Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι βήμα προς την παραχώρηση μεγαλύτερης εξουσίας στους πολίτες και προσφέρει περισσότερα κίνητρα στη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Περισσότερες ηλεκτρονικές διαδικασίες σημαίνει περισσότερη ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

 

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν προτείνεται για την εξ ολοκλήρου αντικατάσταση της κλασικής ψηφοφορίας αλλά ως εναλλακτική επιλογή των πολιτών.

Γιατί να επιλέξουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία στην πολιτική;

Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τα αυξανόμενα ποσοστά αποχής από τις εθνικές εκλογές με διαφαινόμενη τάση αποστασιοποίησης των πολιτών από τα πολιτικά δρώμενα.

Έτσι, αναζητούνται αλλαγές στον τρόπο συµµετοχής των πολιτών στα κοινά. Ένα από τα υπό συζήτηση μέτρα είναι η υιοθέτηση συστηµάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (e-Voting).

Προσδοκίες από την ηλεκτρονική ψηφοφορία(e-Voting).

H καθιέρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αναμένεται να:

 • Απλοποιήσει τη διαδικασία ψηφοφορίας. Η διαδικασία υποβολής της ψήφου θα είναι φιλική προς το χρήστη.
 • Περιορίσει τα λάθη κατά τη διαδικασία υποβολής και καταµέτρησης των ψήφων.
 • Προσφέρει µεγαλύτερη προσβασιµότητα στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και όχι μόνο. Ένας µεγάλος αριθµός υπολογιστών που είναι σήµερα διαθέσιµοι σε εύκολα προσβάσιµους χώρους (π.χ. βιβλιοθήκες, σχολεία, πανεπιστήµια, δηµόσιες υπηρεσίες) µπορούν να γίνουν διαθέσιµοι στο εκλογικό σώµα την ηµέρα των εκλογών(στην περίπτωση της "εκ του σύνεγγυς" ηλεκτρονικής ψηφοφορίας).
 • Επιβαρύνει λιγότερο τα οικονομικά, αναλόγως της μεθόδου, συγκριτικά με τις παραδοσιακές εκλογές.

Προσδοκίες διαδικτυακής ψηφοφορίας(i-Voting)

Αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο υποβολής της ψήφου και η καθιέρωσή της αναµένεται:

 • Να αυξήσει τη συµμετοχή των πολιτών στις εκλογές.
 • Να αυτοµατοποιήσει τις διαδικασίες υποβολής και καταµέτρησης των ψήφων.
 • Να µειώσει µακροπρόθεσµα το κόστος διεξαγωγής των εκλογών.

Πλεονεκτήματα της "εξ αποστάσεως" διαδικτυακής ψηφοφορίας

 • Έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες να επηρεάσει θετικά την προσβασιμότητα των ψηφοφόρων.
 • Είναι πιο συνεπής με την ανάπτυξη άλλων πολιτικών πτυχών της κοινωνίας που έχουν αλλάξει με την τεχνολογία. Οι άνθρωποι σήμερα, συγκριτικά με παλαιότερα, χρησιμοποιούν υπολογιστές στο σπίτι για να διεξαγάγουν περισσότερες συναλλαγές και αυτό θα αυξηθεί κατά την επόμενη δεκαετία.

Eπιχειρήματα υπέρ της διαδικτυακής ψηφοφορίας

Επιχειρήματα που σχετίζονται με την τεχνολογία και την κοινωνία.

 • Κάνει τη διαδικασία της ψηφοφορίας ευκολότερη και πιο προσιτή στους ψηφοφόρους δεδομένου ότι η ψήφος μπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο Internet ή οποιοδήποτε τηλέφωνο στο σπίτι ή το χώρο εργασίας.
 • Μειώνει σημαντικά το κόστος μετακίνησης των ψηφοφόρων, δημιουργώντας πολλά σημεία μεγαλύτερης πρόσβαση από τα οποία μπορούν να ψηφίσουν.
 • Εξασφαλίζει καλύτερη αντιμετώπιση θεμάτων προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, ασθενείς, όσους υπηρετούν στο στρατό ή όσους ζουν στο εξωτερικό,ταξιδευτές και άλλες ομάδες πολιτών, όπως τις μονογονεϊκές οικογένειες που μπορεί να είναι δύσκολο να επισκεφθούν ένα παραδοσιακό εκλογικό τμήμα.
 • Προσφέρει τη δυνατότητα στους ψηφοφόρους να ψηφίσουν ανά πάσα στιγμή. Η δυνατότητα επιλογής της χρονικής στιγμής ψηφοφορίας εξ αποστάσεως, φαίνεται να σχετίζεται με την αύξηση τόσο της χρήσης της όσο και στην προσέλευση των ψηφοφόρων.
 • Εμπλέκει πιο εύκολα στη διαδικασία των εκλογών και ωθεί να συμμετάσχουν ιδιαίτερα νέους ηλικίας 18 έως 30 που είναι πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.
 • Η εξ αποστάσεως διαδικτυακή ψηφοφορία φαίνεται να είναι ιδιαίτερα χρήσιμος τρόπος συμμετοχής των φοιτητών οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της εκλογικής περιφέρειας που σπουδάζουν.
 • Επιτρέπει μεγαλύτερη μυστικότητα για ειδικό μέρος εκλογέων, όπως ΑΜΕΑ. Ψηφίζοντας ηλεκτρονικά και ως εκ τούτου χωρίς βοήθεια, αυτοί οι εκλογείς έχουν ένα μεγαλύτερο βαθμό ανωνυμίας, όταν ψηφίζουν. Η ενεργοποίηση απορρήτου γι' αυτές τις ομάδες ενισχύει την ισότητα της ψήφου.
 • Διατηρεί την υπόσχεση θετικής επιρροής στην προσέλευση των ψηφοφόρων μέσω βελτίωσης της προσβασιμότητας και δημιουργίας περισσότερων συμμετοχικών ευκαιριών για τους εκλογείς.

Επιχειρήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία και τη διαχείριση των εκλογών.

 • Παράγει πιο γρήγορα και πιο ακριβή εκλογικά αποτελέσματα.
 • Μειώνει το εκλογικό κόστος. Μακροπρόθεσμα όλοι οι τύποι διαδικτυακής ψηφοφορίας έχουν τη δυνατότητα να έχουν μικρότερο κόστος στη λειτουργία τους και στην εκτέλεση, συγκριτικά με τις παραδοσιακές ψηφοφορίες που απαιτούν τη σύσταση και στελέχωση εκλογικών επιτροπών. Ωστόσο, το κόστος εκκίνησης για μηχανές ή εκλογικά περίπτερα μπορεί να είναι πολύ υψηλό.
 • Βελτιώνει τη συνολική ποιότητα της εκλογικής διαδικασίας με τη μείωση ή την εξάλειψη των λαθών κατά την ψηφοφορία και με τη δημιουργία καλύτερα ενημερωμένων εκλογέων. Δεν υπάρχουν λάθη κατά την ψηφοφορία, και, ανάλογα με το σύστημα, δεν υπάρχουν άκυρα ψηφοδέλτια, επειδή ο υπολογιστής δεν το επιτρέπει.

Επιχειρήματα που σχετίζονται με την καλύτερη ενημέρωση των ψηφοφόρων.

 • Ανάλογα με την αρχιτεκτονική του συστήματος διαδικτυακής ψηφοφορίας, υπάρχει η δυνατότητα για εμφάνιση επιπλέον πληροφοριών αναφορικά με τους υποψηφίους και τις πολιτικές τους θέσεις. Αυτό προσφέρει στους ψηφοφόρους βασικές πληροφορίες σχετικά με τους υποψηφίους και ως εκ τούτου καλύτερη ενημέρωση αυτών για να ψηφίσουν.

Εκλογικός κατάλογος e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ψηφίζουν μόνο οι εγγεγραμμένοι e-Ψηφοφόροι

register

Επόμενη e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άνοιγμα κάλπης: 31-12-2016
Κλείσιμο κάλπης: 08-01-2017
Θέμα προς ψήφιση:

"Δυνατότητα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, τώρα!"