Οι επικριτές των συστηµάτων διαδικτυακής ψηφοφορίας θεωρούν ότι οι υπάρχουσες τεχνολογίες δεν είναι ακόµα ώριµες:

 • Nα αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα ασφάλειας, και
 • Η υιοθέτησή τους θα οδηγούσε στον κοινωνικό αποκλεισµό των «ψηφιακά αναλφάβητων» πολιτών.

Μειονεκτήματα και κίνδυνοι εξ αποστάσεως διαδικτυακής ψηφοφορίας

Απαιτεί ένα µεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας από αυτό που απαιτείται σε συνήθεις συναλλαγές ηλεκτρονικού εµπορίου.

Ενώ η ταυτοποίηση των ψηφοφόρων και η εξασφάλιση της µοναδικότητας της ψήφου ανά ψηφοφόρο µπορούν εν δυνάµει να αντιµετωπιστούν µε τεχνικές που ήδη χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές ηλεκτρονικών συστηµάτων πληρωµών (π.χ. ψηφιακές υπογραφές - ψηφιακά πιστοποιητικά), οι επιπλέον απαιτήσεις όπως µυστικότητα και ανωνυµία της ψήφου, οικουµενική επαληθευσιµότητα, καθώς και προστασία από καταναγκασµό, συνθέτουν ένα πολύπλοκο µοντέλο απαιτήσεων ασφάλειας το οποίο έως σήµερα δεν έχει αντιµετωπιστεί µε µεθόδους που να είναι ασφαλείς και παράλληλα πρακτικές.

Έτσι, η πιο έντονη κριτική εστιάζει στον κίνδυνο που σχετίζεται με:

1. Ασφάλεια

 • Οι απειλές από ιούς ή ενορχηστρωμένες από hakers επιθέσεις «άρνησης υπηρεσίας» είναι τα πιο συχνά αναφερόμενα προβλήματα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εκλογική και δημόσια εμπιστοσύνη στην ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Αυτή η ανησυχία είναι πιο διαδεδομένη σε σχέση με την ασφάλεια των προσωπικών υπολογιστών.Υπό το πρίσμα αυτό, η διατήρηση του απορρήτου της ψηφοφορίας παρουσιάζεται ως ένα ζήτημα, όταν χρησιμοποιούνται υπολογιστές που είναι απροστάτευτοι, βρίσκονται σε δημόσιους χώρους, ή είναι επιρρεπείς σε επιθέσεις ιών.

2. Τεχνικά προβλήματα & ζητήματα

 • Διακοπές ή δυσλειτουργία της συνδεσιμότητας του διαδικτύου, καθώς και πιθανότητα τερματισμού(διακοπής) ή καταστροφής των servers
 • Η αξιόπιστη καταγραφή και αποθήκευση των ψήφων είναι επίσης ένα σημαντικό ζήτημα.

3. Διαφορετική δυνατότητα πρόσβασης.

Η διαδικτυακή ψηφοφορία μπορεί να δημιουργήσει ένα “ψηφιακό χάσμα” που διακρίνεται:

 • Ψηφιακό χάσμα μεταξύ αυτών που έχουν στο σπίτι τους υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο και εκείνων που δεν έχουν.
 • Ψηφιακό χάσμα μεταξύ αυτών που έχουν ταχύτερη πρόσβαση και εκείνων που έχουν αργές συνδέσεις με αποτέλεσμα μικρότερη ποιότητα πρόσβασης.

Ως εκ τούτου, η επέκταση της διαδικτυακής ψηφοφορίας μπορεί να δημιουργήσει χάσματα σε σχέση με αρκετές κοινωνικο-οικονομικές μεταβλητές, δηλαδή το εισόδημα, την εκπαίδευση, το φύλο, τη γεωγραφία, τη φυλή και την εθνικότητα. Αυτά τα δυνητικά χάσματα μπορεί να είναι προβληματικά στη συμμετοχή και εκπροσώπηση.

4. Μεγαλύτερη ευκαιρία για απάτη και εξαναγκασμόή εξαγορά ψήφων.

 • Η απάτη διαπράττεται όταν κάποιος ψηφίζει για λογαριασμό άλλου χωρίς την άδειά του.
 • Ο εξαναγκασμός ή η εξαγορά ψήφων λαμβάνει χώρα όταν ένας ψηφοφόρος δέχεται πιέσεις από άλλους να ψηφίσει με τρόπο που αυτός ή αυτή δεν θα επιθυμούσε.

Και τα δύο παρουσιάζουν προβλήματα για την ακεραιότητα της ψηφοφορίας, δεδομένου ότι είναι σημαντικό ότι κάθε ψήφος αντιστοιχεί στην ελεύθερη βούληση του ψηφοφόρου.

Οι ψηφιακές υπογραφές και οι κωδικοί πρόσβασης μπορεί να βοηθήσουν, δεν είναι αλάνθαστα αλλά θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν.

5.Εκπαίδευση των ψηφοφόρων.

 • Πολύς χρόνος και χρήμα πρέπει να επενδυθούν για να εξασφαλιστεί ότι το κοινό γνωρίζει ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι μια επιλογή και ότι οι ψηφοφόροι είναι σε θέση να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν το σύστημα on-line για να υποβάλουν μια ψήφο.
 • Χωρίς σωστό marketing και διαφήμιση είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των εκλογέων.

6. Ιδιωτικοποίηση της διαδικασίας.

 • Η εκλογική σύμβαση με ιδιωτικές εταιρείες για να τρέξουν τις ηλεκτρονικές διαδικασίες έχει αρνητικές συνέπειες σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, και ως εκ τούτου έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει αρνητικά τη δημόσια εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση και τις εκλογές.

7. Αποσύνθεση του κοινωνικού κεφαλαίου ή του δημόσιου βίου.

 • Αποτελεί σοβαρή κοινωνική ανησυχία. Ο πολλαπλασιασμός των υπηρεσιών ηλεκτρονικής ψηφοφορίας έχει τη δύναμη να μεταβάλει τη φύση της εκλογικής συμμετοχής αναγκάζοντας περισσότερους εκλογείς στην απομόνωση παρά στην προσέλευση μαζί με άλλους σε ένα εκλογικό κέντρο. Αυτό απειλεί να διαβρώσει το δημόσιο βίο, τα τοπικά κοινωνικά δίκτυα και τις ομάδες που σχετίζονται με τις εκλογές.

Εκλογικός κατάλογος e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ψηφίζουν μόνο οι εγγεγραμμένοι e-Ψηφοφόροι

register

Επόμενη e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άνοιγμα κάλπης: 31-12-2016
Κλείσιμο κάλπης: 08-01-2017
Θέμα προς ψήφιση:

"Δυνατότητα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, τώρα!"