ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Οργανωτικής Επιτροπής της Ιδρυτικής Συνδιάσκεψης

Θέμα: Υποβολή προτάσεων για τροποποιήσεις άρθρων του σχεδίου καταστατικού

Η Οργανωτική Επιτροπή της Ιδρυτικής Συνδιάσκεψης θα δέχεται τροποποιήσεις επί άρθρων του καταστατικού από μέλη της "δημιουργίας, ξανά!" μόνον εγγράφως. Οι γραπτές αιτήσεις για αλλαγές επί άρθρων του καταστατικού θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν μόνον εφόσον:

α) Υποβάλλονται επώνυμα και εγγράφως

β) Υποβάλλονται από μέλη που θα εγγραφούν και θα συμμετέχουν στην Ιδρυτική Συνδιάσκεψη

γ) Οι προτάσεις για τροποποιήσεις άρθρων συνοδεύονται από αιτιολογητική έκθεση που επίσης υποβάλλεται γραπτώς

δ) Το μέλος ή τα μέλη που υπέβαλλαν την αίτηση πρέπει να είναι παρόντες κατά την συζήτηση

Για την καλύτερη παρουσίαση των τροποποιήσεων και για την διευκόλυνση της διαδικασίας η Οργανωτική Επιτροπή θα δέχεται τροποποιήσεις μέχρι την Παρασκευή 9 Μαρτίου και ώρα 18:00 στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]. Στο θέμα/subject πρέπει να αναφέρεται καθαρά ο τίτλος ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, στο περιεχόμενο/body ή σε συνημμένο/attachment το ονοματεπώνυμο του αιτούντος ή των αιτούντων, στοιχέια επικοινωνίας (με e-mail και τηλέφωνα), το άρθρο το οποίο προτείνεται να τροποποιηθεί, το πλήρες κείμενο που προτείνεται (η τροποποίηση) και η αιτιολογητική έκθεση.

Στην Ιδρυτική Συνδιάσκεψη θα συζητηθούν μόνο τα άρθρα του καταστατικού για τα οποία υπάρχουν προτάσεις για τροποποίηση και με την ολοκλήρωση των επί μέρους εγκρίσεων ή απορρίψεων θα ακολουθήσει ψηφοφορία επί του συνόλου του καταστατικού. Οι ψηφοφορίες θα είναι φανερές δι ανατάσεως των χειρών και δικαίωμα ψήφου θα έχουν μόνο τα εγγεγραμένα μέλη (όχι οι θεατές).

Εκ μέρους της Οργανωτικής επιτροπής

Γιώργος Δ. Δεληκούρας

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ!