφοφορίας, υπάρχει η δυνατότητα για εμφάνιση επιπλέον πληροφοριών αναφορικά με τα θέματα προς ψήφιση ή ως προς τους υποψηφίους και τις πολιτικές τους θέσεις. Αυτό προσφέρει στους ψηφοφόρους βασικές πληροφορίες και, ως εκ τούτου, καλύτερη ενημέρωση για να ψηφίσουν πιο συνειδητοποιημένα.

Εκλογικός κατάλογος e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ψηφίζουν μόνο οι εγγεγραμμένοι e-Ψηφοφόροι

register

Επόμενη e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άνοιγμα κάλπης: 31-12-2016
Κλείσιμο κάλπης: 08-01-2017
Θέμα προς ψήφιση:

"Δυνατότητα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, τώρα!"