Η Κρατική Οικονομική Ενίσχυση όλων των κομμάτων για το 2013 προσδιορίστηκε στο ποσό των 21.827.000 €.

Το ποσό που αναλογεί στον Συνασπισμό “δημιουργία, ξανά!” είναι 218.270€ ή ποσοστό 1%.

Τα ποσό ανά ψήφο είναι 2,22€ (98.140 έγκυρα ψηφοδέλτια στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου).

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα καταβληθεί το 50%, δηλαδή 109.135€ , από το οποίο η “δημιουργία, ξανά!¨θα λάβει 60.024,25.

Αναλυτικά το ποσό θα διανεμηθεί ως εξής:

Συνασπισμός
δημιουργία, ξανά!

%

Τακτική

Οικονομική

Σύνολο

δημιουργία, ξανά!

55,0

54.664,94

5.359,31

60.024,25

Δράση

40,5

40.253,27

3.946,40

44.199,68

Φ.Ι.Σ.

4,5

4.472,59

438,49

4.911,08

Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης 581/13.03.2013

Γιάννης Σαρρής

Γενικός Διευθυντής