Γιατί μπορώ να ψηφίσω παραπάνω από μία φορά; Δεν υπάρχει κίνδυνος να διπλομετρηθούν ψήφοι;

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει όσες φορές θέλει μέχρι να λήξει ο προκαθορισμένος χρόνος κάθε ψηφοφορίας. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η ψήφος υπό καταναγκασμό: επειδή η υποβολή της ψήφου δεν γίνεται σε κάποιο εκλογικό κέντρο με ελεγχόμενο παραπέτασμα, μπορεί κάποιος να μην είναι βέβαιος ότι ψήφισε χωρίς καμία εξωτερική επιρροή. Έτσι, για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, ο ψηφοφόρος μπορεί να ξαναψηφίσει πολλές φορές, ελεύθερα και ανεπηρέαστα. Όσο για τον κίνδυνο να διπλομετρηθούν ψήφοι, αυτό είναι αδύνατο. Κάθε νέα ψήφος στην απόδειξη της καταχώρησής της αναφέρει σαφώς την ακύρωση της προηγούμενης ψήφου.

Υπάρχουν απαιτήσεις ή προδιαγραφές για τον υπολογιστή από τον οποίον θα ψηφίσω;

Ο υπολογιστής σας θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο ένα από τα προτεινόμενα προγράμματα πλοήγησης (browsers):

Mozilla Firefox στην τελευταία έκδοση: http://www.mozilla.org/el/firefox/new/

Google Chrome στην τελευταία έκδοση: https://www.google.com/intl/el/chrome/browser/

Γενικά ο υπολογιστής μέσω του οποίου θα συμμετάσχετε στην e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ θα πρέπει να πληροί βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται έτσι κι αλλιώς για την ασφαλή πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Ειδικότερα:

Επιβεβαιώστε ότι τυχόν επιπρόσθετα προγράμματα (plugins) είναι ενημερωμένα με την τελευταία τους έκδοση.

Χρησιμοποιείτε επαρκή προγράμματα ελέγχου πρόσβασης (firewalls) και προστασίας (antivirus).

Μην κατεβάζετε και μη χρησιμοποιείτε μπάρες εργαλείων τρίτων στο πρόγραμμα πλοήγησής σας (third party browser toolbars).

Διατηρείτε ενημερωμένο το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και προνοήστε ώστε οι εκάστοτε διορθώσεις ασφαλείας (security patches) να είναι εγκατεστημένες.

Τί θα γίνει αν το μήνυμα (email) με τον σύνδεσμο συμμετοχής στην e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ δεν φτάσει σε εμένα ή διαρρεύσει; Μπορεί κάποιος να ψηφίσει αντί για μένα;

Εάν διαπιστώσετε ότι δεν έχετε λάβει μήνυμα για συμμετοχή σας στην e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ (συνήθως τα μηνύματα συμμετοχής στέλνονται την ίδια ημέρα έναρξης της ψηφοφορίας ή το πολύ έως την επομένη εργάσιμη) ή εάν λάβετε απόδειξη ότι ψηφίσατε ενώ γνωρίζετε ότι δεν έχετε ψηφίσει, οφείλετε να ειδοποιήσετε αμέσως την Ομάδα Υποστήριξης ώστε η Εφορευτική Επιτροπή να διερευνήσει το θέμα και να σας εξασφαλίσει το δικαίωμα της ψήφου.

Η ανωνυμία στο σύστημα «ΖΕΥΣ» δεν αρχίζει στην υποβολή του ψηφοδελτίου αλλά στο ανακάτεμα της κάλπης. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος τρίτος λάβει το μήνυμα ενός ψηφοφόρου και ρίξει ψηφοδέλτιο αντί γι’ αυτόν, είναι δυνατόν, πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες της μίξης και της καταμέτρησης των ψήφων και χωρίς καμία επίπτωση στην ακεραιότητα και την ανωνυμία της ψήφου, να αφαιρεθούν ψηφοδέλτια ονομαστικά και να αποτραπούν έτσι οι περιπτώσεις διαρροής μηνυμάτων ή ψήφου από άτομα μη εγγεγραμμένα στον Εκλογικό Κατάλογο.

Έχασα ή έσβησα κατά λάθος το μήνυμα (email) με τον σύνδεσμο συμμετοχής στην e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ. Τι πρέπει να κάνω;

Επικοινωνήστε με την Ομάδα Υποστήριξης της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ, ώστε να ειδοποιηθούν τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και να σας στείλουν νέο μήνυμα.

Το μήνυμα που έλαβα το οποίο με καλεί να ψηφίσω αναφέρει κάποιους «Κωδικούς Ελέγχου». Τι είναι αυτοί;

Οι κωδικοί αυτοί είναι απαραίτητοι για τη Διαδικασία Ελέγχου Ψήφου. Πρόκειται για μία προχωρημένη δυνατότητα του συστήματος «ΖΕΥΣ», η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν ο χρήστης έχει την υποψία ότι ο υπολογιστής του έχει παραβιαστεί και μολύνθηκε από κακόβουλο λογισμικό.

Ο χρόνος της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ έληξε. Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;

Μετά τη διαδικασία υποβολής των ψηφοδελτίων και πριν την τελική καταμέτρηση, μεσολαβούν δύο ακόμη στάδια, η μίξη των ψηφοδελτίων (διασφάλιση του απόρρητου της ψήφου) και η αποκρυπτογράφηση των ψήφων. Και στα δύο αυτά στάδια εκτελείται μεγάλος αριθμός κρυπτογραφικών πράξεων προκειμένου να αποδειχθεί ότι η μίξη των ψηφοδελτίων και η αποκρυπτογράφησή τους και έγιναν σωστά. Ανάλογα με τον αριθμό των ψηφοδελτίων (δηλαδή των συμμετεχόντων στην e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ) αυτό μπορεί να διαρκέσει από μερικά λεπτά έως μερικές ώρες.

Μπορεί κάποιος να εγγραφεί στον Εκλογικό Κατάλογο με περισσότερα από ένα emails; Πώς εξασφαλίζεται η μοναδικότητα του κάθε ψηφοφόρου;

Για το πρώτο στάδιο εφαρμογής της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ αποφασίστηκε η εγγραφή του κάθε ψηφοφόρου στον Εκλογικό Κατάλογο να γίνεται μόνο με τα πλήρη στοιχεία του και μία διεύθυνση email. Θεωρητικά λοιπόν μπορεί κάποιος να εγγραφεί με πλαστά στοιχεία δύο φορές και να ψηφίσει δύο φορές, ωστόσο τυχόν πολλαπλές εγγραφές στον Εκλογικό Κατάλογο θα διαγράφονται.

Βεβαίως υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα ταυτοποίησης του κάθε ψηφοφόρου μέσω Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου Α.Φ.Μ. ή άλλης ψηφιακής ταυτότητας και έχει προβλεφθεί να εφαρμοστεί στο δεύτερο στάδιο της e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ, ώστε να εξασφαλιστεί και η πολύ σημαντική παράμετρος της ταυτοποίησης και της μοναδικότητας του κάθε ψηφοφόρου.

Εκλογικός κατάλογος e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ψηφίζουν μόνο οι εγγεγραμμένοι e-Ψηφοφόροι

register

Επόμενη e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άνοιγμα κάλπης: 31-12-2016
Κλείσιμο κάλπης: 08-01-2017
Θέμα προς ψήφιση:

"Δυνατότητα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, τώρα!"